1. 古诗词大全
 2. 清代诗人

郑燮的诗词全集

共收录了34首诗词作品

郑燮简介

郑燮(1693-1765),清代著名文学家、画家,字克柔,号板桥,今江苏兴化人。他是「杨州八怪」之一,擅长画兰竹,书法也好,自成一家。

展开查看所有  

郑燮诗集大全

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  满江红·思家

  我梦扬州,便想到扬州梦我。 第一是隋堤绿柳,不堪烟锁。 潮打三更瓜步月, 雨荒十里红桥火。更红鲜冷淡不成圆,樱桃颗。 

  何日向,江村躲; 何日上,江楼卧。 有诗人某某,酒人个个。 花径不无新点缀,沙鸥颇有闲功课。 将白头供作折腰人,将毋左。

  mǎn jiāng hóng ·sī jiā

  wǒ mèng yáng zhōu ,biàn xiǎng dào yáng zhōu mèng wǒ 。 dì yī shì suí dī lǜ liǔ ,bú kān yān suǒ 。 cháo dǎ sān gèng guā bù yuè , yǔ huāng shí lǐ hóng qiáo huǒ 。gèng hóng xiān lěng dàn bú chéng yuán ,yīng táo kē 。 

  hé rì xiàng ,jiāng cūn duǒ ; hé rì shàng ,jiāng lóu wò 。 yǒu shī rén mǒu mǒu ,jiǔ rén gè gè 。 huā jìng bú wú xīn diǎn zhuì ,shā ōu pō yǒu xián gōng kè 。 jiāng bái tóu gòng zuò shé yāo rén ,jiāng wú zuǒ 。

  写景,思乡,婉约,生活,
 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 孝陵卫 东南王气,扫偏安旧习,江山整肃。 老桧苍松盘寝殿,夜夜蛟龙来宿。 翁仲衣冠,狮麟头角,静锁苔痕绿。 斜阳断碣,几人系马而读。 闻说物换星移,神山风雨,夜半幽灵哭。 不记当年开国日,元主泥人泪簇。 蛋壳乾坤,丸泥世界,疾卷如风烛残。 老僧山畔,烹泉只取一掬。

  【niàn nú jiāo 】 xiào líng wèi dōng nán wáng qì ,sǎo piān ān jiù xí ,jiāng shān zhěng sù 。 lǎo guì cāng sōng pán qǐn diàn ,yè yè jiāo lóng lái xiǔ 。 wēng zhòng yī guàn ,shī lín tóu jiǎo ,jìng suǒ tái hén lǜ 。 xié yáng duàn jié ,jǐ rén xì mǎ ér dú 。 wén shuō wù huàn xīng yí ,shén shān fēng yǔ ,yè bàn yōu líng kū 。 bú jì dāng nián kāi guó rì ,yuán zhǔ ní rén lèi cù 。 dàn ké qián kūn ,wán ní shì jiè ,jí juàn rú fēng zhú cán 。 lǎo sēng shān pàn ,pēng quán zhī qǔ yī jū 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 宏光 宏光建国,是金莲玉树,後来狂客。[1] 草木山川何限痛,只解征歌选色。 燕子衔笺,春灯说谜,夜短嫌天窄。 海云分付,五更拦住红日。 更兼马阮当朝,高刘作镇,犬豕包巾帻。[2] 卖尽江山犹恨少,只得东南半壁。 国事兴亡,人家成败,运数谁逃得? 太平隆万,此曹久已生出。[3]

  【niàn nú jiāo 】 hóng guāng hóng guāng jiàn guó ,shì jīn lián yù shù ,hòu lái kuáng kè 。[1] cǎo mù shān chuān hé xiàn tòng ,zhī jiě zhēng gē xuǎn sè 。 yàn zǐ xián jiān ,chūn dēng shuō mí ,yè duǎn xián tiān zhǎi 。 hǎi yún fèn fù ,wǔ gèng lán zhù hóng rì 。 gèng jiān mǎ ruǎn dāng cháo ,gāo liú zuò zhèn ,quǎn shǐ bāo jīn zé 。[2] mài jìn jiāng shān yóu hèn shǎo ,zhī dé dōng nán bàn bì 。 guó shì xìng wáng ,rén jiā chéng bài ,yùn shù shuí táo dé ? tài píng lóng wàn ,cǐ cáo jiǔ yǐ shēng chū 。[3]

