1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

杜牧的诗词全集

共收录了490首诗词作品

杜牧简介

杜牧(803-853)晚唐杰出诗人。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。公元828年(大和二年)进士及第,授宏文馆校书郎。多年在外地任幕僚,后历任监察御史,史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职,最终官至中书舍人。诗以七言绝句著称,晚唐诸家让渠独步。人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。
展开查看所有  

杜牧诗集大全

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  斯人清唱何人和, 草径苔芜不可寻。 

  一夕小敷山下梦, 水如环珮月如襟。

  sī rén qīng chàng hé rén hé , cǎo jìng tái wú bú kě xún 。 

  yī xī xiǎo fū shān xià mèng , shuǐ rú huán pèi yuè rú jīn 。

  抒情,哀怨,爱慕,伤感,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  满目青山未得过, 镜中无那鬓丝何。 

  只言旋老转无事, 欲到中年事更多。

  mǎn mù qīng shān wèi dé guò , jìng zhōng wú nà bìn sī hé 。 

  zhī yán xuán lǎo zhuǎn wú shì , yù dào zhōng nián shì gèng duō 。

  写山,励志,追忆,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  自是寻春去较迟, 不须惆怅怨芳时。 

  狂风落尽深红色, 绿叶成阴子满枝。

  zì shì xún chūn qù jiào chí , bú xū chóu chàng yuàn fāng shí 。 

  kuáng fēng luò jìn shēn hóng sè , lǜ yè chéng yīn zǐ mǎn zhī 。

  咏物,写花,伤感,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  弯弓征战作男儿, 梦里曾经与画眉。 

  几度思归还把酒,拂云堆上祝明妃。

  wān gōng zhēng zhàn zuò nán ér , mèng lǐ céng jīng yǔ huà méi 。 

  jǐ dù sī guī hái bǎ jiǔ ,fú yún duī shàng zhù míng fēi 。

  忧国忧民,咏史怀古,借古寄怀,赠言,悲哀,哀怨,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  呜轧江楼角一声, 微阳潋潋落寒汀。 不用凭栏苦回首, 故乡七十五长亭。

  wū zhá jiāng lóu jiǎo yī shēng , wēi yáng liàn liàn luò hán tīng 。 bú yòng píng lán kǔ huí shǒu , gù xiāng qī shí wǔ zhǎng tíng 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  细腰宫里露桃新, 脉脉无言几度春。 至竟息亡缘底事? 可怜金谷坠楼人。

  xì yāo gōng lǐ lù táo xīn , mò mò wú yán jǐ dù chūn 。 zhì jìng xī wáng yuán dǐ shì ? kě lián jīn gǔ zhuì lóu rén 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  胜败兵家事不期, 包羞忍耻是男儿; 江东子弟多才俊, 卷土重来未可知。

  shèng bài bīng jiā shì bú qī , bāo xiū rěn chǐ shì nán ér ; jiāng dōng zǐ dì duō cái jun4 , juàn tǔ zhòng lái wèi kě zhī 。

  咏史怀古,励志,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  六朝文物草连空,天淡云闲今古同。 鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。 深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。 惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

  liù cháo wén wù cǎo lián kōng ,tiān dàn yún xián jīn gǔ tóng 。 niǎo qù niǎo lái shān sè lǐ ,rén gē rén kū shuǐ shēng zhōng 。 shēn qiū lián mù qiān jiā yǔ ,luò rì lóu tái yī dí fēng 。 chóu chàng wú yīn jiàn fàn lí ,cān chà yān shù wǔ hú dōng 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  雨过一蝉噪,飘萧松桂秋。 青苔满阶砌,白鸟故迟留。 暮霭生深树,斜阳下小楼。 谁知竹西路,歌吹是扬州。

  yǔ guò yī chán zào ,piāo xiāo sōng guì qiū 。 qīng tái mǎn jiē qì ,bái niǎo gù chí liú 。 mù ǎi shēng shēn shù ,xié yáng xià xiǎo lóu 。 shuí zhī zhú xī lù ,gē chuī shì yáng zhōu 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  日暖泥融雪半消,行人芳草马声骄。 九华山路云遮寺,清弋江村柳拂桥。 君意如鸿高的的,我心悬旆正摇摇。 同来不得同归去,故国逢春一寂寥!

