1. 古诗词大全
 2. 南北朝诗人

鲍照的诗词全集

共收录了46首诗词作品

鲍照简介

鲍照(412?-466)字明远,东海(今江苏省涟水县北)人。出身贫寒。因向宋临川王刘义庆献诗而受到赏识,被任为国侍郎。文帝时迁中书舍人。临海王子项镇荆州,鲍照又任前军参军,所以世称鲍参军。后临海王谋反,鲍照死于乱军之中。他生活在南北中国分裂,门阀士族当权的时代,一生关心国家命运,对刘宋王朝的政治深为不满。但由于「家世贫贱」而在宦途上饱受压抑。鲍照是宋代成就最高的诗人。他的诗歌思想内容较丰富,具有明显的社会意义。有些诗直接反映了人民在战乱和徭役压迫下的痛苦生活,表达了作者要求保卫国家的热烈愿望,和对士族门阀的揭露和愤怒抗议。但也有的作品流露了乐天安命、及时行乐的消极思想和感伤情绪。鲍照的七言诗和杂言乐府继承了汉魏乐府的传统又有所发展,具有感情慷慨奔放,词采新奇丰盛,音节激昂顿挫的特点。尤其是他的七言诗,对于当时诗体的发展起了很大的推动作用。《南齐书·文学传论》说他「发言惊挺,操调险危」,这种独特的浪漫主义风格对于唐代诗人产生过重要影响。今传《鲍参军集》十卷。诗集的注本有黄节《鲍参军诗注》较完善。

鲍照创作以诗为主,今存204首。《拟行路难》18首,表现了为国建功立业的愿望、对门阀社会的不满、怀才不遇的痛苦、报国无门的忿懑和理想幻灭的悲哀,真实地反映了当时贫寒士人的生活状况。少部分诗描写了边塞战争和征戍生活,为唐代边塞诗的萌芽。 

展开查看所有  

鲍照诗集大全

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【学刘公干体】 胡风吹朔雪,千里度龙山。 集君瑶台上,飞舞两楹前。 兹晨自为美,当避艳阳天。 艳阳桃李节,皎洁不成妍。

  【xué liú gōng gàn tǐ 】 hú fēng chuī shuò xuě ,qiān lǐ dù lóng shān 。 jí jun1 yáo tái shàng ,fēi wǔ liǎng yíng qián 。 zī chén zì wéi měi ,dāng bì yàn yáng tiān 。 yàn yáng táo lǐ jiē ,jiǎo jié bú chéng yán 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【咏史】 五都矜财雄[1],三川养声利[2] 。 百金不市死[3],明经有高位[4] 。 京城十二衢,飞甍各鳞次[5] 。 仕子彩华缨[6],游客竦轻辔[7] 。 明星晨未晞,轩盖已云至[8] 。 宾御纷飒沓[9],鞍马光照地。 寒暑在一时[10],繁华及春媚。 君平独寂寞,身世两相弃[11] 。

  【yǒng shǐ 】 wǔ dōu jīn cái xióng [1],sān chuān yǎng shēng lì [2] 。 bǎi jīn bú shì sǐ [3],míng jīng yǒu gāo wèi [4] 。 jīng chéng shí èr qú ,fēi méng gè lín cì [5] 。 shì zǐ cǎi huá yīng [6],yóu kè sǒng qīng pèi [7] 。 míng xīng chén wèi xī ,xuān gài yǐ yún zhì [8] 。 bīn yù fēn sà tà [9],ān mǎ guāng zhào dì 。 hán shǔ zài yī shí [10],fán huá jí chūn mèi 。 jun1 píng dú jì mò ,shēn shì liǎng xiàng qì [11] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【赠傅都曹别】 轻鸿戏江潭[1],孤雁集洲沚[2] 。 邂逅两相亲,缘念共无已[3] 。 风雨好东西,一隔顿万里[4] 。 追忆栖宿时[5],声容满心耳[6] 。 落日川渚寒,愁云绕天起。 短翮不能翔,徘徊烟雾里[7] 。