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 劳劳亭 劳劳亭畔,被西风一吹,逼成衰柳。 如线如丝无限恨,和风和烟。 江上征帆,尊前别泪,眼底多情友。 寸言不尽,斜阳脉脉凄瘦。 半生图利图名,闲中细算,十件常输九。 跳尽胡孙妆尽戏,总被他家哄诱。 马上旌笳,街头乞叫,一样归乌有。 达将何乐?穷更不如株守。

  【niàn nú jiāo 】 láo láo tíng láo láo tíng pàn ,bèi xī fēng yī chuī ,bī chéng shuāi liǔ 。 rú xiàn rú sī wú xiàn hèn ,hé fēng hé yān 。 jiāng shàng zhēng fān ,zūn qián bié lèi ,yǎn dǐ duō qíng yǒu 。 cùn yán bú jìn ,xié yáng mò mò qī shòu 。 bàn shēng tú lì tú míng ,xián zhōng xì suàn ,shí jiàn cháng shū jiǔ 。 tiào jìn hú sūn zhuāng jìn xì ,zǒng bèi tā jiā hǒng yòu 。 mǎ shàng jīng jiā ,jiē tóu qǐ jiào ,yī yàng guī wū yǒu 。 dá jiāng hé lè ?qióng gèng bú rú zhū shǒu 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 胭脂井 辘辘转转,把繁华旧梦,转归何处? 只有青山围故国,黄叶西风菜圃。 拾橡瑶阶,打鱼宫沼,薄暮人归去。 铜瓶百丈,哀音历历如诉。 过江咫尺迷楼,宇文化及,便是韩擒虎。[1] 井底胭脂联臂出,问尔萧娘何处?[2] 清夜游词,後庭花曲,唱彻江关女。 词场本色,帝王家数然否?

  【niàn nú jiāo 】 yān zhī jǐng lù lù zhuǎn zhuǎn ,bǎ fán huá jiù mèng ,zhuǎn guī hé chù ? zhī yǒu qīng shān wéi gù guó ,huáng yè xī fēng cài pǔ 。 shí xiàng yáo jiē ,dǎ yú gōng zhǎo ,báo mù rén guī qù 。 tóng píng bǎi zhàng ,āi yīn lì lì rú sù 。 guò jiāng zhǐ chǐ mí lóu ,yǔ wén huà jí ,biàn shì hán qín hǔ 。[1] jǐng dǐ yān zhī lián bì chū ,wèn ěr xiāo niáng hé chù ?[2] qīng yè yóu cí ,hòu tíng huā qǔ ,chàng chè jiāng guān nǚ 。 cí chǎng běn sè ,dì wáng jiā shù rán fǒu ?

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 高座寺 暮云明灭,望破楼隐隐,卧钟残院。 院外青山千万叠,阶下流泉清浅。 鸦噪松廊,鼠翻经匣,僧与孤云远。 空梁蛇脱,旧巢无复归燕。 可怜六代兴亡,生公宝志,绝不关恩怨。[1] 手种菩提心剑戟,先堕释迦轮转。 青史讥弹,传灯笑柄,枉作骑墙汉。 恒沙无量,人间劫数自短。

