1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

孟郊的诗词全集

共收录了384首诗词作品

孟郊简介

孟郊(751─814),字东野,湖州武康(今浙江德清县)人。早年隐居河南嵩山。后两试不第,直到四十六岁时才中进士。五十岁时任溧阳县尉,由于抱负不得施展,便放迹山林间,吟诗度日,以致公务多废,县令便另委他人代行职务,并把他的俸禄减去一半,不久辞官回家。后经河南尹郑余庆的推荐,出任河南水陆转运判官,晚年多在洛阳度过。宪宗元和九年,郑余庆再度聘他往兴元府任参军,携家眷前往,病死在赴任途中。他为人耿介倔强,一生穷愁潦倒,所以他的诗大多是抒发个人的坎坷不遇和揭露世态炎凉,用字追求「瘦」、「硬」。但由于个人的清贫生活而对劳动人民的疾苦有所体会,所以又写了不少象《寒地百姓吟》、《织妇辞》等反映民间疾苦的诗。著有《孟东野集》,存诗四百余首。
展开查看所有  

孟郊诗集大全

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  昔日龌龊不足夸,[1] 今朝放荡思无涯。[2] 春风得意马蹄疾, 一日看尽长安花。

  xī rì wò chuò bú zú kuā ,[1] jīn cháo fàng dàng sī wú yá 。[2] chūn fēng dé yì mǎ tí jí , yī rì kàn jìn zhǎng ān huā 。

  喜悦,
 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  欲别牵郎衣,「郎今到何处? 不恨归来迟,莫向临邛去!」

  yù bié qiān láng yī ,「láng jīn dào hé chù ? bú hèn guī lái chí ,mò xiàng lín qióng qù !」

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  不惜十指弦,为君千万弹。 常恐新声至,坐使故声残。 弃置今日悲,即是昨日欢。 将新变故易,持故为新难。 青山有蘼芜,泪叶长不干。 空令后代人,采掇幽思兰。

  bú xī shí zhǐ xián ,wéi jun1 qiān wàn dàn 。 cháng kǒng xīn shēng zhì ,zuò shǐ gù shēng cán 。 qì zhì jīn rì bēi ,jí shì zuó rì huān 。 jiāng xīn biàn gù yì ,chí gù wéi xīn nán 。 qīng shān yǒu mí wú ,lèi yè zhǎng bú gàn 。 kōng lìng hòu dài rén ,cǎi duō yōu sī lán 。

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  飒飒秋风生,愁人怨离别。 含情两相向,欲语气先咽。 心曲千万端,悲来却难说。 别后唯所思,天涯共明月。

  sà sà qiū fēng shēng ,chóu rén yuàn lí bié 。 hán qíng liǎng xiàng xiàng ,yù yǔ qì xiān yān 。 xīn qǔ qiān wàn duān ,bēi lái què nán shuō 。 bié hòu wéi suǒ sī ,tiān yá gòng míng yuè 。

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  梧桐相待老,鸳鸯会双死。 贞女贵殉夫,舍生亦如此。 波澜誓不起,妾心古井水。

  wú tóng xiàng dài lǎo ,yuān yāng huì shuāng sǐ 。 zhēn nǚ guì xùn fū ,shě shēng yì rú cǐ 。 bō lán shì bú qǐ ,qiè xīn gǔ jǐng shuǐ 。

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  天津桥下冰初结,洛阳陌上人行绝; 榆柳萧疏楼阁闲,月明直见嵩山雪。

  tiān jīn qiáo xià bīng chū jié ,luò yáng mò shàng rén háng jué ; yú liǔ xiāo shū lóu gé xián ,yuè míng zhí jiàn sōng shān xuě 。

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  秋月颜色冰,老客志气单。 冷露滴梦破,峭风梳骨寒。 席上印病文,中转愁盘。 疑虑无所凭,虚听多无端。 梧桐枯峥嵘,声响如哀弹。

  qiū yuè yán sè bīng ,lǎo kè zhì qì dān 。 lěng lù dī mèng pò ,qiào fēng shū gǔ hán 。 xí shàng yìn bìng wén ,zhōng zhuǎn chóu pán 。 yí lǜ wú suǒ píng ,xū tīng duō wú duān 。 wú tóng kū zhēng róng ,shēng xiǎng rú āi dàn 。

