1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

杜牧的诗词全集

共收录了490首诗词作品

杜牧简介

杜牧(803-853)晚唐杰出诗人。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。公元828年(大和二年)进士及第,授宏文馆校书郎。多年在外地任幕僚,后历任监察御史,史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职,最终官至中书舍人。诗以七言绝句著称,晚唐诸家让渠独步。人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。
展开查看所有  

杜牧诗集大全

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  春半南阳西,柔桑过村坞。袅袅垂柳风,点点回塘雨。
  蓑唱牧牛儿,篱窥蒨裙女。半湿解征衫,主人馈鸡黍。

  chūn bàn nán yáng xī ,róu sāng guò cūn wù 。niǎo niǎo chuí liǔ fēng ,diǎn diǎn huí táng yǔ 。
  suō chàng mù niú ér ,lí kuī qiàn qún nǚ 。bàn shī jiě zhēng shān ,zhǔ rén kuì jī shǔ 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  去夏疏雨馀,同倚朱阑语。当时楼下水,今日到何处。
  恨如春草多,事与孤鸿去。楚岸柳何穷,别愁纷若絮。

  qù xià shū yǔ yú ,tóng yǐ zhū lán yǔ 。dāng shí lóu xià shuǐ ,jīn rì dào hé chù 。
  hèn rú chūn cǎo duō ,shì yǔ gū hóng qù 。chǔ àn liǔ hé qióng ,bié chóu fēn ruò xù 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  蟪蛄宁与雪霜期,贤哲难教俗士知。
  可怜贞观太平后,天且不留封德彝。

  huì gū níng yǔ xuě shuāng qī, xián zhé nán jiào sú shì zhī. br br kě lián zhēn guān tài píng hòu, tiān qiě bù liú fēng dé yí. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  长鉟周都尉,闲如秋岭云。取蝥弧登垒,以骈邻翼军。
  百战百胜价,河南河北闻。今遇太平日,老去谁怜君。
  壮气盖燕赵,耽耽魁杰人。弯弧五百步,长戟八十斤。
  河湟非内地,安史有遗尘。何日武台坐,兵符授虎臣。

  zhǎng pī zhōu dū wèi, xián rú qiū lǐng yún. br qǔ máo hú dēng lěi, yǐ pián lín yì jūn. br br bǎi zhàn bǎi shèng jià, hé nán hé běi wén. br jīn yù tài píng rì, lǎo qù shuí lián jūn. br br zhuàng qì gài yān zhào, dān dān kuí jié rén. br wān hú wǔ bǎi bù, cháng jǐ bā shí jīn. br br hé huáng fēi nèi dì, ān shǐ yǒu yí chén. br hé rì wǔ tái zuò, bīng fú shòu hǔ chén. br br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  始皇东游出周鼎,刘项纵观皆引颈。削平天下实辛勤,
  却为道傍穷百姓。黔首不愚尔益愚,千里函关囚独夫。
  牧童火入九泉底,烧作灰时犹未枯。

  shǐ huáng dōng yóu chū zhōu dǐng, liú xiàng zòng guān jiē yǐn jǐng. br xuē píng tiān xià shí xīn qín, br què wèi dào bàng qióng bǎi xìng. br qián shǒu bù yú ěr yì yú, qiān lǐ hán guān qiú dú fū. br br mù tóng huǒ rù jiǔ quán dǐ, shāo zuò huī shí yóu wèi kū. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  御水初销冻,宫花尚怯寒。千峰横紫翠,双阙凭阑干。
  玉漏轻风顺,金茎淡日残。王乔在何处,清汉正骖鸾。

