1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

王昌龄的诗词全集

共收录了198首诗词作品

王昌龄简介

王昌龄(698─约757),字少伯,唐京兆长安(今陕西西安)人。唐玄宗开元十五年(727)进士,为校书郎,开元二十二年(734)中博学宏词,授汜水(今河南荥阳县境)尉,再迁江宁,故世称王江宁。天宝七年谪迁潭阳郡龙标(今湖南黔阳县)尉。安史乱后还乡,道出亳州,被刺史闾丘晓所杀。王昌龄当时曾名重一时,有「诗家夫子王江宁」之称,是一代七绝圣手。其诗多为当时边塞军旅生活题材,描绘边塞风光,激励士气,气势雄浑,格调高昂,手法细腻,其诗《从军行》七首、《出塞》二首都很有名。也有以感时、宫怨、送别为题材的佳作。有《王昌龄集》。
展开查看所有  

王昌龄诗集大全

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  荷叶罗裙一色裁, 芙蓉向脸两边开。 乱入池中看不见,[1] 闻歌始觉有人来。

  hé yè luó qún yī sè cái , fú róng xiàng liǎn liǎng biān kāi 。 luàn rù chí zhōng kàn bú jiàn ,[1] wén gē shǐ jiào yǒu rén lái 。

  写景,
 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  【长信秋词五首其一】 金井梧桐秋叶黄, 珠帘不卷夜来霜。 熏笼玉枕无颜色, 卧听南宫清漏长。

  【zhǎng xìn qiū cí wǔ shǒu qí yī 】 jīn jǐng wú tóng qiū yè huáng , zhū lián bú juàn yè lái shuāng 。 xūn lóng yù zhěn wú yán sè , wò tīng nán gōng qīng lòu zhǎng 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  【长信秋词五首其四】 真成薄命久寻思, 梦见君王觉后疑。 火照西宫知夜饮, 分明複道奉恩时。

  【zhǎng xìn qiū cí wǔ shǒu qí sì 】 zhēn chéng báo mìng jiǔ xún sī , mèng jiàn jun1 wáng jiào hòu yí 。 huǒ zhào xī gōng zhī yè yǐn , fèn míng fú dào fèng ēn shí 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  秦时明月汉时关,[2] 万里长征人未还。[3] 但使龙城飞将在,[4] 不教胡马度阴山。[5]

  qín shí míng yuè hàn shí guān ,[2] wàn lǐ zhǎng zhēng rén wèi hái 。[3] dàn shǐ lóng chéng fēi jiāng zài ,[4] bú jiāo hú mǎ dù yīn shān 。[5]

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  昨夜风开露井桃, 未央前殿月轮高。 平阳歌舞新承宠, 帘外春寒赐锦袍。

  zuó yè fēng kāi lù jǐng táo , wèi yāng qián diàn yuè lún gāo 。 píng yáng gē wǔ xīn chéng chǒng , lián wài chūn hán cì jǐn páo 。

  唐诗三百首,女子,宫怨,
 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  大漠风尘日色昏, 红旗半卷出辕门。 前军夜战洮河北, 已报生擒吐谷浑。[1]

  dà mò fēng chén rì sè hūn , hóng qí bàn juàn chū yuán mén 。 qián jun1 yè zhàn táo hé běi , yǐ bào shēng qín tǔ gǔ hún 。[1]

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  烽火城西百尺楼, 黄昏独坐海风秋。 更吹羌笛关山月, 无那金闺万里愁。

  fēng huǒ chéng xī bǎi chǐ lóu , huáng hūn dú zuò hǎi fēng qiū 。 gèng chuī qiāng dí guān shān yuè , wú nà jīn guī wàn lǐ chóu 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  琵琶起舞换新声, 总是关山旧别情。 撩乱边愁听不尽, 高高秋月照长城。

  pí pá qǐ wǔ huàn xīn shēng , zǒng shì guān shān jiù bié qíng 。 liáo luàn biān chóu tīng bú jìn , gāo gāo qiū yuè zhào zhǎng chéng 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  青海长云暗雪山,
  孤城遥望玉门关。
  黄沙百战穿金甲,
  不破楼兰终不还。

  qīng hǎi zhǎng yún àn xuě shān ,
  gū chéng yáo wàng yù mén guān 。
  huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ ,
  bú pò lóu lán zhōng bú hái 。

  边塞,战争,高中古诗,壮志,
 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  仗剑行千里,微躯敢一言。 曾为大梁客,不负信陵恩。

  zhàng jiàn háng qiān lǐ ,wēi qū gǎn yī yán 。 céng wéi dà liáng kè ,bú fù xìn líng ēn 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  寒雨连江夜入吴, 平明送客楚山孤。 洛阳亲友如相问, 一片冰心在玉壶。

  hán yǔ lián jiāng yè rù wú , píng míng sòng kè chǔ shān gū 。 luò yáng qīn yǒu rú xiàng wèn , yī piàn bīng xīn zài yù hú 。

  唐诗三百首,小学古诗,写雨,地名,离别,友情,送别,
 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  闺中少妇不知愁, 春日凝妆上翠楼。 忽见陌头杨柳色, 悔教夫婿觅封侯。

  guī zhōng shǎo fù bú zhī chóu , chūn rì níng zhuāng shàng cuì lóu 。 hū jiàn mò tóu yáng liǔ sè , huǐ jiāo fū xù mì fēng hóu 。

  唐诗三百首,春天,妇女,闺怨,
 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  【青楼曲二首】 白马金鞍随武皇, 旌旗十万宿长扬。 楼头少妇鸣筝坐, 遥见飞尘入建章。 驰道杨花满御沟, 红妆漫绾上青楼。 金章紫绶千余骑, 夫婿朝回初拜侯。

  【qīng lóu qǔ èr shǒu 】 bái mǎ jīn ān suí wǔ huáng , jīng qí shí wàn xiǔ zhǎng yáng 。 lóu tóu shǎo fù míng zhēng zuò , yáo jiàn fēi chén rù jiàn zhāng 。 chí dào yáng huā mǎn yù gōu , hóng zhuāng màn wǎn shàng qīng lóu 。 jīn zhāng zǐ shòu qiān yú qí , fū xù cháo huí chū bài hóu 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  蝉鸣空桑林,八月萧关道。 出塞入塞寒,处处黄芦草。 从来幽并客,皆共尘沙老。 莫学游侠儿,矜夸紫骝好。

  chán míng kōng sāng lín ,bā yuè xiāo guān dào 。 chū sāi rù sāi hán ,chù chù huáng lú cǎo 。 cóng lái yōu bìng kè ,jiē gòng chén shā lǎo 。 mò xué yóu xiá ér ,jīn kuā zǐ liú hǎo 。

 • 作者:王昌龄 朝代:唐代

  【塞下曲】 饮马渡秋水,水寒风似刀。 平沙日未没,黯黯见临洮。 昔日长城战,咸言意气高。 黄尘足今古,白骨乱蓬蒿。

  【sāi xià qǔ 】 yǐn mǎ dù qiū shuǐ ,shuǐ hán fēng sì dāo 。 píng shā rì wèi méi ,àn àn jiàn lín táo 。 xī rì zhǎng chéng zhàn ,xián yán yì qì gāo 。 huáng chén zú jīn gǔ ,bái gǔ luàn péng hāo 。