1. 古诗词大全
 2. 近代诗人

秋瑾的诗词全集

共收录了21首诗词作品

秋瑾简介

秋瑾(1875-1907)近代民主革命志士,原名秋闺瑾,字璇卿,号旦吾,乳名玉姑,东渡后改名瑾,字(或作别号)竞雄,自称“鉴湖女侠”,笔名秋千,曾用笔名白萍。祖籍浙江山阴(今绍兴),生于福建闽县(今福州),其蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰、秦良玉自喻,性豪侠,习文练武,曾自费东渡日本留学。积极投身革命,先后参加过三合会、光复会、同盟会等革命组织,联络会党计划响应萍浏醴起义未果。1907年,她与徐锡麟等组织光复军,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义,事泄被捕。7月15日从容就义于绍兴轩亭口。
展开查看所有  

秋瑾诗集大全

 • 作者:秋瑾 朝代:先秦

  不惜千金买宝刀,貂裘换酒也堪豪。
  一腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛。

  bú xī qiān jīn mǎi bǎo dāo ,diāo qiú huàn jiǔ yě kān háo 。
  yī qiāng rè xuè qín zhēn zhòng ,sǎ qù yóu néng huà bì tāo 。

  古诗三百首,
 • 作者:秋瑾 朝代:先秦

  万里乘云去复来,只身东海挟春雷。
  忍看图画移颜色,肯使江山付劫灰。
  浊酒不销忧国泪,救时应仗出群才。
  拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回。

  wàn lǐ chéng yún qù fù lái ,zhī shēn dōng hǎi jiā chūn léi 。
  rěn kàn tú huà yí yán sè ,kěn shǐ jiāng shān fù jié huī 。
  zhuó jiǔ bú xiāo yōu guó lèi ,jiù shí yīng zhàng chū qún cái 。
  pīn jiāng shí wàn tóu lú xuè ,xū bǎ qián kūn lì wǎn huí 。

  爱国,
 • 作者:秋瑾 朝代:先秦

  小住京华,早又是,中秋佳节。为篱下,黄花开遍,秋容如拭。
  四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。(徒思浙 一作:独思浙)
  苦将侬,强派作蛾眉,殊未屑!(蛾眉 一作:娥眉)
  身不得,男儿列。心却比,男儿烈!
  算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?(俗子 一作:俗夫)
  英雄末路当磨折。莽红尘,何处觅知音?青衫湿!(磨折 一作:折磨)

  xiǎo zhù jīng huá ,zǎo yòu shì ,zhōng qiū jiā jiē 。wéi lí xià ,huáng huā kāi biàn ,qiū róng rú shì 。
  sì miàn gē cán zhōng pò chǔ ,bā nián fēng wèi tú sī zhè 。(tú sī zhè yī zuò :dú sī zhè )
  kǔ jiāng nóng ,qiáng pài zuò é méi ,shū wèi xiè !(é méi yī zuò :é méi )
  shēn bú dé ,nán ér liè 。xīn què bǐ ,nán ér liè !
  suàn píng shēng gān dǎn ,yīn rén cháng rè 。sú zǐ xiōng jīn shuí shí wǒ ?(sú zǐ yī zuò :sú fū )
  yīng xióng mò lù dāng mó shé 。mǎng hóng chén ,hé chù mì zhī yīn ?qīng shān shī !(mó shé yī zuò :shé mó )

  豪放,理想,励志,
 • 作者:秋瑾 朝代:先秦

  祖国沉沦感不禁,闲来海外觅知音。
  金瓯已缺总须补,为国牺牲敢惜身!
  嗟险阻,叹飘零。关山万里作雄行。
  休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣。

  zǔ guó chén lún gǎn bú jìn ,xián lái hǎi wài mì zhī yīn 。
  jīn ōu yǐ quē zǒng xū bǔ ,wéi guó xī shēng gǎn xī shēn !
  jiē xiǎn zǔ ,tàn piāo líng 。guān shān wàn lǐ zuò xióng háng 。
  xiū yán nǚ zǐ fēi yīng wù ,yè yè lóng quán bì shàng míng 。

  豪放,
 • 作者:秋瑾 朝代:元代

  寒风料峭侵窗户,垂帘懒向回廊步。月色入高楼,相思两处愁。
  无边家国事,并入双蛾翠。若遇早梅开,一枝应寄来!

  hán fēng liào qiào qīn chuāng hù ,chuí lián lǎn xiàng huí láng bù 。yuè sè rù gāo lóu ,xiàng sī liǎng chù chóu 。
  wú biān jiā guó shì ,bìng rù shuāng é cuì 。ruò yù zǎo méi kāi ,yī zhī yīng jì lái !