  yù shuǐ chū xiāo dòng ,gōng huā shàng qiè hán 。qiān fēng héng zǐ cuì ,shuāng què píng lán gàn 。
  yù lòu qīng fēng shùn ,jīn jīng dàn rì cán 。wáng qiáo zài hé chù ,qīng hàn zhèng cān luán 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  绣岭明珠殿,层峦下缭墙。仰窥丹槛影,犹想赭袍光。
  昔帝登封后,中原自古强。一千年际会,三万里农桑。
  几席延尧舜,轩墀接禹汤。雷霆驰号令,星斗焕文章。
  钓筑乘时用,芝兰在处芳。北扉闲木索,南面富循良。
  至道思玄圃,平居厌未央。钩陈裹岩谷,文陛压青苍。
  歌吹千秋节,楼台八月凉。神仙高缥缈,环珮碎丁当。
  泉暖涵窗镜,云娇惹粉囊。嫩岚滋翠葆,清渭照红妆。
  帖泰生灵寿,欢娱岁序长。月闻仙曲调,霓作舞衣裳。
  雨露偏金穴,乾坤入醉乡。玩兵师汉武,回手倒干将。
  鲸鬣掀东海,胡牙揭上阳。喧呼马嵬血,零落羽林枪。
  倾国留无路,还魂怨有香。蜀峰横惨澹,秦树远微茫。
  鼎重山难转,天扶业更昌。望贤馀故老,花萼旧池塘。
  往事人谁问,幽襟泪独伤。碧檐斜送日,殷叶半凋霜。
  迸水倾瑶砌,疏风罅玉房。尘埃羯鼓索,片段荔枝筐。
  鸟啄摧寒木,蜗涎蠹画梁。孤烟知客恨,遥起泰陵傍。

  xiù lǐng míng zhū diàn ,céng luán xià liáo qiáng 。yǎng kuī dān kǎn yǐng ,yóu xiǎng zhě páo guāng 。
  xī dì dēng fēng hòu ,zhōng yuán zì gǔ qiáng 。yī qiān nián jì huì ,sān wàn lǐ nóng sāng 。
  jǐ xí yán yáo shùn ,xuān chí jiē yǔ tāng 。léi tíng chí hào lìng ,xīng dòu huàn wén zhāng 。
  diào zhù chéng shí yòng ,zhī lán zài chù fāng 。běi fēi xián mù suǒ ,nán miàn fù xún liáng 。
  zhì dào sī xuán pǔ ,píng jū yàn wèi yāng 。gōu chén guǒ yán gǔ ,wén bì yā qīng cāng 。
  gē chuī qiān qiū jiē ,lóu tái bā yuè liáng 。shén xiān gāo piāo miǎo ,huán pèi suì dīng dāng 。
  quán nuǎn hán chuāng jìng ,yún jiāo rě fěn náng 。nèn lán zī cuì bǎo ,qīng wèi zhào hóng zhuāng 。
  tiē tài shēng líng shòu ,huān yú suì xù zhǎng 。yuè wén xiān qǔ diào ,ní zuò wǔ yī shang 。
  yǔ lù piān jīn xué ,qián kūn rù zuì xiāng 。wán bīng shī hàn wǔ ,huí shǒu dǎo gàn jiāng 。
  jīng liè xiān dōng hǎi ,hú yá jiē shàng yáng 。xuān hū mǎ wéi xuè ,líng luò yǔ lín qiāng 。
  qīng guó liú wú lù ,hái hún yuàn yǒu xiāng 。shǔ fēng héng cǎn dàn ,qín shù yuǎn wēi máng 。
  dǐng zhòng shān nán zhuǎn ,tiān fú yè gèng chāng 。wàng xián yú gù lǎo ,huā è jiù chí táng 。
  wǎng shì rén shuí wèn ,yōu jīn lèi dú shāng 。bì yán xié sòng rì ,yīn yè bàn diāo shuāng 。
  bèng shuǐ qīng yáo qì ,shū fēng xià yù fáng 。chén āi jié gǔ suǒ ,piàn duàn lì zhī kuāng 。
  niǎo zhuó cuī hán mù ,wō xián dù huà liáng 。gū yān zhī kè hèn ,yáo qǐ tài líng bàng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  昔子来陵阳,时当苦炎热。我虽在金台,头角长垂折。
  奉披尘意惊,立语平生豁。寺楼最鶱轩,坐送飞鸟没。
  一樽中夜酒,半破前峰月。烟院松飘萧,风廊竹交戛。
  时步郭西南,缭径苔圆折。好鸟响丁丁,小溪光汃汃。
  篱落见娉婷,机丝弄哑轧。烟湿树姿娇,雨馀山态活。
  仲秋往历阳,同上牛矶歇。大江吞天去,一练横坤抹。
  千帆美满风,晓日殷鲜血。历阳裴太守,襟韵苦超越。
  鞔鼓画麒麟,看君击狂节。离袖飐应劳,恨粉啼还咽。
  明年忝谏官,绿树秦川阔。子提健笔来,势若夸父渴。
  九衢林马挝,千门织车辙。秦台破心胆,黥阵惊毛发。
  子既屈一鸣,余固宜三刖。慵忧长者来,病怯长街喝。
  僧炉风雪夜,相对眠一褐。暖灰重拥瓶,晓粥还分钵。
  青云马生角,黄州使持节。秦岭望樊川,只得回头别。
  商山四皓祠,心与樗蒲说。大泽蒹葭风,孤城狐兔窟。
  且复考诗书,无因见簪笏。古训屹如山,古风冷刮骨。
  周鼎列瓶罂,荆璧横抛摋。力尽不可取,忽忽狂歌发。
  三年未为苦,两郡非不达。秋浦倚吴江,去楫飞青鹘。
  溪山好画图,洞壑深闺闼。竹冈森羽林,花坞团宫缬。
  景物非不佳,独坐如鞲绁。丹鹊东飞来,喃喃送君札。
  呼儿旋供衫,走门空踏袜。手把一枝物,桂花香带雪。
  喜极至无言,笑馀翻不悦。人生直作百岁翁,
  亦是万古一瞬中。我欲东召龙伯翁,上天揭取北斗柄。
  蓬莱顶上斡海水,水尽到底看海空。月于何处去,
  日于何处来?跳丸相趁走不住,
  尧舜禹汤文武周孔皆为灰。酌此一杯酒,与君狂且歌。
  离别岂足更关意,衰老相随可奈何。

