1. 文和语文网
  2. 诗词名句首页
  3. 诗句正文

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂

 

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂上一句下一句

长恨歌

汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。 杨家有女初长成,养在深闺人未识。 天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。[1] 回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂。 侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时。 云鬓花颜金步摇,芙蓉帐暖度春宵。 春宵苦短日高起,从此君王不早朝。 承欢侍宴无闲暇,春从春游夜专夜。 后宫佳丽三千人,三千宠爱在一身。 金屋妆成娇侍夜,玉楼宴罢醉和春。[2] 姊妹弟兄皆列士,可怜光彩生门户。 遂令天下父母心,不重生男重生女。 骊宫高处入青云,仙乐风飘处处闻。[3] 缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。 渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲。 九重城阙烟尘生,千乘万骑西南行。[4] 翠华摇摇行复止,西出都门百余里。 六军不发无奈何,宛转蛾眉马前死。[5] 花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头。 君王掩面救不得,回看血泪相和流。 黄埃散漫风萧索,云栈萦纡登剑阁。[6] 峨嵋山下少人行,旌旗无光日色薄。 蜀江水碧蜀山青,圣主朝朝暮暮情。 行宫见月伤心色,夜雨闻铃肠断声。 天旋地转回龙驭,至此踌躇不能去。 马嵬坡下泥土中,不见玉颜空死处。[7] 君臣相顾尽沾衣,东望都门信马归。 归来池苑皆依旧,太液芙蓉未央柳。 芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂。 春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时。 西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫。 梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老。 夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠。[8] 迟迟钟鼓初长夜,耿耿星河欲曙天。 鸳鸯瓦冷霜华重,翡翠衾寒谁与共。 悠悠生死别经年,魂魄不曾来入梦。 临邛道士鸿都客,能以精诚致魂魄。 为感君王辗转思,遂教方士殷勤觅。 排空驭气奔如电,升天入地求之遍。 上穷碧落下黄泉,两处茫茫皆不见。[9] 忽闻海上有仙山,山在虚无缥缈间。 楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。 中有一人字太真,雪肤花貌参差是。[10] 金阙西厢叩玉扇,转教小玉报双成。[11] 闻道汉家天子使,九华帐里梦魂惊。 揽衣推枕起徘徊,珠箔银屏迤逦开。 云髻半偏新睡觉,花冠不整下堂来。 风吹仙袂飘飘举,犹似霓裳羽衣舞。[12] 玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨。 含情凝睇谢君王,一别音容两渺茫。 昭阳殿里恩爱绝,蓬莱宫中日月长。 回头下望人寰处,不见长安见尘雾。 唯将旧物表深情,钿合金钗寄将去。 钗留一股合一扇,钗擘黄金合分钿。 但教心似金钿坚,天上人间会相见。 临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。 七月七日长生殿,夜半无人私语时。[13] 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。[14] 天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期。[15]