  【zèng fù dōu cáo bié 】 qīng hóng xì jiāng tán [1],gū yàn jí zhōu zhǐ [2] 。 xiè hòu liǎng xiàng qīn ,yuán niàn gòng wú yǐ [3] 。 fēng yǔ hǎo dōng xī ,yī gé dùn wàn lǐ [4] 。 zhuī yì qī xiǔ shí [5],shēng róng mǎn xīn ěr [6] 。 luò rì chuān zhǔ hán ,chóu yún rào tiān qǐ 。 duǎn hé bú néng xiáng ,pái huái yān wù lǐ [7] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【代结客少年场行】 骢马金络头,锦带佩吴钩[1] 。 失意杯酒间,白刃起相雠[2] 。 追兵一旦至[3],负剑远行游。 去乡三十载,复得还旧丘[4] 。 升高临四关[5],表里望皇州[6] 。 九涂平若水[7],双阙似云浮[8] 。 扶宫罗将相,夹道列王侯[9] 。 日中市朝满[10],车马若川流。 击钟陈鼎食[11],方驾自相求[12] 。 今我独何为,坎壈怀百忧[13] 。

  【dài jié kè shǎo nián chǎng háng 】 cōng mǎ jīn luò tóu ,jǐn dài pèi wú gōu [1] 。 shī yì bēi jiǔ jiān ,bái rèn qǐ xiàng chóu [2] 。 zhuī bīng yī dàn zhì [3],fù jiàn yuǎn háng yóu 。 qù xiāng sān shí zǎi ,fù dé hái jiù qiū [4] 。 shēng gāo lín sì guān [5],biǎo lǐ wàng huáng zhōu [6] 。 jiǔ tú píng ruò shuǐ [7],shuāng què sì yún fú [8] 。 fú gōng luó jiāng xiàng ,jiá dào liè wáng hóu [9] 。 rì zhōng shì cháo mǎn [10],chē mǎ ruò chuān liú 。 jī zhōng chén dǐng shí [11],fāng jià zì xiàng qiú [12] 。 jīn wǒ dú hé wéi ,kǎn lǎn huái bǎi yōu [13] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【梅花落】 中庭多杂树[1], 偏为梅咨嗟[2] 。 「问君何独然?」[3] 「念其霜中能作花, 露中能作实[4] 。 摇荡春风媚春日, 念尔零落逐寒风, 徒有霜华无霜质[5]!」

  【méi huā luò 】 zhōng tíng duō zá shù [1], piān wéi méi zī jiē [2] 。 「wèn jun1 hé dú rán ?」[3] 「niàn qí shuāng zhōng néng zuò huā , lù zhōng néng zuò shí [4] 。 yáo dàng chūn fēng mèi chūn rì , niàn ěr líng luò zhú hán fēng , tú yǒu shuāng huá wú shuāng zhì [5]!」

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【赠故人马子乔】 寒灰灭更然[1],夕华晨更鲜[2] 。 春冰虽暂解[3],冬冰复还坚。 佳人舍我去,赏爱长绝缘[4] 。 欢至不留日,感物辄伤年[5] 。

  【zèng gù rén mǎ zǐ qiáo 】 hán huī miè gèng rán [1],xī huá chén gèng xiān [2] 。 chūn bīng suī zàn jiě [3],dōng bīng fù hái jiān 。 jiā rén shě wǒ qù ,shǎng ài zhǎng jué yuán [4] 。 huān zhì bú liú rì ,gǎn wù zhé shāng nián [5] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【赠故人马子乔】 双剑将离别,先在匣中鸣。 烟雨交将夕[1],从此遂分形。 雌沉吴江里[2],雄飞入楚城[3] 。 吴江深无底,楚关有崇扃[4] 。 一为天地别,岂直限幽明[5] 。 神物中不隔,千祀倘还并[6] 。

  【zèng gù rén mǎ zǐ qiáo 】 shuāng jiàn jiāng lí bié ,xiān zài xiá zhōng míng 。 yān yǔ jiāo jiāng xī [1],cóng cǐ suí fèn xíng 。 cí chén wú jiāng lǐ [2],xióng fēi rù chǔ chéng [3] 。 wú jiāng shēn wú dǐ ,chǔ guān yǒu chóng jiōng [4] 。 yī wéi tiān dì bié ,qǐ zhí xiàn yōu míng [5] 。 shén wù zhōng bú gé ,qiān sì tǎng hái bìng [6] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【拟古】 束薪幽篁里[1],刈黍寒涧阴[2] 。 朔风伤我肌[3],号鸟惊思心[4] 。 岁暮井赋讫,程课相追寻[5] 。 田租送函谷[6],兽藁输上林[7] 。 河渭冰未开,关陇雪正深[8] 。 笞击官有罚,呵辱吏见侵[9] 。 不谓乘轩意,伏枥还至今[10] 。