  xī zi lái líng yáng, shí dāng kǔ yán rè. br wǒ suī zài jīn tái, tóu jiǎo zhǎng chuí zhé. br br fèng pī chén yì jīng, lì yǔ píng shēng huō. br sì lóu zuì xiān xuān, zuò sòng fēi niǎo méi. br br yī zūn zhōng yè jiǔ, bàn pò qián fēng yuè. br yān yuàn sōng piāo xiāo, fēng láng zhú jiāo jiá. br br shí bù guō xī nán, liáo jìng tái yuán zhé. br hǎo niǎo xiǎng dīng dīng, xiǎo xī guāng bīn bīn. br br lí luò jiàn pīng tíng, jī sī nòng yǎ yà. br yān shī shù zī jiāo, yǔ yú shān tài huó. br br zhòng qiū wǎng lì yáng, tóng shàng niú jī xiē. br dà jiāng tūn tiān qù, yī liàn héng kūn mǒ. br br qiān fān měi mǎn fēng, xiǎo rì yīn xiān xuè. br lì yáng péi tài shǒu, jīn yùn kǔ chāo yuè. br br mán gǔ huà qí lín, kàn jūn jī kuáng jié. br lí xiù zhǎn yīng láo, hèn fěn tí hái yàn. br br míng nián tiǎn jiàn guān, lǜ shù qín chuān kuò. br zi tí jiàn bǐ lái, shì ruò kuā fù kě. br br jiǔ qú lín mǎ wō, qiān mén zhī chē zhé. br qín tái pò xīn dǎn, qíng zhèn jīng máo fà. br br zi jì qū yī míng, yú gù yí sān yuè. br yōng yōu zhǎng zhě lái, bìng qiè cháng jiē hē. br br sēng lú fēng xuě yè, xiāng duì mián yī hè. br nuǎn huī zhòng yōng píng, xiǎo zhōu hái fēn bō. br br qīng yún mǎ shēng jué, huáng zhōu shǐ chí jié. br qín lǐng wàng fán chuān, zhǐ de huí tóu bié. br br shāng shān sì hào cí, xīn yǔ chū pú shuō. br dà zé jiān jiā fēng, gū chéng hú tù kū. br br qiě fù kǎo shī shū, wú yīn jiàn zān hù. br gǔ xùn yì rú shān, gǔ fēng lěng guā gǔ. br br zhōu dǐng liè píng yīng, jīng bì héng pāo sà. br lì jìn bù kě qǔ, hū hū kuáng gē fā. br br sān nián wèi wèi kǔ, liǎng jùn fēi bù dá. br qiū pǔ yǐ wú jiāng, qù jí fēi qīng gǔ. br br xī shān hǎo huà tú, dòng hè shēn guī tà. br zhú gāng sēn yǔ lín, huā wù tuán gōng xié. br br jǐng wù fēi bù jiā, dú zuò rú gōu xiè. br dān què dōng fēi lái, nán nán sòng jūn zhá. br br hū ér xuán gōng shān, zǒu mén kōng tà wà. br shǒu bà yī zhī wù, guì huā xiāng dài xuě. br br xǐ jí zhì wú yán, xiào yú fān bù yuè. br rén shēng zhí zuò bǎi suì wēng, br yì shì wàn gǔ yī shùn zhōng. br wǒ yù dōng zhào lóng bó wēng, shàng tiān jiē qǔ běi dǒu bǐng. br br péng lái dǐng shàng wò hǎi shuǐ, shuǐ jǐn dào dǐ kàn hǎi kōng. br yuè yú hé chǔ qù, br rì yú hé chǔ lái? tiào wán xiāng chèn zǒu bú zhù, br yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhōu kǒng jiē wèi huī. br zhuó cǐ yī bēi jiǔ, yǔ jūn kuáng qiě gē. br br lí bié qǐ zú gèng guān yì, shuāi lǎo xiāng suí kě nài hé. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  邀侣以官解,泛然成独游。川光初媚日,山色正矜秋。
  野竹疏还密,岩泉咽复流。杜村连潏水,晚步见垂钩。