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂全诗拼音

hàn huáng zhòng sè sī qīng guó ,yù yǔ duō nián qiú bú dé 。 yáng jiā yǒu nǚ chū zhǎng chéng ,yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。 tiān shēng lì zhì nán zì qì ,yī cháo xuǎn zài jun1 wáng cè 。[1] huí móu yī xiào bǎi mèi shēng ,liù gōng fěn dài wú yán sè 。 chūn hán cì yù huá qīng chí ,wēn quán shuǐ huá xǐ níng zhī 。 shì ér fú qǐ jiāo wú lì ,shǐ shì xīn chéng ēn zé shí 。 yún bìn huā yán jīn bù yáo ,fú róng zhàng nuǎn dù chūn xiāo 。 chūn xiāo kǔ duǎn rì gāo qǐ ,cóng cǐ jun1 wáng bú zǎo cháo 。 chéng huān shì yàn wú xián xiá ,chūn cóng chūn yóu yè zhuān yè 。 hòu gōng jiā lì sān qiān rén ,sān qiān chǒng ài zài yī shēn 。 jīn wū zhuāng chéng jiāo shì yè ,yù lóu yàn bà zuì hé chūn 。[2] zǐ mèi dì xiōng jiē liè shì ,kě lián guāng cǎi shēng mén hù 。 suí lìng tiān xià fù mǔ xīn ,bú zhòng shēng nán zhòng shēng nǚ 。 lí gōng gāo chù rù qīng yún ,xiān lè fēng piāo chù chù wén 。[3] huǎn gē màn wǔ níng sī zhú ,jìn rì jun1 wáng kàn bú zú 。 yú yáng pí gǔ dòng dì lái ,jīng pò ní shang yǔ yī qǔ 。 jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng ,qiān chéng wàn qí xī nán háng 。[4] cuì huá yáo yáo háng fù zhǐ ,xī chū dōu mén bǎi yú lǐ 。 liù jun1 bú fā wú nài hé ,wǎn zhuǎn é méi mǎ qián sǐ 。[5] huā diàn wěi dì wú rén shōu ,cuì qiào jīn què yù sāo tóu 。 jun1 wáng yǎn miàn jiù bú dé ,huí kàn xuè lèi xiàng hé liú 。 huáng āi sàn màn fēng xiāo suǒ ,yún zhàn yíng yū dēng jiàn gé 。[6] é méi shān xià shǎo rén háng ,jīng qí wú guāng rì sè báo 。 shǔ jiāng shuǐ bì shǔ shān qīng ,shèng zhǔ cháo cháo mù mù qíng 。 háng gōng jiàn yuè shāng xīn sè ,yè yǔ wén líng cháng duàn shēng 。 tiān xuán dì zhuǎn huí lóng yù ,zhì cǐ chóu chú bú néng qù 。 mǎ wéi pō xià ní tǔ zhōng ,bú jiàn yù yán kōng sǐ chù 。[7] jun1 chén xiàng gù jìn zhān yī ,dōng wàng dōu mén xìn mǎ guī 。 guī lái chí yuàn jiē yī jiù ,tài yè fú róng wèi yāng liǔ 。 fú róng rú miàn liǔ rú méi ,duì cǐ rú hé bú lèi chuí 。 chūn fēng táo lǐ huā kāi rì ,qiū yǔ wú tóng yè luò shí 。 xī gōng nán nèi duō qiū cǎo ,luò yè mǎn jiē hóng bú sǎo 。 lí yuán dì zǐ bái fā xīn ,jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。 xī diàn yíng fēi sī qiāo rán ,gū dēng tiāo jìn wèi chéng mián 。[8] chí chí zhōng gǔ chū zhǎng yè ,gěng gěng xīng hé yù shǔ tiān 。 yuān yāng wǎ lěng shuāng huá zhòng ,fěi cuì qīn hán shuí yǔ gòng 。 yōu yōu shēng sǐ bié jīng nián ,hún pò bú céng lái rù mèng 。 lín qióng dào shì hóng dōu kè ,néng yǐ jīng chéng zhì hún pò 。 wéi gǎn jun1 wáng niǎn zhuǎn sī ,suí jiāo fāng shì yīn qín mì 。 pái kōng yù qì bēn rú diàn ,shēng tiān rù dì qiú zhī biàn 。 shàng qióng bì luò xià huáng quán ,liǎng chù máng máng jiē bú jiàn 。[9] hū wén hǎi shàng yǒu xiān shān ,shān zài xū wú piāo miǎo jiān 。 lóu gé líng lóng wǔ yún qǐ ,qí zhōng chāo yuē duō xiān zǐ 。 zhōng yǒu yī rén zì tài zhēn ,xuě fū huā mào cān chà shì 。[10] jīn què xī xiāng kòu yù shàn ,zhuǎn jiāo xiǎo yù bào shuāng chéng 。[11] wén dào hàn jiā tiān zǐ shǐ ,jiǔ huá zhàng lǐ mèng hún jīng 。 lǎn yī tuī zhěn qǐ pái huái ,zhū bó yín píng yǐ lǐ kāi 。 yún jì bàn piān xīn shuì jiào ,huā guàn bú zhěng xià táng lái 。 fēng chuī xiān mèi piāo piāo jǔ ,yóu sì ní shang yǔ yī wǔ 。[12] yù róng jì mò lèi lán gàn ,lí huā yī zhī chūn dài yǔ 。 hán qíng níng dì xiè jun1 wáng ,yī bié yīn róng liǎng miǎo máng 。 zhāo yáng diàn lǐ ēn ài jué ,péng lái gōng zhōng rì yuè zhǎng 。 huí tóu xià wàng rén huán chù ,bú jiàn zhǎng ān jiàn chén wù 。 wéi jiāng jiù wù biǎo shēn qíng ,diàn hé jīn chāi jì jiāng qù 。 chāi liú yī gǔ hé yī shàn ,chāi bò huáng jīn hé fèn diàn 。 dàn jiāo xīn sì jīn diàn jiān ,tiān shàng rén jiān huì xiàng jiàn 。 lín bié yīn qín zhòng jì cí ,cí zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。 qī yuè qī rì zhǎng shēng diàn ,yè bàn wú rén sī yǔ shí 。[13] zài tiān yuàn zuò bǐ yì niǎo ,zài dì yuàn wéi lián lǐ zhī 。[14] tiān zhǎng dì jiǔ yǒu shí jìn ,cǐ hèn mián mián wú jué qī 。[15]