  【niàn nú jiāo 】 gāo zuò sì mù yún míng miè ,wàng pò lóu yǐn yǐn ,wò zhōng cán yuàn 。 yuàn wài qīng shān qiān wàn dié ,jiē xià liú quán qīng qiǎn 。 yā zào sōng láng ,shǔ fān jīng xiá ,sēng yǔ gū yún yuǎn 。 kōng liáng shé tuō ,jiù cháo wú fù guī yàn 。 kě lián liù dài xìng wáng ,shēng gōng bǎo zhì ,jué bú guān ēn yuàn 。[1] shǒu zhǒng pú tí xīn jiàn jǐ ,xiān duò shì jiā lún zhuǎn 。 qīng shǐ jī dàn ,chuán dēng xiào bǐng ,wǎng zuò qí qiáng hàn 。 héng shā wú liàng ,rén jiān jié shù zì duǎn 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 方景两先生庙 乾坤欹侧,藉豪英几辈,半空撑住。 千古龙逢源不死,七窍比干肺腑。 竹杖麻衣,朱袍白刃,朴拙为艰苦。 信心而出,自家不解何故。 也知稷契皋夔,闳颠散适,岳降维申甫。[1][2] 彼自承平吾破裂,题目原非一路。 十族全诛,皮囊万段,魂魄雄而武。 世间鼠辈,如何妆得老虎!

  【niàn nú jiāo 】 fāng jǐng liǎng xiān shēng miào qián kūn yī cè ,jiè háo yīng jǐ bèi ,bàn kōng chēng zhù 。 qiān gǔ lóng féng yuán bú sǐ ,qī qiào bǐ gàn fèi fǔ 。 zhú zhàng má yī ,zhū páo bái rèn ,pǔ zhuō wéi jiān kǔ 。 xìn xīn ér chū ,zì jiā bú jiě hé gù 。 yě zhī jì qì gāo kuí ,hóng diān sàn shì ,yuè jiàng wéi shēn fǔ 。[1][2] bǐ zì chéng píng wú pò liè ,tí mù yuán fēi yī lù 。 shí zú quán zhū ,pí náng wàn duàn ,hún pò xióng ér wǔ 。 shì jiān shǔ bèi ,rú hé zhuāng dé lǎo hǔ !

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 桃叶渡 桥低红板,正秦淮水长,绿杨飘撇。 管领春风陪舞燕,带露含凄惜别。[1] 烟软梨花,雨娇寒食,芳草催时节。 画船箫鼓,歌声缭绕空阔。 究竟桃叶桃根,古今岂少,色艺称双绝? 一缕红丝偏系左,闺阁几多埋没。 假使夷光,苎萝终老,谁道倾城哲?[2][3] 王郎一曲,千秋艳说江楫。

  【niàn nú jiāo 】 táo yè dù qiáo dī hóng bǎn ,zhèng qín huái shuǐ zhǎng ,lǜ yáng piāo piě 。 guǎn lǐng chūn fēng péi wǔ yàn ,dài lù hán qī xī bié 。[1] yān ruǎn lí huā ,yǔ jiāo hán shí ,fāng cǎo cuī shí jiē 。 huà chuán xiāo gǔ ,gē shēng liáo rào kōng kuò 。 jiū jìng táo yè táo gēn ,gǔ jīn qǐ shǎo ,sè yì chēng shuāng jué ? yī lǚ hóng sī piān xì zuǒ ,guī gé jǐ duō mái méi 。 jiǎ shǐ yí guāng ,zhù luó zhōng lǎo ,shuí dào qīng chéng zhé ?[2][3] wáng láng yī qǔ ,qiān qiū yàn shuō jiāng jí 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 台城 秋之为气,正一番风雨,一番萧瑟。 落日鸡鸣山下路,为问台城旧迹。 老蔓藏蛇,幽花贱血,坏堞零烟碧。 有人牧马,城头吹起觱篥。 当初面代牺牲,食惟菜果,恪守沙门律。 何事饿来翻掘鼠,雀卵攀巢而吸? 再曰荷荷,跏趺竟逝,得亦何妨失?[1][2] 酸心硬语,英雄泪在胸臆。