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  卧冷无远梦,[1]听秋酸别情。[2] 高枝低枝风,千叶万叶声。 浅井不供饮,[3]瘦田常废耕。[4] 今交非古交,[5]贫语闻皆轻。[6]

  wò lěng wú yuǎn mèng ,[1]tīng qiū suān bié qíng 。[2] gāo zhī dī zhī fēng ,qiān yè wàn yè shēng 。 qiǎn jǐng bú gòng yǐn ,[3]shòu tián cháng fèi gēng 。[4] jīn jiāo fēi gǔ jiāo ,[5]pín yǔ wén jiē qīng 。[6]

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  巴江上峡重复重,阳台碧峭十二峰。 荆王猎时逢暮雨,夜卧高丘梦神女。 轻红流烟湿艳姿,行云飞去明星稀。 目极魂断望不见,猿啼三声泪滴衣。

  bā jiāng shàng xiá zhòng fù zhòng ,yáng tái bì qiào shí èr fēng 。 jīng wáng liè shí féng mù yǔ ,yè wò gāo qiū mèng shén nǚ 。 qīng hóng liú yān shī yàn zī ,háng yún fēi qù míng xīng xī 。 mù jí hún duàn wàng bú jiàn ,yuán tí sān shēng lèi dī yī 。

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  南山塞天地,日月石上生。 高峰夜留景,深谷昼未明。 山中人自正,路险心亦平。 长风驱松柏,声拂万壑清。 即此悔读书,朝朝近浮名。

  nán shān sāi tiān dì ,rì yuè shí shàng shēng 。 gāo fēng yè liú jǐng ,shēn gǔ zhòu wèi míng 。 shān zhōng rén zì zhèng ,lù xiǎn xīn yì píng 。 zhǎng fēng qū sōng bǎi ,shēng fú wàn hè qīng 。 jí cǐ huǐ dú shū ,cháo cháo jìn fú míng 。

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  慈母手中线,游子身上衣。 临行密密缝,意恐迟迟归。 谁言寸草心,[1]报得三春晖。[2]

  cí mǔ shǒu zhōng xiàn ,yóu zǐ shēn shàng yī 。 lín háng mì mì féng ,yì kǒng chí chí guī 。 shuí yán cùn cǎo xīn ,[1]bào dé sān chūn huī 。[2]

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  试妾与君泪,两地滴池水。 看取芙蓉花,今年为谁死!

  shì qiè yǔ jun1 lèi ,liǎng dì dī chí shuǐ 。 kàn qǔ fú róng huā ,jīn nián wéi shuí sǐ !

 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  梧桐相待老,鸳鸯会双死。
  贞女贵徇夫,舍生亦如此。
  波澜誓不起,妾心古井水。(古井水 一作:井中水)

  wú tóng xiàng dài lǎo ,yuān yāng huì shuāng sǐ 。
  zhēn nǚ guì xùn fū ,shě shēng yì rú cǐ 。
  bō lán shì bú qǐ ,qiè xīn gǔ jǐng shuǐ 。(gǔ jǐng shuǐ yī zuò :jǐng zhōng shuǐ )

  辞赋,
 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  慈母手中线,游子身上衣。
  临行密密缝,意恐迟迟归。
  谁言寸草心,报得三春晖。

  cí mǔ shǒu zhōng xiàn ,yóu zǐ shēn shàng yī 。
  lín háng mì mì féng ,yì kǒng chí chí guī 。
  shuí yán cùn cǎo xīn ,bào dé sān chūn huī 。

  辞赋,
 • 作者:孟郊 朝代:唐代

  边柳三四尺,暮春离别歌。早回儒士驾,莫饮土番河。
  谁识匣中宝,楚云章句多。

  biān liǔ sān sì chǐ ,mù chūn lí bié gē 。zǎo huí rú shì jià ,mò yǐn tǔ fān hé 。
  shuí shí xiá zhōng bǎo ,chǔ yún zhāng jù duō 。

  辞赋,