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂译文及注释

译文唐明皇好色,日夜想找个绝代佳人;统治全国多年,竟找不到一个称心。杨玄瑛有个女儿才长成,十分娇艳;养在深闺中,外人不知她美丽绝伦。天生就的一身丽质,很难长久弃置;有朝一日,被选在皇帝身边做妃嫔。她回眸一笑时,千姿百态娇媚横生;六宫妃嫔,一个个都黯然失色万分。春寒料峭,皇上赐她到华清池沐浴;温泉水润,洗涤着凝脂一般的肌身。侍女搀扶她,如出水芙蓉软弱娉婷;初蒙皇恩润泽时,就这般娇娆涔涔。鬓发如云颜脸似花,头戴着金步摇;芙蓉帐里,与皇上度着温暖的春宵。情深春宵恨太短,一觉睡到日高起;君王深恋儿女情,从此再也不早朝。承受君欢侍君饮,终日陪伴无闲时;春从春游夜专守,双双形影不分离。后宫妃嫔有三千,个个姿色象女神;三千美色不动心,皇上只宠她一人。金屋中阿娇妆成,夜夜娇侍不离分;玉楼上酒酣宴罢,醉意伴随着春心。姊妹封夫人兄弟封公卿,封地受奖;杨家门户生光彩,令人羡慕又向往。使得天下的父母,个个改变了心愿;谁都看轻生男孩,只图生个小千金。骊山北麓华清宫,玉宇琼楼耸入云;清风过处飘仙乐,四面八方都可闻。轻歌慢舞多合拍,管弦旋律尽传神;君王终日都观看,欲心难足无止境。忽然渔阳战鼓响,惊天动地震宫阙;惊坏跳舞的歌伎,停奏霓裳羽衣曲。九重城楼与宫阙,烽火连天杂烟尘;千军万马护君王,直向西南急逃奔。翠华龙旗一路摇,队伍走走又停停;西出都城百来里,来到驿站马嵬亭。龙武军和羽林军,六军不走无奈何;缠绵委屈的美人,最终马前丧了生。贵妃头上装饰品,抛撒满地无人问;翠翘金雀玉搔头,珍贵头饰一根根。君王宠爱救不了,掩面哭成个泪人;回头再看此惨状,血泪交和涕淋淋。秋风萧索扫落叶,黄土尘埃已消遁;回环曲折穿栈道,队伍登上了剑门。峨嵋山下路险隘,蜀道艰难少人行;旌旗黯黯无光彩,日色淡淡近黄昏。泱泱蜀江水碧绿,巍巍蜀山郁青青;圣主伤心思贵妃,朝朝暮暮恋旧情。行宫之内见月色,总是伤心怀悲恨;夜雨当中闻铃声,谱下悲曲雨霖铃。天旋地转战乱平,君王起驾回京城;到了马嵬车踌躇,不忍离去断肠人。萋萋马嵬山坡下,荒凉黄土坟冢中,美人颜容再不见,地上只有她的坟。君看臣来臣望君,相看个个泪沾衣;东望京都心伤悲,任凭马儿去驰归。回到长安进宫看,荷池花苑都依旧;太液池上芙蓉花,未央宫中垂杨柳。芙蓉恰似她的面,柳叶好比她的眉;睹物怎能不思人,触景不免双目垂。春风吹开桃李花,物是人非不胜悲;秋雨滴落梧桐叶,场面寂寞更惨凄。兴庆宫和甘露殿,处处萧条长秋草;宫内落叶满台阶,长久不见有人扫。当年梨园的弟子,个个新添了白发;后妃宫中的女官,红颜退尽人衰老。夜间殿堂流萤飞,思想消沉心茫然;终夜思念睡不着,挑尽了孤灯心草。细数迟迟钟鼓声,愈数愈觉夜漫长;遥望耿耿星河天,直到东方吐曙光。冷冰冰的鸳鸯瓦,霜花覆盖了几重;寒刺刺的翡翠被,谁与皇上来共用?生离死别远悠悠,至今已经过一年;美人魂魄在何方,为啥不曾来入梦?四川有个名道士,正到长安来做客;能用虔诚的道术,招引贵妃的魂魄。辗转相思好伤神,叫人对王表同情;就叫方士去努力,专意殷勤去找寻。驾驭云气入空中,横来直去如闪电;升天入地去寻求,天堂地府找个遍。找遍了整个碧空,找遍了整个黄泉;天茫茫来地苍苍,找遍天地没看见。忽然听说东海上,有座仙山蓬莱山;仙山耸立在云端,云来雾去缥渺间。玲珑剔透楼台阁,五彩祥云承托起;天仙神女多无数,个个绰约又多姿。万千娇美仙女中,有个芳名叫太真;肌肤如雪貌似花,仿佛是要找的人。方士在金阙西厢,叩开白玉的大门;他托咐侍女小玉,叫双成通报一声。猛然听到通报说:唐朝天子来使者;九华帐里太真仙,酣梦之中受震惊。推开睡枕揽外衣,匆忙起床乱徘徊;珍珠廉子金银屏,一路层层都敞开。乌去发髯半偏着,看来刚刚才睡醒;花冠不整都不顾,匆匆跑到堂下来。轻风吹拂扬衣袖,步履轻轻飘飘举;好象当年在宫中,跳起霓裳羽衣舞。寂寞忧愁颜面上,泪水纵横四处洒;活象春天新雨后,一枝带雨的梨花。含情凝视天子使,托他深深谢君王:马嵬坡上长别后,音讯颜容两渺茫。昭阳殿里恩爱情,年深月久已断绝;蓬莱宫中度时日,仙境幽幽万古长。回头俯身向下看,滚滚黄尘罩人间;只见尘雾一层层,京都长安看不见。只有寄去定情物,表表我深情一往;钿盒金钗寄你去,或许能慰藉君王;金钗儿我留一半,钿合儿我留一扇;擘金钗来分钿盒,一人一半各收藏。但愿我们两颗心,有如钗钿一样坚;不管天上或人间,终有一日会相见;临别殷勤托方士,寄语君王表情思。寄语之中有誓词,唯有他俩心里知。当年七月七日夜,我俩相会长生殿;夜半无人两私语,双双对天立誓言:在天上,我们愿作比翼齐飞鹣鹣鸟;在地上,我们甘为永不分离连理枝。即使是天长地久,总会有终了之时;唯有这生死遗恨,却永远没有尽期。