  婉约,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  百结愁肠郁不开,此生惆怅异乡来。
  思亲堂上茱初插,忆妹窗前句乍裁。
  对菊难逢元亮酒,登楼愧乏仲宣才。
  良时佳节成辜负,旧日欢场半是苔。

  bǎi jié chóu cháng yù bú kāi ,cǐ shēng chóu chàng yì xiāng lái 。
  sī qīn táng shàng zhū chū chā ,yì mèi chuāng qián jù zhà cái 。
  duì jú nán féng yuán liàng jiǔ ,dēng lóu kuì fá zhòng xuān cái 。
  liáng shí jiā jiē chéng gū fù ,jiù rì huān chǎng bàn shì tái 。

  思乡,重阳节,怀念,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  杜鹃花发杜鹃啼,似血如朱一抹齐。
  应是留春留不住,夜深风露也寒凄。

  dù juān huā fā dù juān tí ,sì xuè rú zhū yī mò qí 。
  yīng shì liú chūn liú bú zhù ,yè shēn fēng lù yě hán qī 。

  辞赋,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  独向东风舞楚腰,为谁颦恨为谁娇?
  灞陵桥畔销魂处,临水傍堤万万条。

  dú xiàng dōng fēng wǔ chǔ yāo ,wéi shuí pín hèn wéi shuí jiāo ?
  bà líng qiáo pàn xiāo hún chù ,lín shuǐ bàng dī wàn wàn tiáo 。

  辞赋,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  一泓秋水净纤毫,远看不知光如刀。
  直骇玉龙蟠匣内,待乘雷雨腾云霄。
  传闻利器来红毛,大食日本羞同曹。
  濡血便令骨节解,断头不俟锋刃交。
  抽刀出鞘天为摇,日月星辰芒骤韬。
  斫地一声海水立,露风三寸阴风号。
  陆专犀象水截蛟,魍魉惊避魑魅逃。
  遭斯刃者凡几辈?骷髅成群血涌涛。
  刀头百万英雄泣,腕底乾坤杀劫操。
  且来挂壁暂不用,夜夜鸣啸声疑鴞。
  英灵渴欲饮战血,也如块磊需酒浇。
  红毛红毛尔休骄,尔器诚利吾宁抛。
  自强在人不在器,区区一刀焉足豪?

  yī hóng qiū shuǐ jìng xiān háo ,yuǎn kàn bú zhī guāng rú dāo 。
  zhí hài yù lóng pán xiá nèi ,dài chéng léi yǔ téng yún xiāo 。
  chuán wén lì qì lái hóng máo ,dà shí rì běn xiū tóng cáo 。
  rú xuè biàn lìng gǔ jiē jiě ,duàn tóu bú sì fēng rèn jiāo 。
  chōu dāo chū qiào tiān wéi yáo ,rì yuè xīng chén máng zhòu tāo 。
  zhuó dì yī shēng hǎi shuǐ lì ,lù fēng sān cùn yīn fēng hào 。
  lù zhuān xī xiàng shuǐ jié jiāo ,wǎng liǎng jīng bì chī mèi táo 。
  zāo sī rèn zhě fán jǐ bèi ?kū lóu chéng qún xuè yǒng tāo 。
  dāo tóu bǎi wàn yīng xióng qì ,wàn dǐ qián kūn shā jié cāo 。
  qiě lái guà bì zàn bú yòng ,yè yè míng xiào shēng yí xiāo 。
  yīng líng kě yù yǐn zhàn xuè ,yě rú kuài lěi xū jiǔ jiāo 。
  hóng máo hóng máo ěr xiū jiāo ,ěr qì chéng lì wú níng pāo 。
  zì qiáng zài rén bú zài qì ,qū qū yī dāo yān zú háo ?

  辞赋,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  炎帝世系伤中绝,芒芒国恨何时雪?
  世无平权只强权,话到兴亡眦欲裂。
  千金市得宝剑来,公理不恃恃赤铁。
  死生一事付鸿毛,人生到此方英杰。
  饥时欲啖仇人头,渴时欲饮匈奴血。
  侠骨棱嶒傲九州,不信太刚刚则折。
  血染斑斑已化碧,汉王诛暴由三尺。
  五胡乱晋南北分,衣冠文弱难辞责。
  君不见剑气棱棱贯斗牛? 胸中了了旧恩仇?
  锋芒未露已惊世,养晦京华几度秋。
  一匣深藏不露锋,知音落落世难逢。
  空山一夜惊风雨,跃跃沉吟欲化龙。
  宝光闪闪惊四座,九天白日暗无色。
  按剑相顾读史书,书中误国多奸贼。
  中原忽化牧羊场,咄咄腥风吹禹域。
  除却干将与莫邪,世界伊谁开暗黑。
  斩尽妖魔百鬼藏,澄清天下本天职。
  他年成败利钝不计较, 但恃铁血主义报祖国。

