1. 古诗词大全
 2. 南北朝诗人

沈约的诗词全集

共收录了24首诗词作品

沈约简介

沈约(441-513)字休文,吴兴武康(今浙江省武康县)人。祖父沈林子在宋为征虏将军。父亲沈璞为淮南太守,元嘉末被诛。沈约年幼孤贫,好学习,博览群书。历仕宋、齐、梁三朝,官至尚书令,封建吕侯。沈约与谢朓、王融同时,是当时文坛上的主要人物。他和谢朓等人开创了「永明体」的新体诗歌,比较讲求声韵格律。他还提出「四声八病」之说,这对于后来格律诗的形成有重要的影响,也影响了诗歌的形式主义的倾向。他曾著有《四声谱》,今已不存。现存的著作有《宋书》和辑本《沈隐侯集》。
展开查看所有  

沈约诗集大全

 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  【石塘濑听猿】 噭噭夜猿鸣[1],溶溶晨雾合[2], 不知声远近,惟见山重沓[3] 。 既欢东岭唱,复伫西岩答[4] 。

  【shí táng lài tīng yuán 】 jiào jiào yè yuán míng [1],róng róng chén wù hé [2], bú zhī shēng yuǎn jìn ,wéi jiàn shān zhòng tà [3] 。 jì huān dōng lǐng chàng ,fù zhù xī yán dá [4] 。

 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  【新安江至清浅深见底贻京邑同好】 眷言访舟客,兹川信可珍。 洞澈随清浅,皎镜无冬春。 千仞写乔树,百丈见游鳞。 沧浪有时浊,清济涸无津。 岂若乘斯去,俯映石磷磷。 纷吾隔嚣滓,宁假濯衣巾。 愿以潺湲水,沾君缨上尘。

  【xīn ān jiāng zhì qīng qiǎn shēn jiàn dǐ yí jīng yì tóng hǎo 】 juàn yán fǎng zhōu kè ,zī chuān xìn kě zhēn 。 dòng chè suí qīng qiǎn ,jiǎo jìng wú dōng chūn 。 qiān rèn xiě qiáo shù ,bǎi zhàng jiàn yóu lín 。 cāng làng yǒu shí zhuó ,qīng jì hé wú jīn 。 qǐ ruò chéng sī qù ,fǔ yìng shí lín lín 。 fēn wú gé xiāo zǐ ,níng jiǎ zhuó yī jīn 。 yuàn yǐ chán yuán shuǐ ,zhān jun1 yīng shàng chén 。

 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  【休沐寄怀】 虽云万重岭,所玩终一丘。 阶墀幸自足,安事远遨游。 临池清溽暑,开幌望高秋。 园禽与时变,兰根应节抽。 凭轩搴木末,垂堂对水周。 紫箨开绿筱,白鸟映青畴。 艾叶弥南浦,荷花绕北楼。 送日隐层阁,引月入轻帱。 爨熟寒蔬翦,宾来春蚁浮。 来往既云勌,光景为谁留。

  【xiū mù jì huái 】 suī yún wàn zhòng lǐng ,suǒ wán zhōng yī qiū 。 jiē chí xìng zì zú ,ān shì yuǎn áo yóu 。 lín chí qīng rù shǔ ,kāi huǎng wàng gāo qiū 。 yuán qín yǔ shí biàn ,lán gēn yīng jiē chōu 。 píng xuān qiān mù mò ,chuí táng duì shuǐ zhōu 。 zǐ tuò kāi lǜ xiǎo ,bái niǎo yìng qīng chóu 。 ài yè mí nán pǔ ,hé huā rào běi lóu 。 sòng rì yǐn céng gé ,yǐn yuè rù qīng dào 。 cuàn shú hán shū jiǎn ,bīn lái chūn yǐ fú 。 lái wǎng jì yún juān ,guāng jǐng wéi shuí liú 。

 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  【夜夜曲】 河汉纵且横,北斗横复直。 星汉空如此,宁知心有忆? 孤灯暖不明,寒机晓犹织。 零泪向谁道,鸡鸣徒叹息。