  【nǐ gǔ 】 shù xīn yōu huáng lǐ [1],yì shǔ hán jiàn yīn [2] 。 shuò fēng shāng wǒ jī [3],hào niǎo jīng sī xīn [4] 。 suì mù jǐng fù qì ,chéng kè xiàng zhuī xún [5] 。 tián zū sòng hán gǔ [6],shòu gǎo shū shàng lín [7] 。 hé wèi bīng wèi kāi ,guān lǒng xuě zhèng shēn [8] 。 chī jī guān yǒu fá ,hē rǔ lì jiàn qīn [9] 。 bú wèi chéng xuān yì ,fú lì hái zhì jīn [10] 。

 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  【玩月城西门廨中】 始见西南楼,纤纤如玉钩[1] 。 末映东北墀,娟娟似蛾眉[2] 。 蛾眉蔽珠栊,玉钩隔琐窗[3] 。 三五二八时,千里与君同[4] 。 夜移衡汉落,徘徊入户中[5] 。 归华先委露,别叶早辞风[6] 。 客游厌苦辛,仕子倦飘尘[7] 。 休澣自公日,宴慰及私辰[8] 。 蜀琴抽白雪,郢曲发阳春[9] 。 肴干酒未阕[10],金壶启夕沦[11] 。 回轩驻轻盖,留酌待情人[12] 。

  【wán yuè chéng xī mén xiè zhōng 】 shǐ jiàn xī nán lóu ,xiān xiān rú yù gōu [1] 。 mò yìng dōng běi chí ,juān juān sì é méi [2] 。 é méi bì zhū lóng ,yù gōu gé suǒ chuāng [3] 。 sān wǔ èr bā shí ,qiān lǐ yǔ jun1 tóng [4] 。 yè yí héng hàn luò ,pái huái rù hù zhōng [5] 。 guī huá xiān wěi lù ,bié yè zǎo cí fēng [6] 。 kè yóu yàn kǔ xīn ,shì zǐ juàn piāo chén [7] 。 xiū hàn zì gōng rì ,yàn wèi jí sī chén [8] 。 shǔ qín chōu bái xuě ,yǐng qǔ fā yáng chūn [9] 。 yáo gàn jiǔ wèi què [10],jīn hú qǐ xī lún [11] 。 huí xuān zhù qīng gài ,liú zhuó dài qíng rén [12] 。

 • 作者:鲍照 朝代:未知

  中庭多杂树,偏为梅咨嗟。
  问君何独然?
  念其霜中能作花,露中能作实。
  摇荡春风媚春日,念尔零落逐风飚,徒有霜华无霜质。

  zhōng tíng duō zá shù ,piān wéi méi zī jiē 。
  wèn jun1 hé dú rán ?
  niàn qí shuāng zhōng néng zuò huā ,lù zhōng néng zuò shí 。
  yáo dàng chūn fēng mèi chūn rì ,niàn ěr líng luò zhú fēng biāo ,tú yǒu shuāng huá wú shuāng zhì 。

  古诗三百首,
 • 作者:鲍照 朝代:未知

  泻水置平地,各自东西南北流。
  人生亦有命,安能行叹复坐愁?
  酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。
  心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

  xiè shuǐ zhì píng dì ,gè zì dōng xī nán běi liú 。
  rén shēng yì yǒu mìng ,ān néng háng tàn fù zuò chóu ?
  zhuó jiǔ yǐ zì kuān ,jǔ bēi duàn jué gē lù nán 。
  xīn fēi mù shí qǐ wú gǎn ?tūn shēng zhí zhú bú gǎn yán 。