  yán dì shì xì shāng zhōng jué ,máng máng guó hèn hé shí xuě ?
  shì wú píng quán zhī qiáng quán ,huà dào xìng wáng zì yù liè 。
  qiān jīn shì dé bǎo jiàn lái ,gōng lǐ bú shì shì chì tiě 。
  sǐ shēng yī shì fù hóng máo ,rén shēng dào cǐ fāng yīng jié 。
  jī shí yù dàn chóu rén tóu ,kě shí yù yǐn xiōng nú xuè 。
  xiá gǔ léng zhēng ào jiǔ zhōu ,bú xìn tài gāng gāng zé shé 。
  xuè rǎn bān bān yǐ huà bì ,hàn wáng zhū bào yóu sān chǐ 。
  wǔ hú luàn jìn nán běi fèn ,yī guàn wén ruò nán cí zé 。
  jun1 bú jiàn jiàn qì léng léng guàn dòu niú ? xiōng zhōng le le jiù ēn chóu ?
  fēng máng wèi lù yǐ jīng shì ,yǎng huì jīng huá jǐ dù qiū 。
  yī xiá shēn cáng bú lù fēng ,zhī yīn luò luò shì nán féng 。
  kōng shān yī yè jīng fēng yǔ ,yuè yuè chén yín yù huà lóng 。
  bǎo guāng shǎn shǎn jīng sì zuò ,jiǔ tiān bái rì àn wú sè 。
  àn jiàn xiàng gù dú shǐ shū ,shū zhōng wù guó duō jiān zéi 。
  zhōng yuán hū huà mù yáng chǎng ,duō duō xīng fēng chuī yǔ yù 。
  chú què gàn jiāng yǔ mò xié ,shì jiè yī shuí kāi àn hēi 。
  zhǎn jìn yāo mó bǎi guǐ cáng ,chéng qīng tiān xià běn tiān zhí 。
  tā nián chéng bài lì dùn bú jì jiào , dàn shì tiě xuè zhǔ yì bào zǔ guó 。

  辞赋,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  栽植恩深雨露同,一丛浅淡一丛浓。
  平生不借春光力,几度开来斗晚风?

  zāi zhí ēn shēn yǔ lù tóng ,yī cóng qiǎn dàn yī cóng nóng 。
  píng shēng bú jiè chūn guāng lì ,jǐ dù kāi lái dòu wǎn fēng ?

  辞赋,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  一出江城百感生,论交谁可并汪伦?
  多情不若堤边柳,犹是依依远送人。

  yī chū jiāng chéng bǎi gǎn shēng ,lùn jiāo shuí kě bìng wāng lún ?
  duō qíng bú ruò dī biān liǔ ,yóu shì yī yī yuǎn sòng rén 。

  辞赋,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  万里乘云去复来,只身东海挟春雷。
  忍看图画移颜色,肯使江山付劫灰。
  浊酒不销忧国泪,救时应仗出群才。
  拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回。

  wàn lǐ chéng yún qù fù lái ,zhī shēn dōng hǎi jiā chūn léi 。
  rěn kàn tú huà yí yán sè ,kěn shǐ jiāng shān fù jié huī 。
  zhuó jiǔ bú xiāo yōu guó lèi ,jiù shí yīng zhàng chū qún cái 。
  pīn jiāng shí wàn tóu lú xuè ,xū bǎ qián kūn lì wǎn huí 。

  辞赋,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  登天骑白龙,走山跨猛虎。
  叱咤风云生,精神四飞舞。
  大人处世当与神物游,
  顾彼豚犬诸儿安足伍!
  不见项羽酣呼钜鹿战,
  刘秀雷震昆阳鼓,
  年约二十余,而能兴汉楚;
  杀人莫敢当,万世钦英武。
  愧我年二七,于世尚无补。
  空负时局忧,无策驱胡虏。
  所幸在风尘,志气终不腐。
  每闻鼓鼙声,心思辄震怒。
  其奈势力孤,群才不为助。
  因之泛东海,冀得壮士辅。

  dēng tiān qí bái lóng ,zǒu shān kuà měng hǔ 。
  chì zhà fēng yún shēng ,jīng shén sì fēi wǔ 。
  dà rén chù shì dāng yǔ shén wù yóu ,
  gù bǐ tún quǎn zhū ér ān zú wǔ !
  bú jiàn xiàng yǔ hān hū jù lù zhàn ,
  liú xiù léi zhèn kūn yáng gǔ ,
  nián yuē èr shí yú ,ér néng xìng hàn chǔ ;
  shā rén mò gǎn dāng ,wàn shì qīn yīng wǔ 。
  kuì wǒ nián èr qī ,yú shì shàng wú bǔ 。
  kōng fù shí jú yōu ,wú cè qū hú lǔ 。
  suǒ xìng zài fēng chén ,zhì qì zhōng bú fǔ 。
  měi wén gǔ pí shēng ,xīn sī zhé zhèn nù 。
  qí nài shì lì gū ,qún cái bú wéi zhù 。
  yīn zhī fàn dōng hǎi ,jì dé zhuàng shì fǔ 。

  辞赋,
 • 作者:秋瑾 朝代:清代

  漫云女子不英雄,万里乘风独向东。
  诗思一帆海空阔,梦魂三岛月玲珑。
  铜驼已陷悲回首,汗马终惭未有功。
  如许伤心家国恨,那堪客里度春风。

  màn yún nǚ zǐ bú yīng xióng ,wàn lǐ chéng fēng dú xiàng dōng 。
  shī sī yī fān hǎi kōng kuò ,mèng hún sān dǎo yuè líng lóng 。
  tóng tuó yǐ xiàn bēi huí shǒu ,hàn mǎ zhōng cán wèi yǒu gōng 。
  rú xǔ shāng xīn jiā guó hèn ,nà kān kè lǐ dù chūn fēng 。

  辞赋,