  【yè yè qǔ 】 hé hàn zòng qiě héng ,běi dòu héng fù zhí 。 xīng hàn kōng rú cǐ ,níng zhī xīn yǒu yì ? gū dēng nuǎn bú míng ,hán jī xiǎo yóu zhī 。 líng lèi xiàng shuí dào ,jī míng tú tàn xī 。

  古诗三百首,思念,悲愁,
 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  【丽人赋】  有客弱冠未仕,缔交戚里,驰骛王室,遨游许、史。归而称曰:  狭邪才女,铜街丽人。亭亭似月,嬿婉如春。凝情待价,思尚衣巾。芳逾散麝,色茂开莲。陆离羽佩,杂错花钿。响罗衣而不进,隐明灯而未前。中步檐而一息,顺长廊而回归。池翻荷而纳影,风动竹而吹衣。薄暮延伫,宵分乃至。出闇入光,含羞隐媚。垂罗曳锦,鸣瑶动翠。来脱薄妆,去留馀腻。沾粉委露,理鬓清渠。落花入领,微风动裾。

  【lì rén fù 】  yǒu kè ruò guàn wèi shì ,dì jiāo qī lǐ ,chí wù wáng shì ,áo yóu xǔ 、shǐ 。guī ér chēng yuē :  xiá xié cái nǚ ,tóng jiē lì rén 。tíng tíng sì yuè ,yàn wǎn rú chūn 。níng qíng dài jià ,sī shàng yī jīn 。fāng yú sàn shè ,sè mào kāi lián 。lù lí yǔ pèi ,zá cuò huā diàn 。xiǎng luó yī ér bú jìn ,yǐn míng dēng ér wèi qián 。zhōng bù yán ér yī xī ,shùn zhǎng láng ér huí guī 。chí fān hé ér nà yǐng ,fēng dòng zhú ér chuī yī 。báo mù yán zhù ,xiāo fèn nǎi zhì 。chū ān rù guāng ,hán xiū yǐn mèi 。chuí luó yè jǐn ,míng yáo dòng cuì 。lái tuō báo zhuāng ,qù liú yú nì 。zhān fěn wěi lù ,lǐ bìn qīng qú 。luò huā rù lǐng ,wēi fēng dòng jū 。

 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  【别范安成】 生平少年日,分手易前期[1] 。 及尔同衰暮,非复别离时[2] 。 勿言一樽酒,明日难重持[3] 。 梦中不识路,何以慰相思[4] 。

  【bié fàn ān chéng 】 shēng píng shǎo nián rì ,fèn shǒu yì qián qī [1] 。 jí ěr tóng shuāi mù ,fēi fù bié lí shí [2] 。 wù yán yī zūn jiǔ ,míng rì nán zhòng chí [3] 。 mèng zhōng bú shí lù ,hé yǐ wèi xiàng sī [4] 。

 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  【伤谢朓】 吏部佳才杰,文峰振奇响[1] 。 调与金石谐,思逐风云上[2] 。 岂言陵霜质,忽随人事往[3] 。 尺壁尔何冤,一旦同丘壤[4] 。

  【shāng xiè tiǎo 】 lì bù jiā cái jié ,wén fēng zhèn qí xiǎng [1] 。 diào yǔ jīn shí xié ,sī zhú fēng yún shàng [2] 。 qǐ yán líng shuāng zhì ,hū suí rén shì wǎng [3] 。 chǐ bì ěr hé yuān ,yī dàn tóng qiū rǎng [4] 。

 • 作者:沈约 朝代:未知

  河汉纵且横,北斗横复直。
  星汉空如此,宁知心有忆?
  孤灯暧不明,寒机晓犹织。
  零泪向谁道,鸡鸣徒叹息。

  hé hàn zòng qiě héng ,běi dòu héng fù zhí 。
  xīng hàn kōng rú cǐ ,níng zhī xīn yǒu yì ?
  gū dēng ài bú míng ,hán jī xiǎo yóu zhī 。
  líng lèi xiàng shuí dào ,jī míng tú tàn xī 。

  古诗三百首,思念,悲愁,
 • 作者:沈约 朝代:未知

  勿言草卉贱,幸宅天池中。
  微根才出浪,短干未摇风。
  宁知寸心里,蓄紫复含红!

  wù yán cǎo huì jiàn ,xìng zhái tiān chí zhōng 。
  wēi gēn cái chū làng ,duǎn gàn wèi yáo fēng 。
  níng zhī cùn xīn lǐ ,xù zǐ fù hán hóng !