注释1.汉皇:原指汉武帝。此处借指唐玄宗李隆基。唐人文学创作常以汉称唐。重色:爱好女色。倾国:绝色女子。汉代李延年对汉武帝唱了一首歌:“北方有佳人,绝世而独立,一顾倾人城,再顾倾人国,宁不知倾城与倾国,佳人难再得。”后来,“倾国倾城”就成为美女的代称。2.御宇:驾御宇内,即统治天下。汉贾谊《过秦论》:“振长策而御宇内”3.杨家有女:蜀州司户杨玄琰,有女杨玉环,自幼由叔父杨玄珪抚养,17岁(开元二十三年(735))被册封为玄宗之子寿王李瑁之妃。后被唐玄宗看中,22岁时,玄宗命其出宫为道士,道号太真。27岁被玄宗册封为贵妃。白居易此谓"养在深闺人未识",是作者有意为帝王避讳的说法。丽质:美丽的姿质。4.六宫粉黛:指宫中所有嫔妃。古代皇帝设六宫,正寝(日常处理政务之地)一,燕寝(休息之地)五,合称六宫。粉黛:粉黛本为女性化妆用品,粉以抹脸,黛以描眉。此代指六宫中的女性。无颜色:意谓相形之下,都失去了美好的姿容。5.华清池:即华清池温泉,在今西安市临潼区南的骊山下。唐贞观十八年(644)建汤泉宫,咸亨二年(671)改名温泉宫,天宝六年(747)扩建后改名华清宫。唐玄宗每年冬、春季都到此居住。6.凝脂:形容皮肤白嫩滋润,犹如凝固的脂肪。7.侍儿:宫女。8.新承恩泽:刚得到皇帝的宠幸。9.金步摇:一种金首饰,用金银丝盘成花之形状,上面缀着垂珠之类,插于发鬓,走路时摇曳生姿。10.芙蓉帐:绣着莲花的帐子。11.金屋:据《太真外传》,杨玉环在华清宫的住所名端正楼。此言金屋,系用汉武帝“金屋藏娇”语意。12.姊妹句:杨玉环被册封贵妃后,家族沾光受宠。她的大姐封韩国夫人,三姐封为虢国夫人,八姐封为秦国夫人,堂兄杨铣官鸿胪卿、杨锜官侍御史,堂兄杨钊赐名国忠,官右丞相。姊妹,姐妹。列土,裂土受封,裂土封王之意,如果是列士就解释不通了,士,古代未婚的年轻男子,或指大夫和庶民之间的阶层,也可以是对读书人的通称,于此如果用列士就不通文意了,有列士版本的恐怕也是抄录之间的谬误。列,通“裂”。13.可怜:可爱,值得羡慕。14.不重生男重生女:陈鸿《长恨歌传》云,当时民谣有"生女勿悲酸,生男勿喜欢","男不封侯女作妃,看女却为门上楣"等。15.骊宫:即华清宫,因在骊山下,故称。16.凝丝竹:指弦乐器和管乐器伴奏出舒缓的旋律。17.渔阳:郡名,辖今北京市平谷县和天津市的蓟县等地,当时属于平卢、范阳、河东三镇节度史安禄山的辖区。天宝十四载(755)冬,安禄山在范阳起兵叛乱。颦鼓:古代骑兵用的小鼓,此借指战争。18.霓裳羽衣曲:舞曲名,据说为唐开元年间西凉节度使杨敬述所献,经唐玄宗润色并制作歌辞,改用此名。乐曲着意表现虚无缥缈的仙境和仙女形象。天宝后曲调失传。19.九重城阙:九重门的京城,此指长安。烟尘生:指发生战事。阙,音què,意为古代宫殿门前两边的楼,泛指宫殿或帝王的住所,音quē则无此意20.千乘万骑西南行:天宝十五年(756)六月,安禄山破潼关,逼近长安。