  古诗三百首,
 • 作者:鲍照 朝代:未知

  对案不能食,拔剑击柱长叹息。
  丈夫生世会几时?安能蹀躞垂羽翼!
  弃置罢官去,还家自休息。
  朝出与亲辞,暮还在亲侧。
  弄儿床前戏,看妇机中织。
  自古圣贤尽贫贱,何况我辈孤且直!

  duì àn bú néng shí ,bá jiàn jī zhù zhǎng tàn xī 。
  zhàng fū shēng shì huì jǐ shí ?ān néng dié xiè chuí yǔ yì !
  qì zhì bà guān qù ,hái jiā zì xiū xī 。
  cháo chū yǔ qīn cí ,mù hái zài qīn cè 。
  nòng ér chuáng qián xì ,kàn fù jī zhōng zhī 。
  zì gǔ shèng xián jìn pín jiàn ,hé kuàng wǒ bèi gū qiě zhí !

  古诗三百首,乐府,离别,
 • 作者:鲍照 朝代:未知

   沵迤平原,南驰苍梧涨海,北走紫塞雁门。柂以漕渠,轴以昆岗。重江复关之隩,四会五达之庄。当昔全盛之时,车挂轊,人架肩,廛閈扑地,歌吹沸天。孽货盐田,铲利铜山。才力雄富,士马精妍。故能侈秦法,佚周令,划崇墉,刳浚血,图修世以休命。是以板筑雉堞之殷,井幹烽橹之勤,格高五岳,袤广三坟,崪若断岸,矗似长云。制磁石以御冲,糊赪壌以飞文。观基扃之固护,将万祀而一君。出入三代,五百余载,竟瓜剖而豆分。

   泽葵依井,荒葛罥涂。坛罗虺蜮,阶斗麏鼯。木魅山鬼,野鼠城狐。风嗥雨啸,昏见晨趋。肌鹰厉吻,寒鸱嚇雏。伏虣藏虎,乳血飧肤。崩榛塞路,峥嵘古馗。白杨早落,塞草前衰。棱棱霜气,蔌蔌风威。孤蓬自振,惊沙坐飞。灌莽杳而无际,丛薄纷其相依。通池既已夷,峻隅又以颓。直视千里外,唯见起黄埃。凝思寂听,心伤已摧。若夫藻扃黼帐,歌堂舞阁之基,璇渊碧树,弋林钓渚之馆,吴蔡齐秦之声,鱼龙爵马之玩,皆熏歇烬灭,光沉响绝。东都妙姬,南国丽人,蕙心纨质,玉貌绛唇,莫不埋魂幽石,委骨穷尘,岂忆同舆之愉乐,离宫之苦辛哉?

   天道如何,吞恨者多,抽琴命操,为芜城之歌。歌曰:边风急兮城上寒,井径灭兮丘陇残。千龄兮万代,共尽兮何言!

   mǐ yǐ píng yuán ,nán chí cāng wú zhǎng hǎi ,běi zǒu zǐ sāi yàn mén 。yí yǐ cáo qú ,zhóu yǐ kūn gǎng 。zhòng jiāng fù guān zhī yù ,sì huì wǔ dá zhī zhuāng 。dāng xī quán shèng zhī shí ,chē guà wèi ,rén jià jiān ,chán bì pū dì ,gē chuī fèi tiān 。niè huò yán tián ,chǎn lì tóng shān 。cái lì xióng fù ,shì mǎ jīng yán 。gù néng chǐ qín fǎ ,yì zhōu lìng ,huá chóng yōng ,kū xùn xuè ,tú xiū shì yǐ xiū mìng 。shì yǐ bǎn zhù zhì dié zhī yīn ,jǐng gàn fēng lǔ zhī qín ,gé gāo wǔ yuè ,mào guǎng sān fén ,zú ruò duàn àn ,chù sì zhǎng yún 。zhì cí shí yǐ yù chōng ,hú chēng rǎng yǐ fēi wén 。guān jī jiōng zhī gù hù ,jiāng wàn sì ér yī jun1 。chū rù sān dài ,wǔ bǎi yú zǎi ,jìng guā pōu ér dòu fèn 。