  咏物,荷花,
 • 作者:沈约 朝代:未知

  汉宫美女多如云,中有一人字昭君。
  天生倾国倾城色,玉质孤高卓不群。
  来至掖庭已有年,愁听宫漏独成眠。
  可怜绝色等闲弃,汉帝不分媸与妍。
  非是君王不好色,佳人如织绕其侧。
  颠鸾倒凤夕连朝,遍识群芳犹未得。
  思幸佳人无孑遗,九重选美事颇奇。
  不劳龙目亲遴选,分辩媸妍赖画师。
  高低美丑瘦和肥,全仗画师笔一挥。
  古有按图寻骏马,今皇凭画幸嫔妃。
  粉黛欲蒙君眷顾,千金竟把画工赂。
  钱有几多艳几多,无钱休得君恩遇。
  群娥每每沐皇风,独有昭君际遇穷。
  自恃无双才与色,讵肯摧眉赂画工!
  朔方正月雪澌澌,单于策马至京西。
  因闻汉阙多佳丽,欲索一人娶作妻。
  汉帝闻言忙颔首,和亲政策由来久。
  只求边塞暂安宁,愿向单于献佳偶。
  诏传呈上美人图,御笔按图点丽姝。
  宫中美色真难舍,乃选庸姿嫁北胡。
  钦点宫娥上殿堂,昭君为字名王嫱。
  红袖翩跹迤逦至,至时四壁顿生光。
  纤步凌波行若止,清香袅袅风吹蕊。
  骨似琼瑶肌似冰,明眸转盼如秋水。
  芳华盖世满堂惊,汉帝茫然叹失声。
  画上庸姿乃绝色,其间究竟是何情?
  君言既出难更改,忍送红颜归翰海。
  暗将昭君比众妃,三千佳丽无光彩。
  含颦忍泪别君王,贱妾从今辞故乡。
  不用满朝贤将相,蛾眉为国靖边疆。
  妾今远嫁万千里,胜在深宫寂寞死。
  宫中尚有如花人,不赂画工命似纸。
  愿君莫惜妾微身,应惜忠心体国臣。
  但得贤才良将在,守边何必用佳人!
  更怜豪杰没尘埃,辜负平生万丈才。
  岂能屈节事权贵?慷慨高歌归去来!
  绝色常遭妖女妒,贤才每被奸人误。
  栖身异域本寻常,多少英雄悲失路!
  铁马戎装出塞去,莫愁身似风中絮。
  既然此地不留人,他乡自有留人处!
  朔漠茫茫走石沙,随身唯有一琵琶。
  此去诚知难复返,天涯何处不为家!
  黄雾涨天雪晦冥,黑云拂地风膻腥。
  高原万里草皆白,大漠千年冢独青。
  无端叙写昭君辞,红粉飘零实可悲。
  千古英雄同一叹,伤怀岂止为蛾眉!