玄宗带领杨贵妃等出延秋门向西南方向逃走。当时随行护卫并不多,"千乘万骑"是夸大之辞。乘:马车。21.翠华四句:李隆基西奔至距长安百余里的马嵬驿(今陕西兴平),扈从禁卫军发难,不再前行,请诛杨国忠、杨玉环兄妹以平民怨。玄宗为保自身,只得照办。翠华:用翠鸟羽毛装饰的旗帜,皇帝仪仗队用。百余里:指到了距长安一百多里的马嵬坡。六军:泛指禁卫军。当护送唐玄宗的禁卫军行至马嵬坡时,不肯再走,先以谋反为由杀杨国忠,继而请求处死杨贵妃。宛转:形容美人临死前哀怨缠绵的样子。蛾眉:古代美女的代称,此指杨贵妃。22.花钿:用金翠珠宝等制成的花朵形首饰。委地:丢弃在地上。23.翠翘:像翠鸟长尾一样的头饰。金雀:雀形金钗。玉搔头:玉簪。24.云栈:高入云霄的栈道。萦纡:萦回盘绕。剑阁:又称剑门关,在今四川剑阁县北,是由秦入蜀的要道。此地群山如剑,峭壁中断处,两山对峙如门。诸葛亮相蜀时,凿石驾凌空栈道以通行。25.峨嵋山:在今四川峨眉县。玄宗奔蜀途中,并未经过峨嵋山,这里泛指蜀中高山。26.行宫:皇帝离京出行在外的临时住所。27.夜雨闻铃肠断声:《明皇杂录·补遗》:“明皇既幸蜀,西南行。初入斜谷,霖雨涉旬,于栈道雨中闻铃音与山相应。上既悼念贵妃,采其声为《雨霖铃曲》以寄恨焉。”这里暗指此事。后《雨霖铃》成为宋词词牌名。28.天旋地转:指时局好转。肃宗至德二年(757),郭子仪军收复长安。回龙驭:皇帝的车驾归来。29.不见玉颜空死处:不见杨贵妃,徒然见到她死去的地方。也有人认为是杨贵妃的尸体已经腐烂,看不到原来的娇美容颜。30.信马:听任马往前走。31.太液:汉宫中有太液池。未央:汉有未央宫。此皆借指唐长安皇宫。32.西宫南内:皇宫之内称为大内。西宫即西内太极宫,南内为兴庆宫。玄宗返京后,初居南内。上元元年(760),权宦李辅国假借肃宗名义,胁迫玄宗迁往西内,并流贬玄宗亲信高力士、陈玄礼等人。33.梨园弟子:指玄宗当年训练的乐工舞女。梨园:唐玄宗时宫中教习音乐的机构,曾选"坐部伎"三百人教练歌舞,随时应诏表演,号称"皇帝梨园弟子"。34.椒房:后妃居住之所,因以花椒和泥抹墙,故称。阿监:宫中的侍从女官。青娥:年轻的宫女。35.孤灯挑尽:古时用油灯照明,为使灯火明亮,过了一会儿就要把浸在油中的灯草往前挑一点。挑尽,说明夜已深。按,唐时宫延夜间燃烛而不点油灯,此处旨在形容玄宗晚年生活环境的凄苦。36.迟迟:迟缓。报更钟鼓声起止原有定时,这里用以形容玄宗长夜难眠时的心情。37.耿耿:微明的样子。欲曙天:长夜将晓之时。38.鸳鸯瓦:屋顶上俯仰相对合在一起的瓦。霜华:霜花。39.翡翠衾:布面绣有翡翠鸟的被子。谁与共:与谁共。40.临邛道士鸿都客:意谓有个从临邛来长安的道士。临邛:今四川邛崃县。鸿都:东汉都城洛阳的宫门名,这里借指长安。41.致魂魄:招来杨贵妃的亡魂。42.方士:有法术的人。这里指道士。殷勤:尽力。