  yāo lǚ yǐ guān jiě ,fàn rán chéng dú yóu 。chuān guāng chū mèi rì ,shān sè zhèng jīn qiū 。
  yě zhú shū hái mì ,yán quán yān fù liú 。dù cūn lián jué shuǐ ,wǎn bù jiàn chuí gōu 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  觚棱金碧照山高,万国珪璋捧赭袍。舐笔和铅欺贾马,
  赞功论道鄙萧曹。东南楼日珠帘卷,西北天宛玉厄豪。
  四海一家无一事,将军携镜泣霜毛。
  晴云似絮惹低空,紫陌微微弄袖风。韩嫣金丸莎覆绿,
  许公鞯汗杏黏红。烟生窈窕深东第,轮撼流苏下北宫。
  自笑苦无楼护智,可怜铅椠竟何功。
  雨晴九陌铺江练,岚嫩千峰叠海涛。南苑草芳眠锦雉,
  夹城云暖下霓旄。少年羁络青纹玉,游女花簪紫蒂桃。
  江碧柳深人尽醉,一瓢颜巷日空高。
  束带谬趋文石陛,有章曾拜皂囊封。期严无奈睡留癖,
  势窘犹为酒泥慵。偷钓侯家池上雨,醉吟隋寺日沈钟。
  九原可作吾谁与,师友琅琊邴曼容。
  洪河清渭天池浚,太白终南地轴横。祥云辉映汉宫紫,
  春光绣画秦川明。草妒佳人钿朵色,风回公子玉衔声。
  六飞南幸芙蓉苑,十里飘香入夹城。
  丰貂长组金张辈,驷马文衣许史家。白鹿原头回猎骑,
  紫云楼下醉江花。九重树影连清汉,万寿山光学翠华。
  谁识大君谦让德,一毫名利斗蛙蟆。

