1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

罗隐的诗词全集

共收录了402首诗词作品

罗隐简介

罗隐(833─909),唐著名文学家。本名横,字昭谏,自号江东生,新城(今浙江富阳县)人,一作余杭(今属浙江)人。少时即负盛名。但因其诗文好抨击时政,讥讽公卿,故十举进士不第,乃改名隐。黄巢农民起义爆发后,他为避战乱而返归故乡,投奔镇海节度使钱鏐,钱鏐很赏识他的才华,光启三年(887),表奏为钱塘令,迁著作郎。天祐三年(906),充节度判官。后梁开平二年(908),授给事中,次年迁盐铁发运使,不久病卒,终年七十七岁,是唐代享有高龄的诗人之一。罗隐生活于动乱年代,又久受压抑,诗工七言绝句,颇有讽刺现实之作,多用口语,故少数作品能流传于民间。有诗集《甲乙集》十卷传世。
展开查看所有  

罗隐诗集大全

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【蜂】 不论平地与山尖, 无限风光尽被占。 采得百花成蜜后, 为谁辛苦为谁甜?

  【fēng 】 bú lùn píng dì yǔ shān jiān , wú xiàn fēng guāng jìn bèi zhàn 。 cǎi dé bǎi huā chéng mì hòu , wéi shuí xīn kǔ wéi shuí tián ?

  寓言,咏物,怜悯,
 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【感弄猴人赐朱绂】 十二三年就试期, 五湖烟月奈相违。 何如学取孙供奉, 一笑君王便着绯。

  【gǎn nòng hóu rén cì zhū fú 】 shí èr sān nián jiù shì qī , wǔ hú yān yuè nài xiàng wéi 。 hé rú xué qǔ sūn gòng fèng , yī xiào jun1 wáng biàn zhe fēi 。

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【黄河】 莫把阿胶向此倾,此中天意固难明。 解通银汉应须曲,才出昆仑便不清。 高祖誓功衣带小,仙人占斗客槎轻。 三千年后知谁在?何必劳君报太平!

  【huáng hé 】 mò bǎ ā jiāo xiàng cǐ qīng ,cǐ zhōng tiān yì gù nán míng 。 jiě tōng yín hàn yīng xū qǔ ,cái chū kūn lún biàn bú qīng 。 gāo zǔ shì gōng yī dài xiǎo ,xiān rén zhàn dòu kè chá qīng 。 sān qiān nián hòu zhī shuí zài ?hé bì láo jun1 bào tài píng !

  黄河,典故,讽刺,
 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【金钱花】 占得佳名绕树芳, 依依相伴向秋光。 若交此物堪收贮, 应被豪门尽斸将。

  【jīn qián huā 】 zhàn dé jiā míng rào shù fāng , yī yī xiàng bàn xiàng qiū guāng 。 ruò jiāo cǐ wù kān shōu zhù , yīng bèi háo mén jìn zhú jiāng 。

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【柳】 灞岸晴来送别频, 相偎相倚不胜春。 自家飞絮犹无定, 争解垂丝绊路人?

  【liǔ 】 bà àn qíng lái sòng bié pín , xiàng wēi xiàng yǐ bú shèng chūn 。 zì jiā fēi xù yóu wú dìng , zhēng jiě chuí sī bàn lù rén ?

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【绵谷回寄蔡氏昆仲】 一年两度锦江游,前值东风后值秋。 芳草有情皆碍马,好云无处不遮楼。 山牵别恨和肠断,水带离声入梦流。 今日因君试回首,淡烟乔木隔绵州。

  【mián gǔ huí jì cài shì kūn zhòng 】 yī nián liǎng dù jǐn jiāng yóu ,qián zhí dōng fēng hòu zhí qiū 。 fāng cǎo yǒu qíng jiē ài mǎ ,hǎo yún wú chù bú zhē lóu 。 shān qiān bié hèn hé cháng duàn ,shuǐ dài lí shēng rù mèng liú 。 jīn rì yīn jun1 shì huí shǒu ,dàn yān qiáo mù gé mián zhōu 。

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【西施】 家国兴亡自有时, 吴人何苦怨西施。 西施若解倾吴国, 越国亡来又是谁?

  【xī shī 】 jiā guó xìng wáng zì yǒu shí , wú rén hé kǔ yuàn xī shī 。 xī shī ruò jiě qīng wú guó , yuè guó wáng lái yòu shì shuí ?

