1. 文和语文网
  2. 诗词名句首页
  3. 诗句正文

其人虽已没,千载有馀情

 

其人虽已没,千载有馀情上一句下一句

咏荆轲

燕丹善养士,志在报强嬴。
招集百夫良,岁暮得荆卿。
君子死知己,提剑出燕京;
素骥鸣广陌,慷慨送我行。
雄发指危冠,猛气冲长缨。
饮饯易水上,四座列群英。
渐离击悲筑,宋意唱高声。
萧萧哀风逝,淡淡寒波生。
商音更流涕,羽奏壮士惊。
心知去不归,且有后世名。
登车何时顾,飞盖入秦庭。
凌厉越万里,逶迤过千城。
图穷事自至,豪主正怔营。
惜哉剑术疏,奇功遂不成。
其人虽已没,千载有馀情

其人虽已没,千载有馀情全诗拼音

yàn dān shàn yǎng shì ,zhì zài bào qiáng yíng 。
zhāo jí bǎi fū liáng ,suì mù dé jīng qīng 。
jun1 zǐ sǐ zhī jǐ ,tí jiàn chū yàn jīng ;
sù jì míng guǎng mò ,kāng kǎi sòng wǒ háng 。
xióng fā zhǐ wēi guàn ,měng qì chōng zhǎng yīng 。
yǐn jiàn yì shuǐ shàng ,sì zuò liè qún yīng 。
jiàn lí jī bēi zhù ,sòng yì chàng gāo shēng 。
xiāo xiāo āi fēng shì ,dàn dàn hán bō shēng 。
shāng yīn gèng liú tì ,yǔ zòu zhuàng shì jīng 。
xīn zhī qù bú guī ,qiě yǒu hòu shì míng 。
dēng chē hé shí gù ,fēi gài rù qín tíng 。
líng lì yuè wàn lǐ ,wēi yǐ guò qiān chéng 。
tú qióng shì zì zhì ,háo zhǔ zhèng zhēng yíng 。
xī zāi jiàn shù shū ,qí gōng suí bú chéng 。
qí rén suī yǐ méi ,qiān zǎi yǒu yú qíng 。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

其人虽已没,千载有馀情原文翻译

暂无翻译!

其人虽已没,千载有馀情原文赏析

暂无赏析!

版权声明:本问由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。文和语文网免费发布仅供学习参考。

转载请注明:原文链接 | https://www.wenhew.com/shiju/1737.html