  gū léng jīn bì zhào shān gāo ,wàn guó guī zhāng pěng zhě páo 。shì bǐ hé qiān qī jiǎ mǎ ,
  zàn gōng lùn dào bǐ xiāo cáo 。dōng nán lóu rì zhū lián juàn ,xī běi tiān wǎn yù è háo 。
  sì hǎi yī jiā wú yī shì ,jiāng jun1 xié jìng qì shuāng máo 。
  qíng yún sì xù rě dī kōng ,zǐ mò wēi wēi nòng xiù fēng 。hán yān jīn wán shā fù lǜ ,
  xǔ gōng jiān hàn xìng nián hóng 。yān shēng yǎo tiǎo shēn dōng dì ,lún hàn liú sū xià běi gōng 。
  zì xiào kǔ wú lóu hù zhì ,kě lián qiān qiàn jìng hé gōng 。
  yǔ qíng jiǔ mò pù jiāng liàn ,lán nèn qiān fēng dié hǎi tāo 。nán yuàn cǎo fāng mián jǐn zhì ,
  jiá chéng yún nuǎn xià ní máo 。shǎo nián jī luò qīng wén yù ,yóu nǚ huā zān zǐ dì táo 。
  jiāng bì liǔ shēn rén jìn zuì ,yī piáo yán xiàng rì kōng gāo 。
  shù dài miù qū wén shí bì ,yǒu zhāng céng bài zào náng fēng 。qī yán wú nài shuì liú pǐ ,
  shì jiǒng yóu wéi jiǔ ní yōng 。tōu diào hóu jiā chí shàng yǔ ,zuì yín suí sì rì shěn zhōng 。
  jiǔ yuán kě zuò wú shuí yǔ ,shī yǒu láng yá bǐng màn róng 。
  hóng hé qīng wèi tiān chí xùn ,tài bái zhōng nán dì zhóu héng 。xiáng yún huī yìng hàn gōng zǐ ,
  chūn guāng xiù huà qín chuān míng 。cǎo dù jiā rén diàn duǒ sè ,fēng huí gōng zǐ yù xián shēng 。
  liù fēi nán xìng fú róng yuàn ,shí lǐ piāo xiāng rù jiá chéng 。
  fēng diāo zhǎng zǔ jīn zhāng bèi ,sì mǎ wén yī xǔ shǐ jiā 。bái lù yuán tóu huí liè qí ,
  zǐ yún lóu xià zuì jiāng huā 。jiǔ zhòng shù yǐng lián qīng hàn ,wàn shòu shān guāng xué cuì huá 。
  shuí shí dà jun1 qiān ràng dé ,yī háo míng lì dòu wā má 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  手撚金仆姑,腰悬玉辘轳。爬头峰北正好去,
  系取可汗钳作奴。六宫虽念相如赋,其那防边重武夫。

  shǒu niǎn jīn pú gū ,yāo xuán yù lù lú 。pá tóu fēng běi zhèng hǎo qù ,
  xì qǔ kě hàn qián zuò nú 。liù gōng suī niàn xiàng rú fù ,qí nà fáng biān zhòng wǔ fū 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  十载飘然绳检外,樽前自献自为酬。
  秋山春雨闲吟处,倚遍江南寺寺楼。
  云门寺外逢猛雨,林黑山高雨脚长。
  曾奉郊宫为近侍,分明羽林枪。
  李白题诗水西寺,古木回岩楼阁风。
  半醒半醉游三日,红白花开山雨中。

  shí zǎi piāo rán shéng jiǎn wài ,zūn qián zì xiàn zì wéi chóu 。
  qiū shān chūn yǔ xián yín chù ,yǐ biàn jiāng nán sì sì lóu 。
  yún mén sì wài féng měng yǔ ,lín hēi shān gāo yǔ jiǎo zhǎng 。
  céng fèng jiāo gōng wéi jìn shì ,fèn míng yǔ lín qiāng 。
  lǐ bái tí shī shuǐ xī sì ,gǔ mù huí yán lóu gé fēng 。
  bàn xǐng bàn zuì yóu sān rì ,hóng bái huā kāi shān yǔ zhōng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  元载相公曾借箸,宪宗皇帝亦留神。旋见衣冠就东市,
  忽遗弓剑不西巡。牧羊驱马虽戎服,白发丹心尽汉臣。
  唯有凉州歌舞曲,流传天下乐闲人。