  hàn gōng měi nǚ duō rú yún ,zhōng yǒu yī rén zì zhāo jun1 。
  tiān shēng qīng guó qīng chéng sè ,yù zhì gū gāo zhuó bú qún 。
  lái zhì yè tíng yǐ yǒu nián ,chóu tīng gōng lòu dú chéng mián 。
  kě lián jué sè děng xián qì ,hàn dì bú fèn chī yǔ yán 。
  fēi shì jun1 wáng bú hǎo sè ,jiā rén rú zhī rào qí cè 。
  diān luán dǎo fèng xī lián cháo ,biàn shí qún fāng yóu wèi dé 。
  sī xìng jiā rén wú jié yí ,jiǔ zhòng xuǎn měi shì pō qí 。
  bú láo lóng mù qīn lín xuǎn ,fèn biàn chī yán lài huà shī 。
  gāo dī měi chǒu shòu hé féi ,quán zhàng huà shī bǐ yī huī 。
  gǔ yǒu àn tú xún jun4 mǎ ,jīn huáng píng huà xìng pín fēi 。
  fěn dài yù méng jun1 juàn gù ,qiān jīn jìng bǎ huà gōng lù 。
  qián yǒu jǐ duō yàn jǐ duō ,wú qián xiū dé jun1 ēn yù 。
  qún é měi měi mù huáng fēng ,dú yǒu zhāo jun1 jì yù qióng 。
  zì shì wú shuāng cái yǔ sè ,jù kěn cuī méi lù huà gōng !
  shuò fāng zhèng yuè xuě sī sī ,dān yú cè mǎ zhì jīng xī 。
  yīn wén hàn què duō jiā lì ,yù suǒ yī rén qǔ zuò qī 。
  hàn dì wén yán máng hàn shǒu ,hé qīn zhèng cè yóu lái jiǔ 。
  zhī qiú biān sāi zàn ān níng ,yuàn xiàng dān yú xiàn jiā ǒu 。
  zhào chuán chéng shàng měi rén tú ,yù bǐ àn tú diǎn lì shū 。
  gōng zhōng měi sè zhēn nán shě ,nǎi xuǎn yōng zī jià běi hú 。
  qīn diǎn gōng é shàng diàn táng ,zhāo jun1 wéi zì míng wáng qiáng 。
  hóng xiù piān xiān yǐ lǐ zhì ,zhì shí sì bì dùn shēng guāng 。
  xiān bù líng bō háng ruò zhǐ ,qīng xiāng niǎo niǎo fēng chuī ruǐ 。
  gǔ sì qióng yáo jī sì bīng ,míng móu zhuǎn pàn rú qiū shuǐ 。
  fāng huá gài shì mǎn táng jīng ,hàn dì máng rán tàn shī shēng 。
  huà shàng yōng zī nǎi jué sè ,qí jiān jiū jìng shì hé qíng ?
  jun1 yán jì chū nán gèng gǎi ,rěn sòng hóng yán guī hàn hǎi 。
  àn jiāng zhāo jun1 bǐ zhòng fēi ,sān qiān jiā lì wú guāng cǎi 。
  hán pín rěn lèi bié jun1 wáng ,jiàn qiè cóng jīn cí gù xiāng 。
  bú yòng mǎn cháo xián jiāng xiàng ,é méi wéi guó jìng biān jiāng 。
  qiè jīn yuǎn jià wàn qiān lǐ ,shèng zài shēn gōng jì mò sǐ 。
  gōng zhōng shàng yǒu rú huā rén ,bú lù huà gōng mìng sì zhǐ 。
  yuàn jun1 mò xī qiè wēi shēn ,yīng xī zhōng xīn tǐ guó chén 。
  dàn dé xián cái liáng jiāng zài ,shǒu biān hé bì yòng jiā rén !
  gèng lián háo jié méi chén āi ,gū fù píng shēng wàn zhàng cái 。
  qǐ néng qū jiē shì quán guì ?kāng kǎi gāo gē guī qù lái !
  jué sè cháng zāo yāo nǚ dù ,xián cái měi bèi jiān rén wù 。
  qī shēn yì yù běn xún cháng ,duō shǎo yīng xióng bēi shī lù !
  tiě mǎ róng zhuāng chū sāi qù ,mò chóu shēn sì fēng zhōng xù 。
  jì rán cǐ dì bú liú rén ,tā xiāng zì yǒu liú rén chù !
  shuò mò máng máng zǒu shí shā ,suí shēn wéi yǒu yī pí pá 。
  cǐ qù chéng zhī nán fù fǎn ,tiān yá hé chù bú wéi jiā !
  huáng wù zhǎng tiān xuě huì míng ,hēi yún fú dì fēng shān xīng 。
  gāo yuán wàn lǐ cǎo jiē bái ,dà mò qiān nián zhǒng dú qīng 。
  wú duān xù xiě zhāo jun1 cí ,hóng fěn piāo líng shí kě bēi 。
  qiān gǔ yīng xióng tóng yī tàn ,shāng huái qǐ zhǐ wéi é méi !

