1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

杜牧的诗词全集

共收录了490首诗词作品

杜牧简介

杜牧(803-853)晚唐杰出诗人。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。公元828年(大和二年)进士及第,授宏文馆校书郎。多年在外地任幕僚,后历任监察御史,史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职,最终官至中书舍人。诗以七言绝句著称,晚唐诸家让渠独步。人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。
展开查看所有  

杜牧诗集大全

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。 

  尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。 

  但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。

  古往今来只如此,牛山何必独沾衣?

  jiāng hán qiū yǐng yàn chū fēi ,yǔ kè xié hú shàng cuì wēi 。 

  chén shì nán féng kāi kǒu xiào ,jú huā xū chā mǎn tóu guī 。 

  dàn jiāng mǐng dǐng chóu jiā jiē ,bú yòng dēng lín hèn luò huī 。

  gǔ wǎng jīn lái zhī rú cǐ ,niú shān hé bì dú zhān yī ?

  写山,节日,重阳节,登高,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  雪衣雪发青玉觜, 群捕鱼儿溪影中。 惊飞远映碧山去, 一树梨花落晚风。

  xuě yī xuě fā qīng yù zī , qún bǔ yú ér xī yǐng zhōng 。 jīng fēi yuǎn yìng bì shān qù , yī shù lí huā luò wǎn fēng 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  旅馆无良伴,凝情自悄然。 寒灯思旧事,断雁警愁眠。 远梦归侵晓,家书到隔年。 沧江好烟月,门系钓鱼船。

  lǚ guǎn wú liáng bàn ,níng qíng zì qiāo rán 。 hán dēng sī jiù shì ,duàn yàn jǐng chóu mián 。 yuǎn mèng guī qīn xiǎo ,jiā shū dào gé nián 。 cāng jiāng hǎo yān yuè ,mén xì diào yú chuán 。

  唐诗三百首,羁旅,思乡,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  南陵水面漫悠悠, 风紧云轻欲变秋。 正是客心孤迥处, 谁家红袖凭江楼?

  nán líng shuǐ miàn màn yōu yōu , fēng jǐn yún qīng yù biàn qiū 。 zhèng shì kè xīn gū jiǒng chù , shuí jiā hóng xiù píng jiāng lóu ?

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  十载飘然绳检外,[1][2] 樽前自献自为酬。[3][4] 秋山春雨闲吟处,[5] 倚遍江南寺寺楼。[6][7]

  shí zǎi piāo rán shéng jiǎn wài ,[1][2] zūn qián zì xiàn zì wéi chóu 。[3][4] qiū shān chūn yǔ xián yín chù ,[5] yǐ biàn jiāng nán sì sì lóu 。[6][7]

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  【念昔游三首(其三)】 李白题诗水西寺, 古木回岩楼阁风。 半醒半醉游三日, 红白花开山雨中。

  【niàn xī yóu sān shǒu (qí sān )】 lǐ bái tí shī shuǐ xī sì , gǔ mù huí yán lóu gé fēng 。 bàn xǐng bàn zuì yóu sān rì , hóng bái huā kāi shān yǔ zhōng 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  屏风周昉画纤腰, 岁久丹青色半销。 斜倚玉窗鸾发女, 拂尘犹自妒娇娆。

  píng fēng zhōu fǎng huà xiān yāo , suì jiǔ dān qīng sè bàn xiāo 。 xié yǐ yù chuāng luán fā nǚ , fú chén yóu zì dù jiāo ráo 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  菱透浮萍绿锦池, 夏莺千啭弄蔷薇。 尽日无人看微雨, 鸳鸯相对浴红衣。

  líng tòu fú píng lǜ jǐn chí , xià yīng qiān zhuàn nòng qiáng wēi 。 jìn rì wú rén kàn wēi yǔ , yuān yāng xiàng duì yù hóng yī 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  两竿落日溪桥上, 半缕轻烟柳影中。 多少绿荷相倚恨, 一时回首背西风。

  liǎng gān luò rì xī qiáo shàng , bàn lǚ qīng yān liǔ yǐng zhōng 。 duō shǎo lǜ hé xiàng yǐ hèn , yī shí huí shǒu bèi xī fēng 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  落魄江湖载酒行, 楚腰纤细掌中轻。

   十年一觉扬州梦, 赢得青楼薄倖名。

  luò pò jiāng hú zǎi jiǔ háng , chǔ yāo xiān xì zhǎng zhōng qīng 。

   shí nián yī jiào yáng zhōu mèng , yíng dé qīng lóu báo xìng míng 。

  唐诗三百首,抒怀,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

  借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

  qīng míng shí jiē yǔ fēn fēn ,lù shàng háng rén yù duàn hún 。

  jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu ,mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。

  写雨,节日,清明节,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  萧萧山路穷秋雨, 淅淅溪风一岸蒲。 为问寒沙新到雁, 来时还下杜陵无?

  xiāo xiāo shān lù qióng qiū yǔ , xī xī xī fēng yī àn pú 。 wéi wèn hán shā xīn dào yàn , lái shí hái xià dù líng wú ?

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  银烛秋光冷画屏, 轻罗小扇扑流萤。 天街夜色凉如水, 坐看牵牛织女星。[1]

  yín zhú qiū guāng lěng huà píng , qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng 。 tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ , zuò kàn qiān niú zhī nǚ xīng 。[1]

  唐诗三百首,写景,秋天,七夕节,闺怨,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  向吴亭东千里秋, 放歌曾作昔年游。 青苔寺里无马迹, 绿水桥边多酒楼。 大抵南朝皆旷达, 可怜东晋最风流。 月明更想桓伊在, 一笛闻吹出塞愁。

  xiàng wú tíng dōng qiān lǐ qiū , fàng gē céng zuò xī nián yóu 。 qīng tái sì lǐ wú mǎ jì , lǜ shuǐ qiáo biān duō jiǔ lóu 。 dà dǐ nán cháo jiē kuàng dá , kě lián dōng jìn zuì fēng liú 。 yuè míng gèng xiǎng huán yī zài , yī dí wén chuī chū sāi chóu 。

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  远上寒山石径斜, 白云生处有人家。

  停车坐爱枫林晚, 霜叶红于二月花。

  yuǎn shàng hán shān shí jìng xié , bái yún shēng chù yǒu rén jiā 。

  tíng chē zuò ài fēng lín wǎn , shuāng yè hóng yú èr yuè huā 。

  写景,秋天,小学古诗,