  rì nuǎn ní róng xuě bàn xiāo ,háng rén fāng cǎo mǎ shēng jiāo 。 jiǔ huá shān lù yún zhē sì ,qīng yì jiāng cūn liǔ fú qiáo 。 jun1 yì rú hóng gāo de de ,wǒ xīn xuán pèi zhèng yáo yáo 。 tóng lái bú dé tóng guī qù ,gù guó féng chūn yī jì liáo !

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  金河秋半虏弦开,云外惊飞四散哀。[1][2] 仙掌月明孤影过,长门灯暗数声来。[3] 须知胡骑纷纷在,岂逐春风一一回。[4][5] 莫厌潇湘少人处,水多菰米岸莓苔。[6][7][8]

  jīn hé qiū bàn lǔ xián kāi ,yún wài jīng fēi sì sàn āi 。[1][2] xiān zhǎng yuè míng gū yǐng guò ,zhǎng mén dēng àn shù shēng lái 。[3] xū zhī hú qí fēn fēn zài ,qǐ zhú chūn fēng yī yī huí 。[4][5] mò yàn xiāo xiāng shǎo rén chù ,shuǐ duō gū mǐ àn méi tái 。[6][7][8]

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。 春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。 多情却似总无情,唯觉尊前笑不成。 蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。

  pīng pīng niǎo niǎo shí sān yú ,dòu kòu shāo tóu èr yuè chū 。 chūn fēng shí lǐ yáng zhōu lù ,juàn shàng zhū lián zǒng bú rú 。 duō qíng què sì zǒng wú qíng ,wéi jiào zūn qián xiào bú chéng 。 là zhú yǒu xīn hái xī bié ,tì rén chuí lèi dào tiān míng 。

  唐诗三百首,离别,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  芦花深泽静垂纶,[1][2] 月夕烟朝几十春。 自说孤舟寒水畔,[3] 不曾逢着独醒人。[4]

  lú huā shēn zé jìng chuí lún ,[1][2] yuè xī yān cháo jǐ shí chūn 。 zì shuō gū zhōu hán shuǐ pàn ,[3] bú céng féng zhe dú xǐng rén 。[4]

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  君为豫章姝,十三才有馀。翠茁凤生尾,丹叶莲含跗。
  高阁倚天半,章江联碧虚。此地试君唱,特使华筵铺。
  主人顾四座,始讶来踟蹰。吴娃起引赞,低徊映长裾。
  双鬟可高下,才过青罗襦。盼盼乍垂袖,一声雏凤呼。
  繁弦迸关纽,塞管裂圆芦。众音不能逐,袅袅穿云衢。
  主人再三叹,谓言天下殊。赠之天马锦,副以水犀梳。
  龙沙看秋浪,明月游朱湖。自此每相见,三日已为疏。
  玉质随月满,艳态逐春舒。绛唇渐轻巧,云步转虚徐。
  旌旆忽东下,笙歌随舳舻。霜凋谢楼树,沙暖句溪蒲。
  身外任尘土,樽前极欢娱。飘然集仙客,讽赋欺相如。
  聘之碧瑶珮,载以紫云车。洞闭水声远,月高蟾影孤。
  尔来未几岁,散尽高阳徒。洛城重相见,婥婥为当垆。
  怪我苦何事,少年垂白须。朋游今在否,落拓更能无。
  门馆恸哭后,水云秋景初。斜日挂衰柳,凉风生座隅。
  洒尽满襟泪,短歌聊一书。