43.排空驭气:即腾云驾雾。44.穷:穷尽,找遍。碧落:即天空。黄泉:指地下。45.玲珑:华美精巧。五云:五彩云霞。46.绰约:体态轻盈柔美。47.参差:仿佛,差不多。48.金阙:金碧辉煌的神仙宫阙。叩:叩击。玉扃(jiōng):玉石做的门环。49.转教小玉报双成:意谓仙府庭院重重,须经辗转通报。小玉:小玉吴王夫差女。双成:传说中西王母的侍女。这里皆借指杨贵妃在仙山的侍女。50.九华帐:绣饰华美的帐子。九华:重重花饰的图案。51.珠箔:珠帘。银屏:饰银的屏风。逦迤:接连不断地。52.新睡觉:刚睡醒。觉,醒。53.袂:衣袖。54.玉容寂寞:此指神色黯淡凄楚。阑干:纵横交错的样子。这里形容泪痕满面。55.凝睇:凝视。56.昭阳殿:汉成帝宠妃赵飞燕的寝宫。此借指杨贵妃住过的宫殿。57.蓬莱宫:传说中的海上仙山。这里指贵妃在仙山的居所。58.人寰:人间。59.旧物:指生前与玄宗定情的信物。60.寄将去:托道士带回。61.钗留二句:把金钗、钿盒分成两半,自留一半。62.擘:分开。合分钿:将钿盒上的图案分成两部分。63.重:再,又64.两心知:只有玄宗、贵妃二人心里明白。65.比翼鸟:传说中的鸟名,据说只有一目一翼,雌雄并在一起才能飞。66.长生殿:在骊山华清宫内,天宝元年造。按"七月"以下六句为作者虚拟之词。陈寅恪在《元白诗笺证稿·长恨歌》中云:"长生殿七夕私誓之为后来增饰之物语,并非当时真确之事实"。"玄宗临幸温汤必在冬季、春初寒冷之时节。今详检两唐书玄宗记无一次于夏日炎暑时幸骊山。"而所谓长生殿者,亦非华清宫之长生殿,而是长安皇宫寝殿之习称。如果真有这样的事,应发生在“飞霜殿”,但此殿不符合爱情的长久与火热,故当改为长生殿。67.连理枝:两棵树的枝干连在一起,叫连理。古人常用此二物比喻情侣相爱、永不分离。68.恨:遗憾。绵绵:连绵不断。“列土”还是“列士”列土,封爵赐邑之意。列即指姊妹弟兄都受封爵位,土即封给土地。网上有两种不同的说法,但是无论是在《唐诗三百首》中还是在高中选修课本《中国古代诗歌散文鉴赏》里,都取“列土”。因而,比起道听途说的“列士”,“列土”显然更具有可信度。

芙蓉如面柳如眉,对此如何不泪垂写作背景

唐宪宗元和元年(806),白居易任盩厔(今西安市周至县)县尉。一日,与友人陈鸿、王质夫到马嵬驿附近的仙游寺游览,谈及李隆基与杨贵妃事。王质夫认为,像这样突出的事情,如无大手笔加工润色,就会随着时间的推移而消没。他鼓励白居易:“乐天深于诗,多于情者也,试为歌之,何如?”于是,白居易写下了这首长诗。陈鸿同时写了一篇传奇小说《长恨歌传》。

版权声明:本问由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。文和语文网免费发布仅供学习参考。

转载请注明:原文链接 | https://www.wenhew.com/shiju/272.html