  咏史怀古,
 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  白水满春塘,旅雁每迥翔。
  唼流牵弱藻,敛翮带馀霜。
  群浮动轻浪,单泛逐孤光。
  悬飞竟不下,乱起未成行。
  刷羽同摇漾,一举还故乡。

  bái shuǐ mǎn chūn táng ,lǚ yàn měi jiǒng xiáng 。
  shà liú qiān ruò zǎo ,liǎn hé dài yú shuāng 。
  qún fú dòng qīng làng ,dān fàn zhú gū guāng 。
  xuán fēi jìng bú xià ,luàn qǐ wèi chéng háng 。
  shuā yǔ tóng yáo yàng ,yī jǔ hái gù xiāng 。

  咏物,写鸟,思乡,
 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  挟瑟丛台下,徙倚爱容光。
  伫立日已暮,戚戚苦人肠。
  露葵已堪摘,淇水未沾裳。
  锦衾无独暖,罗衣空自香。
  明月虽外照,宁知心内伤?

  jiā sè cóng tái xià ,xǐ yǐ ài róng guāng 。
  zhù lì rì yǐ mù ,qī qī kǔ rén cháng 。
  lù kuí yǐ kān zhāi ,qí shuǐ wèi zhān shang 。
  jǐn qīn wú dú nuǎn ,luó yī kōng zì xiāng 。
  míng yuè suī wài zhào ,níng zhī xīn nèi shāng ?

 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  眷言访舟客,兹川信可珍。
  洞澈随清浅,皎镜无冬春。
  千仞写乔树,万丈见游鳞。
  沧浪有时浊,清济涸无津。
  岂若乘斯去,俯映石磷磷。
  纷吾隔嚣滓,宁假濯衣巾?
  愿以潺湲水,沾君缨上尘。

  juàn yán fǎng zhōu kè ,zī chuān xìn kě zhēn 。
  dòng chè suí qīng qiǎn ,jiǎo jìng wú dōng chūn 。
  qiān rèn xiě qiáo shù ,wàn zhàng jiàn yóu lín 。
  cāng làng yǒu shí zhuó ,qīng jì hé wú jīn 。
  qǐ ruò chéng sī qù ,fǔ yìng shí lín lín 。
  fēn wú gé xiāo zǐ ,níng jiǎ zhuó yī jīn ?
  yuàn yǐ chán yuán shuǐ ,zhān jun1 yīng shàng chén 。

  辞赋,
 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  虽云万重岭,所玩终一丘。
  阶墀幸自足,安事远邀游?
  临池清溽暑,开幌望高秋。
  园禽与时变,兰根应节抽。
  凭轩搴木末,垂堂对水周。
  紫箨开绿筿,白鸟映青畴。
  艾叶弥南浦,荷花绕北楼。
  送日隐层阁,引月入轻帱。
  爨熟寒蔬剪,宾来春蚁浮。
  来往既云倦,光景为谁留?

  suī yún wàn zhòng lǐng ,suǒ wán zhōng yī qiū 。
  jiē chí xìng zì zú ,ān shì yuǎn yāo yóu ?
  lín chí qīng rù shǔ ,kāi huǎng wàng gāo qiū 。
  yuán qín yǔ shí biàn ,lán gēn yīng jiē chōu 。
  píng xuān qiān mù mò ,chuí táng duì shuǐ zhōu 。
  zǐ tuò kāi lǜ xiǎo ,bái niǎo yìng qīng chóu 。
  ài yè mí nán pǔ ,hé huā rào běi lóu 。
  sòng rì yǐn céng gé ,yǐn yuè rù qīng dào 。
  cuàn shú hán shū jiǎn ,bīn lái chūn yǐ fú 。
  lái wǎng jì yún juàn ,guāng jǐng wéi shuí liú ?

  辞赋,
 • 作者:沈约 朝代:南北朝

  噭噭夜猿鸣,溶溶晨雾合。
  不知声远近,惟见山重沓。
  既欢东岭唱,复伫西岩答。

  jiào jiào yè yuán míng ,róng róng chén wù hé 。
  bú zhī shēng yuǎn jìn ,wéi jiàn shān zhòng tà 。
  jì huān dōng lǐng chàng ,fù zhù xī yán dá 。

  辞赋,