  jun1 wéi yù zhāng shū ,shí sān cái yǒu yú 。cuì zhuó fèng shēng wěi ,dān yè lián hán fū 。
  gāo gé yǐ tiān bàn ,zhāng jiāng lián bì xū 。cǐ dì shì jun1 chàng ,tè shǐ huá yàn pù 。
  zhǔ rén gù sì zuò ,shǐ yà lái chí chú 。wú wá qǐ yǐn zàn ,dī huái yìng zhǎng jū 。
  shuāng huán kě gāo xià ,cái guò qīng luó rú 。pàn pàn zhà chuí xiù ,yī shēng chú fèng hū 。
  fán xián bèng guān niǔ ,sāi guǎn liè yuán lú 。zhòng yīn bú néng zhú ,niǎo niǎo chuān yún qú 。
  zhǔ rén zài sān tàn ,wèi yán tiān xià shū 。zèng zhī tiān mǎ jǐn ,fù yǐ shuǐ xī shū 。
  lóng shā kàn qiū làng ,míng yuè yóu zhū hú 。zì cǐ měi xiàng jiàn ,sān rì yǐ wéi shū 。
  yù zhì suí yuè mǎn ,yàn tài zhú chūn shū 。jiàng chún jiàn qīng qiǎo ,yún bù zhuǎn xū xú 。
  jīng pèi hū dōng xià ,shēng gē suí zhú lú 。shuāng diāo xiè lóu shù ,shā nuǎn jù xī pú 。
  shēn wài rèn chén tǔ ,zūn qián jí huān yú 。piāo rán jí xiān kè ,fěng fù qī xiàng rú 。
  pìn zhī bì yáo pèi ,zǎi yǐ zǐ yún chē 。dòng bì shuǐ shēng yuǎn ,yuè gāo chán yǐng gū 。
  ěr lái wèi jǐ suì ,sàn jìn gāo yáng tú 。luò chéng zhòng xiàng jiàn ,nào nào wéi dāng lú 。
  guài wǒ kǔ hé shì ,shǎo nián chuí bái xū 。péng yóu jīn zài fǒu ,luò tuò gèng néng wú 。
  mén guǎn tòng kū hòu ,shuǐ yún qiū jǐng chū 。xié rì guà shuāi liǔ ,liáng fēng shēng zuò yú 。
  sǎ jìn mǎn jīn lèi ,duǎn gē liáo yī shū 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  小侄名阿宜,未得三尺长。头圆筋骨紧,两眼明且光。
  去年学官人,竹马绕四廊。指挥群儿辈,意气何坚刚。
  今年始读书,下口三五行。随兄旦夕去,敛手整衣裳。
  去岁冬至日,拜我立我旁。祝尔愿尔贵,仍且寿命长。
  今年我江外,今日生一阳。忆尔不可见,祝尔倾一觞。
  阳德比君子,初生甚微茫。排阴出九地,万物随开张。
  一似小儿学,日就复月将。勤勤不自已,二十能文章。
  仕宦至公相,致君作尧汤。我家公相家,剑佩尝丁当。
  旧第开朱门,长安城中央。第中无一物,万卷书满堂。
  家集二百编,上下驰皇王。多是抚州写,今来五纪强。
  尚可与尔读,助尔为贤良。经书括根本,史书阅兴亡。
  高摘屈宋艳,浓薰班马香。李杜泛浩浩,韩柳摩苍苍。
  近者四君子,与古争强梁。愿尔一祝后,读书日日忙。
  一日读十纸,一月读一箱。朝廷用文治,大开官职场。
  愿尔出门去,取官如驱羊。吾兄苦好古,学问不可量。
  昼居府中治,夜归书满床。后贵有金玉,必不为汝藏。
  崔昭生崔芸,李兼生窟郎。堆钱一百屋,破散何披猖。
  今虽未即死,饿冻几欲僵。参军与县尉,尘土惊劻勷。
  一语不中治,笞箠身满疮。官罢得丝发,好买百树桑。
  税钱未输足,得米不敢尝。愿尔闻我语,欢喜入心肠。
  大明帝宫阙,杜曲我池塘。我若自潦倒,看汝争翱翔。
  总语诸小道,此诗不可忘。