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【雪】 尽道丰年瑞,丰年事若何。[1] 长安有贫者,为瑞不宜多。

  【xuě 】 jìn dào fēng nián ruì ,fēng nián shì ruò hé 。[1] zhǎng ān yǒu pín zhě ,wéi ruì bú yí duō 。

  写雪,忧国忧民,
 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【鹦鹉】 莫恨雕笼翠羽残, 江南地暖陇西寒。 劝君不用分明语, 语得分明出转难。

  【yīng wǔ 】 mò hèn diāo lóng cuì yǔ cán , jiāng nán dì nuǎn lǒng xī hán 。 quàn jun1 bú yòng fèn míng yǔ , yǔ dé fèn míng chū zhuǎn nán 。

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【赠妓云英】 锺陵醉别十余春, 重见云英掌上身。 我未成名君未嫁, 可能俱是不如人?

  【zèng jì yún yīng 】 zhōng líng zuì bié shí yú chūn , zhòng jiàn yún yīng zhǎng shàng shēn 。 wǒ wèi chéng míng jun1 wèi jià , kě néng jù shì bú rú rén ?

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  【自遣】 得即高歌失即休, 多愁多恨亦悠悠。 今朝有酒今朝醉, 明日愁来明日愁。

  【zì qiǎn 】 dé jí gāo gē shī jí xiū , duō chóu duō hèn yì yōu yōu 。 jīn cháo yǒu jiǔ jīn cháo zuì , míng rì chóu lái míng rì chóu 。

 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  大卤旌旗出洛滨,此中烟月已埃尘。更无楼阁寻行处,
  只有山川识野人。早得铸金夸范蠡,旋闻垂钓哭平津。
  旧游难得时难遇,回首空城百草春。

  dà lǔ jīng qí chū luò bīn ,cǐ zhōng yān yuè yǐ āi chén 。gèng wú lóu gé xún háng chù ,
  zhī yǒu shān chuān shí yě rén 。zǎo dé zhù jīn kuā fàn lí ,xuán wén chuí diào kū píng jīn 。
  jiù yóu nán dé shí nán yù ,huí shǒu kōng chéng bǎi cǎo chūn 。

  辞赋,
 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  水蓼花红稻穗黄,使君兰棹泛回塘。倚风荇藻先开路,
  迎旆凫鷖尽著行。手里兵符神与术,腰间金印彩为囊。
  少年太守勋庸盛,应笑燕台两鬓霜。

  shuǐ liǎo huā hóng dào suì huáng, shǐ jūn lán zhào fàn huí táng. br yǐ fēng xìng zǎo xiān kāi lù, br yíng pèi fú yī jǐn zhe xíng. br shǒu lǐ bīng fú shén yǔ shù, yāo jiān jīn yìn cǎi wèi náng. br br shào nián tài shǒu xūn yōng shèng, yīng xiào yàn tái liǎng bìn shuāng. br

  辞赋,
 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  多病无因棹小舟,阖闾城下谒名侯。水寒不见双鱼信,
  风便唯闻五袴讴。早说用兵长暗合,近传观稼亦闲游。
  须知谢奕依前醉,闲阻清谈又一秋。

  duō bìng wú yīn zhào xiǎo zhōu ,hé lǘ chéng xià yè míng hóu 。shuǐ hán bú jiàn shuāng yú xìn ,
  fēng biàn wéi wén wǔ kù ōu 。zǎo shuō yòng bīng zhǎng àn hé ,jìn chuán guān jià yì xián yóu 。
  xū zhī xiè yì yī qián zuì ,xián zǔ qīng tán yòu yī qiū 。

  辞赋,
 • 作者:罗隐 朝代:唐代

  江头日暖花又开,江东行客心悠哉。高阳酒徒半凋落,
  终南山色空崔嵬。圣代也知无弃物,侯门未必用非才。
  一船明月一竿竹,家住五湖归去来。

  jiāng tóu rì nuǎn huā yòu kāi ,jiāng dōng háng kè xīn yōu zāi 。gāo yáng jiǔ tú bàn diāo luò ,
  zhōng nán shān sè kōng cuī wéi 。shèng dài yě zhī wú qì wù ,hóu mén wèi bì yòng fēi cái 。
  yī chuán míng yuè yī gān zhú ,jiā zhù wǔ hú guī qù lái 。

  辞赋,