  yuán zǎi xiàng gōng céng jiè zhù ,xiàn zōng huáng dì yì liú shén 。xuán jiàn yī guàn jiù dōng shì ,
  hū yí gōng jiàn bú xī xún 。mù yáng qū mǎ suī róng fú ,bái fā dān xīn jìn hàn chén 。
  wéi yǒu liáng zhōu gē wǔ qǔ ,liú chuán tiān xià lè xián rén 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  弄水亭前溪,飐滟翠绡舞。绮席草芊芊,紫岚峰伍伍。
  螭蟠得形势,翚飞如轩户。一镜奁曲堤,万丸跳猛雨。
  槛前燕雁栖,枕上巴帆去。丛筠侍修廊,密蕙媚幽圃。
  杉树碧为幢,花骈红作堵。停樽迟晚月,咽咽上幽渚。
  客舟耿孤灯,万里人夜语。漫流罥苔槎,饥凫晒雪羽。
  玄丝落钩饵,冰鳞看吞吐。断霓天帔垂,狂烧汉旗怒。
  旷朗半秋晓,萧瑟好风露。光洁疑可揽,欲以襟怀贮。
  幽抱吟九歌,羁情思湘浦。四时皆异状,终日为良遇。
  小山浸石棱,撑舟入幽处。孤歌倚桂岩,晚酒眠松坞。
  纡馀带竹村,蚕乡足砧杵。塍泉落环珮,畦苗差纂组。
  风俗知所尚,豪强耻孤侮。邻丧不相舂,公租无诟负。
  农时贵伏腊,簪瑱事礼赂。乡校富华礼,征行产强弩。
  不能自勉去,但愧来何暮。故园汉上林,信美非吾土。

  nòng shuǐ tíng qián xī ,zhǎn yàn cuì xiāo wǔ 。qǐ xí cǎo qiān qiān ,zǐ lán fēng wǔ wǔ 。
  chī pán dé xíng shì ,huī fēi rú xuān hù 。yī jìng lián qǔ dī ,wàn wán tiào měng yǔ 。
  kǎn qián yàn yàn qī ,zhěn shàng bā fān qù 。cóng jun1 shì xiū láng ,mì huì mèi yōu pǔ 。
  shān shù bì wéi zhuàng ,huā pián hóng zuò dǔ 。tíng zūn chí wǎn yuè ,yān yān shàng yōu zhǔ 。
  kè zhōu gěng gū dēng ,wàn lǐ rén yè yǔ 。màn liú juàn tái chá ,jī fú shài xuě yǔ 。
  xuán sī luò gōu ěr ,bīng lín kàn tūn tǔ 。duàn ní tiān pèi chuí ,kuáng shāo hàn qí nù 。
  kuàng lǎng bàn qiū xiǎo ,xiāo sè hǎo fēng lù 。guāng jié yí kě lǎn ,yù yǐ jīn huái zhù 。
  yōu bào yín jiǔ gē ,jī qíng sī xiāng pǔ 。sì shí jiē yì zhuàng ,zhōng rì wéi liáng yù 。
  xiǎo shān jìn shí léng ,chēng zhōu rù yōu chù 。gū gē yǐ guì yán ,wǎn jiǔ mián sōng wù 。
  yū yú dài zhú cūn ,cán xiāng zú zhēn chǔ 。chéng quán luò huán pèi ,qí miáo chà zuǎn zǔ 。
  fēng sú zhī suǒ shàng ,háo qiáng chǐ gū wǔ 。lín sàng bú xiàng chōng ,gōng zū wú gòu fù 。
  nóng shí guì fú là ,zān tiàn shì lǐ lù 。xiāng xiào fù huá lǐ ,zhēng háng chǎn qiáng nǔ 。
  bú néng zì miǎn qù ,dàn kuì lái hé mù 。gù yuán hàn shàng lín ,xìn měi fēi wú tǔ 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  捷书皆应睿谋期,十万曾无一镞遗。汉武惭夸朔方地,
  周宣休道太原师。威加塞外寒来早,恩入河源冻合迟。
  听取满城歌舞曲,凉州声韵喜参差。

  jié shū jiē yīng ruì móu qī ,shí wàn céng wú yī zú yí 。hàn wǔ cán kuā shuò fāng dì ,
  zhōu xuān xiū dào tài yuán shī 。wēi jiā sāi wài hán lái zǎo ,ēn rù hé yuán dòng hé chí 。
  tīng qǔ mǎn chéng gē wǔ qǔ ,liáng zhōu shēng yùn xǐ cān chà 。

  辞赋,