   zé kuí yī jǐng ,huāng gě juàn tú 。tán luó huī yù ,jiē dòu jun1 wú 。mù mèi shān guǐ ,yě shǔ chéng hú 。fēng háo yǔ xiào ,hūn jiàn chén qū 。jī yīng lì wěn ,hán chī xià chú 。fú bào cáng hǔ ,rǔ xuè sūn fū 。bēng zhēn sāi lù ,zhēng róng gǔ kuí 。bái yáng zǎo luò ,sāi cǎo qián shuāi 。léng léng shuāng qì ,sù sù fēng wēi 。gū péng zì zhèn ,jīng shā zuò fēi 。guàn mǎng yǎo ér wú jì ,cóng báo fēn qí xiàng yī 。tōng chí jì yǐ yí ,jun4 yú yòu yǐ tuí 。zhí shì qiān lǐ wài ,wéi jiàn qǐ huáng āi 。níng sī jì tīng ,xīn shāng yǐ cuī 。ruò fū zǎo jiōng fǔ zhàng ,gē táng wǔ gé zhī jī ,xuán yuān bì shù ,yì lín diào zhǔ zhī guǎn ,wú cài qí qín zhī shēng ,yú lóng jué mǎ zhī wán ,jiē xūn xiē jìn miè ,guāng chén xiǎng jué 。dōng dōu miào jī ,nán guó lì rén ,huì xīn wán zhì ,yù mào jiàng chún ,mò bú mái hún yōu shí ,wěi gǔ qióng chén ,qǐ yì tóng yú zhī yú lè ,lí gōng zhī kǔ xīn zāi ?

   tiān dào rú hé ,tūn hèn zhě duō ,chōu qín mìng cāo ,wéi wú chéng zhī gē 。gē yuē :biān fēng jí xī chéng shàng hán ,jǐng jìng miè xī qiū lǒng cán 。qiān líng xī wàn dài ,gòng jìn xī hé yán !

  辞赋精选,抒情,地名,
 • 作者:鲍照 朝代:未知

  奉君金卮之美酒,玳瑁玉匣之雕琴。
  七彩芙蓉之羽帐,九华蒲萄之锦衾。
  红颜零落岁将暮,寒光宛转时欲沉。
  愿君裁悲且减思,听我抵节行路吟。
  不见柏梁铜雀上,宁闻古时清吹音?

  fèng jun1 jīn zhī zhī měi jiǔ ,dài mào yù xiá zhī diāo qín 。
  qī cǎi fú róng zhī yǔ zhàng ,jiǔ huá pú táo zhī jǐn qīn 。
  hóng yán líng luò suì jiāng mù ,hán guāng wǎn zhuǎn shí yù chén 。
  yuàn jun1 cái bēi qiě jiǎn sī ,tīng wǒ dǐ jiē háng lù yín 。
  bú jiàn bǎi liáng tóng què shàng ,níng wén gǔ shí qīng chuī yīn ?

  惜时,
 • 作者:鲍照 朝代:南北朝

  直如朱丝绳,清如玉壶冰。何惭宿昔意,猜恨坐相仍。
  人情贱恩旧,世义逐衰兴。毫发一为瑕,丘山不可胜。
  食苗实硕鼠,点白信苍蝇。凫鹄远成美,薪刍前见凌。
  申黜褒女进,班去赵姬升。周王日沦惑,汉帝益嗟称。
  心赏犹难恃,貌恭岂易凭。古来共如此,非君独抚膺。

  zhí rú zhū sī shéng ,qīng rú yù hú bīng 。hé cán xiǔ xī yì ,cāi hèn zuò xiàng réng 。
  rén qíng jiàn ēn jiù ,shì yì zhú shuāi xìng 。háo fā yī wéi xiá ,qiū shān bú kě shèng 。
  shí miáo shí shuò shǔ ,diǎn bái xìn cāng yíng 。fú hú yuǎn chéng měi ,xīn chú qián jiàn líng 。
  shēn chù bāo nǚ jìn ,bān qù zhào jī shēng 。zhōu wáng rì lún huò ,hàn dì yì jiē chēng 。
  xīn shǎng yóu nán shì ,mào gōng qǐ yì píng 。gǔ lái gòng rú cǐ ,fēi jun1 dú fǔ yīng 。

  咏史怀古,写人,感慨,