  xiǎo zhí míng ā yí ,wèi dé sān chǐ zhǎng 。tóu yuán jīn gǔ jǐn ,liǎng yǎn míng qiě guāng 。
  qù nián xué guān rén ,zhú mǎ rào sì láng 。zhǐ huī qún ér bèi ,yì qì hé jiān gāng 。
  jīn nián shǐ dú shū ,xià kǒu sān wǔ háng 。suí xiōng dàn xī qù ,liǎn shǒu zhěng yī shang 。
  qù suì dōng zhì rì ,bài wǒ lì wǒ páng 。zhù ěr yuàn ěr guì ,réng qiě shòu mìng zhǎng 。
  jīn nián wǒ jiāng wài ,jīn rì shēng yī yáng 。yì ěr bú kě jiàn ,zhù ěr qīng yī shāng 。
  yáng dé bǐ jun1 zǐ ,chū shēng shèn wēi máng 。pái yīn chū jiǔ dì ,wàn wù suí kāi zhāng 。
  yī sì xiǎo ér xué ,rì jiù fù yuè jiāng 。qín qín bú zì yǐ ,èr shí néng wén zhāng 。
  shì huàn zhì gōng xiàng ,zhì jun1 zuò yáo tāng 。wǒ jiā gōng xiàng jiā ,jiàn pèi cháng dīng dāng 。
  jiù dì kāi zhū mén ,zhǎng ān chéng zhōng yāng 。dì zhōng wú yī wù ,wàn juàn shū mǎn táng 。
  jiā jí èr bǎi biān ,shàng xià chí huáng wáng 。duō shì fǔ zhōu xiě ,jīn lái wǔ jì qiáng 。
  shàng kě yǔ ěr dú ,zhù ěr wéi xián liáng 。jīng shū kuò gēn běn ,shǐ shū yuè xìng wáng 。
  gāo zhāi qū sòng yàn ,nóng xūn bān mǎ xiāng 。lǐ dù fàn hào hào ,hán liǔ mó cāng cāng 。
  jìn zhě sì jun1 zǐ ,yǔ gǔ zhēng qiáng liáng 。yuàn ěr yī zhù hòu ,dú shū rì rì máng 。
  yī rì dú shí zhǐ ,yī yuè dú yī xiāng 。cháo tíng yòng wén zhì ,dà kāi guān zhí chǎng 。
  yuàn ěr chū mén qù ,qǔ guān rú qū yáng 。wú xiōng kǔ hǎo gǔ ,xué wèn bú kě liàng 。
  zhòu jū fǔ zhōng zhì ,yè guī shū mǎn chuáng 。hòu guì yǒu jīn yù ,bì bú wéi rǔ cáng 。
  cuī zhāo shēng cuī yún ,lǐ jiān shēng kū láng 。duī qián yī bǎi wū ,pò sàn hé pī chāng 。
  jīn suī wèi jí sǐ ,è dòng jǐ yù jiāng 。cān jun1 yǔ xiàn wèi ,chén tǔ jīng kuāng xiāng 。
  yī yǔ bú zhōng zhì ,chī chuí shēn mǎn chuāng 。guān bà dé sī fā ,hǎo mǎi bǎi shù sāng 。
  shuì qián wèi shū zú ,dé mǐ bú gǎn cháng 。yuàn ěr wén wǒ yǔ ,huān xǐ rù xīn cháng 。
  dà míng dì gōng què ,dù qǔ wǒ chí táng 。wǒ ruò zì liáo dǎo ,kàn rǔ zhēng áo xiáng 。
  zǒng yǔ zhū xiǎo dào ,cǐ shī bú kě wàng 。

  辞赋,