  【niàn nú jiāo 】 tái chéng qiū zhī wéi qì ,zhèng yī fān fēng yǔ ,yī fān xiāo sè 。 luò rì jī míng shān xià lù ,wéi wèn tái chéng jiù jì 。 lǎo màn cáng shé ,yōu huā jiàn xuè ,huài dié líng yān bì 。 yǒu rén mù mǎ ,chéng tóu chuī qǐ bì lì 。 dāng chū miàn dài xī shēng ,shí wéi cài guǒ ,kè shǒu shā mén lǜ 。 hé shì è lái fān jué shǔ ,què luǎn pān cháo ér xī ? zài yuē hé hé ,jiā fū jìng shì ,dé yì hé fáng shī ?[1][2] suān xīn yìng yǔ ,yīng xióng lèi zài xiōng yì 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 长干里 逶迤曲巷,在春城斜角,绿杨荫里。 赭白青黄墙砌石,门映碧溪流水。 细雨饧箫,斜阳牧笛,一径穿桃李。[1] 风吹花落,落花风又吹起。 更兼处处缲车,家家社燕,江介风光美。[2] 四月樱桃红满市,雪片鲥鱼刀 。 淮水秋清,钟山暮紫,老马耕闲地。 一丘一壑,吾将终老于此。

  【niàn nú jiāo 】 zhǎng gàn lǐ wēi yǐ qǔ xiàng ,zài chūn chéng xié jiǎo ,lǜ yáng yīn lǐ 。 zhě bái qīng huáng qiáng qì shí ,mén yìng bì xī liú shuǐ 。 xì yǔ táng xiāo ,xié yáng mù dí ,yī jìng chuān táo lǐ 。[1] fēng chuī huā luò ,luò huā fēng yòu chuī qǐ 。 gèng jiān chù chù qiāo chē ,jiā jiā shè yàn ,jiāng jiè fēng guāng měi 。[2] sì yuè yīng táo hóng mǎn shì ,xuě piàn shí yú dāo 。 huái shuǐ qiū qīng ,zhōng shān mù zǐ ,lǎo mǎ gēng xián dì 。 yī qiū yī hè ,wú jiāng zhōng lǎo yú cǐ 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 

  石头城 悬岩千尺,借欧刀吴斧,削成城郭。

   千里金城回不尽,万里洪涛喷薄。 

  王浚楼船,旌麾直指,风利何曾泊。

  船头列炬,等闲烧断铁索。 

  而今春去秋来,一江烟雨,万点征鸿掠。

   叫尽六朝兴废事,叫断孝陵殿阁。

   山色苍凉,江流悍急,潮打空城脚。

   数声渔笛,芦花风起作作。

  【niàn nú jiāo 】 

  shí tóu chéng xuán yán qiān chǐ ,jiè ōu dāo wú fǔ ,xuē chéng chéng guō 。

   qiān lǐ jīn chéng huí bú jìn ,wàn lǐ hóng tāo pēn báo 。 

  wáng xùn lóu chuán ,jīng huī zhí zhǐ ,fēng lì hé céng bó 。

  chuán tóu liè jù ,děng xián shāo duàn tiě suǒ 。 

  ér jīn chūn qù qiū lái ,yī jiāng yān yǔ ,wàn diǎn zhēng hóng luě 。

   jiào jìn liù cháo xìng fèi shì ,jiào duàn xiào líng diàn gé 。

   shān sè cāng liáng ,jiāng liú hàn jí ,cháo dǎ kōng chéng jiǎo 。

   shù shēng yú dí ,lú huā fēng qǐ zuò zuò 。

  写景,
 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 莫愁湖 鸳鸯二字,是红闺佳话,然乎否否? 多少英雄儿女态,酿出祸胎冤薮。 前殿金莲,後庭玉树,风雨催残骤。 卢家何幸,一歌一曲长久! 即今湖柳如烟,湖云似梦,湖浪浓于酒。 山下藤萝飘翠带,隔水残霞舞袖。 桃叶身微,莫愁家小,翻借词人口。 风流何罪?无荣无辱无咎。

  【niàn nú jiāo 】 mò chóu hú yuān yāng èr zì ,shì hóng guī jiā huà ,rán hū fǒu fǒu ? duō shǎo yīng xióng ér nǚ tài ,niàng chū huò tāi yuān sǒu 。 qián diàn jīn lián ,hòu tíng yù shù ,fēng yǔ cuī cán zhòu 。 lú jiā hé xìng ,yī gē yī qǔ zhǎng jiǔ ! jí jīn hú liǔ rú yān ,hú yún sì mèng ,hú làng nóng yú jiǔ 。 shān xià téng luó piāo cuì dài ,gé shuǐ cán xiá wǔ xiù 。 táo yè shēn wēi ,mò chóu jiā xiǎo ,fān jiè cí rén kǒu 。 fēng liú hé zuì ?wú róng wú rǔ wú jiù 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【念奴娇】 周瑜宅 周郎年少,正雄姿历落,江东人杰。 八十万军飞一炬,风卷滩前黄叶。 楼舻云崩,旌旗电扫,射江流血。 咸阳三月,火光无此横绝。 想他豪竹哀丝,回头顾曲,虎帐谈兵歇。 公瑾伯符天挺秀,中道君臣惜别。[1] 吴蜀交疏,炎刘鼎沸,老魅成奸黠。[2][3] 至今遗恨,秦淮夜夜幽咽。

  【niàn nú jiāo 】 zhōu yú zhái zhōu láng nián shǎo ,zhèng xióng zī lì luò ,jiāng dōng rén jié 。 bā shí wàn jun1 fēi yī jù ,fēng juàn tān qián huáng yè 。 lóu lú yún bēng ,jīng qí diàn sǎo ,shè jiāng liú xuè 。 xián yáng sān yuè ,huǒ guāng wú cǐ héng jué 。 xiǎng tā háo zhú āi sī ,huí tóu gù qǔ ,hǔ zhàng tán bīng xiē 。 gōng jǐn bó fú tiān tǐng xiù ,zhōng dào jun1 chén xī bié 。[1] wú shǔ jiāo shū ,yán liú dǐng fèi ,lǎo mèi chéng jiān xiá 。[2][3] zhì jīn yí hèn ,qín huái yè yè yōu yān 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【沁园春】 花亦无知,月亦无聊,酒亦无灵。 把夭桃斫断,煞他风景; 鹦哥煮熟,佐我杯羹。 焚砚烧书,椎琴裂画, 毁尽文章抹尽名。 荥阳郑,有慕歌家世,乞食风情。 单寒骨相难更。 笑席帽青衫太瘦生。 看蓬门秋草,年年破巷; 疏窗细雨,夜夜孤灯。 难道天公、还钳恨口, 不许长叹一两声? 颠狂甚,取乌丝百幅,细定凄清。

  【qìn yuán chūn 】 huā yì wú zhī ,yuè yì wú liáo ,jiǔ yì wú líng 。 bǎ yāo táo zhuó duàn ,shà tā fēng jǐng ; yīng gē zhǔ shú ,zuǒ wǒ bēi gēng 。 fén yàn shāo shū ,zhuī qín liè huà , huǐ jìn wén zhāng mò jìn míng 。 yíng yáng zhèng ,yǒu mù gē jiā shì ,qǐ shí fēng qíng 。 dān hán gǔ xiàng nán gèng 。 xiào xí mào qīng shān tài shòu shēng 。 kàn péng mén qiū cǎo ,nián nián pò xiàng ; shū chuāng xì yǔ ,yè yè gū dēng 。 nán dào tiān gōng 、hái qián hèn kǒu , bú xǔ zhǎng tàn yī liǎng shēng ? diān kuáng shèn ,qǔ wū sī bǎi fú ,xì dìng qī qīng 。

 • 作者:郑燮 朝代:清代

  【山中雪后】 晨起开门雪满山, 雪晴云淡日光寒。 檐流未滴梅花冻, 一种清孤不等闲。

  【shān zhōng xuě hòu 】 chén qǐ kāi mén xuě mǎn shān , xuě qíng yún dàn rì guāng hán 。 yán liú wèi dī méi huā dòng , yī zhǒng qīng gū bú děng xián 。

  古诗三百首,