1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

刘禹锡的诗词全集

共收录了791首诗词作品

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生或历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
展开查看所有  

刘禹锡诗集大全

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【阿娇怨】 望见葳蕤举翠华, 试开金屋扫庭花。 须臾宫女传来信, 言幸平阳公主家。

  【ā jiāo yuàn 】 wàng jiàn wēi ruí jǔ cuì huá , shì kāi jīn wū sǎo tíng huā 。 xū yú gōng nǚ chuán lái xìn , yán xìng píng yáng gōng zhǔ jiā 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【步虚词】 阿母种桃云海际, 花落子城二千岁。 海风吹折最繁枝, 跪捧琼盘献天帝。

  【bù xū cí 】 ā mǔ zhǒng táo yún hǎi jì , huā luò zǐ chéng èr qiān suì 。 hǎi fēng chuī shé zuì fán zhī , guì pěng qióng pán xiàn tiān dì 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【步虚词】 华表千年一鹤归, 凝丹为顶雪为衣。 星星仙语人听尽, 却向五云翻翅飞。

  【bù xū cí 】 huá biǎo qiān nián yī hè guī , níng dān wéi dǐng xuě wéi yī 。 xīng xīng xiān yǔ rén tīng jìn , què xiàng wǔ yún fān chì fēi 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【插田歌】 连州城下,俯接村墟。偶登郡楼,适有所感。遂书其事为俚歌,以俟采诗者。  冈头花草齐,燕子东西飞。 田塍望如线,白水光参差。 农妇白纻裙,农父绿蓑衣。 齐唱郢中歌,嘤咛如竹枝。 但闻怨响音,不辨俚语词。 时时一大笑,此必相嘲嗤。 水平苗漠漠,烟火生墟落。 黄犬往复还,赤鸡鸣且啄。 路旁谁家郎,乌帽衫袖长。 自言上计吏,年幼离帝乡。 田夫语计吏:「君家侬定谙。 一来长安道,眼大不相参。」 计吏笑致辞:「长安真大处, 省门高轲峨,侬入无度数。 昨来补卫士,唯用筒竹布。 君看二三年,我作官人去。」

  【chā tián gē 】 lián zhōu chéng xià ,fǔ jiē cūn xū 。ǒu dēng jun4 lóu ,shì yǒu suǒ gǎn 。suí shū qí shì wéi lǐ gē ,yǐ sì cǎi shī zhě 。  gāng tóu huā cǎo qí ,yàn zǐ dōng xī fēi 。 tián chéng wàng rú xiàn ,bái shuǐ guāng cān chà 。 nóng fù bái zhù qún ,nóng fù lǜ suō yī 。 qí chàng yǐng zhōng gē ,yīng níng rú zhú zhī 。 dàn wén yuàn xiǎng yīn ,bú biàn lǐ yǔ cí 。 shí shí yī dà xiào ,cǐ bì xiàng cháo chī 。 shuǐ píng miáo mò mò ,yān huǒ shēng xū luò 。 huáng quǎn wǎng fù hái ,chì jī míng qiě zhuó 。 lù páng shuí jiā láng ,wū mào shān xiù zhǎng 。 zì yán shàng jì lì ,nián yòu lí dì xiāng 。 tián fū yǔ jì lì :「jun1 jiā nóng dìng ān 。 yī lái zhǎng ān dào ,yǎn dà bú xiàng cān 。」 jì lì xiào zhì cí :「zhǎng ān zhēn dà chù , shěng mén gāo kē é ,nóng rù wú dù shù 。 zuó lái bǔ wèi shì ,wéi yòng tǒng zhú bù 。 jun1 kàn èr sān nián ,wǒ zuò guān rén qù 。」

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【酬乐天扬州初逢席上见赠】 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

  【chóu lè tiān yáng zhōu chū féng xí shàng jiàn zèng 】 bā shān chǔ shuǐ qī liáng dì ,èr shí sān nián qì zhì shēn 。 huái jiù kōng yín wén dí fù ,dào xiāng fān sì làn kē rén 。 chén zhōu cè pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tóu wàn mù chūn 。 jīn rì tīng jun1 gē yī qǔ ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén 。

  初中古诗,贬谪,励志,哲理,
 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【春词】 新妆宜面下朱楼, 深锁春光一院愁。 行到中庭数花朵, 晴蜓飞上玉搔头。

  【chūn cí 】 xīn zhuāng yí miàn xià zhū lóu , shēn suǒ chūn guāng yī yuàn chóu 。 háng dào zhōng tíng shù huā duǒ , qíng tíng fēi shàng yù sāo tóu 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【堤上行三首(其一、其二)】 酒旗相望大堤头,堤下连樯堤上楼。 日暮行人争渡急,桨声幽轧满中流。 江南江北望烟波,入夜行人相应歌。 桃叶传情竹枝怨,水流无限月明多。

  【dī shàng háng sān shǒu (qí yī 、qí èr )】 jiǔ qí xiàng wàng dà dī tóu ,dī xià lián qiáng dī shàng lóu 。 rì mù háng rén zhēng dù jí ,jiǎng shēng yōu zhá mǎn zhōng liú 。 jiāng nán jiāng běi wàng yān bō ,rù yè háng rén xiàng yīng gē 。 táo yè chuán qíng zhú zhī yuàn ,shuǐ liú wú xiàn yuè míng duō 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【纥那曲】 踏曲兴无穷,调同辞不同, 愿郎千万寿,长作主人翁。

  【gē nà qǔ 】 tà qǔ xìng wú qióng ,diào tóng cí bú tóng , yuàn láng qiān wàn shòu ,zhǎng zuò zhǔ rén wēng 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【纥那曲】 杨柳郁青青,竹枝无限情。 同郎一回顾,听唱纥那声。

  【gē nà qǔ 】 yáng liǔ yù qīng qīng ,zhú zhī wú xiàn qíng 。 tóng láng yī huí gù ,tīng chàng gē nà shēng 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【和乐天《春词》】 新妆宜面下朱楼, 深锁春光一院愁。 行到中庭数花朵, 蜻蜓飞上玉搔头。

  【hé lè tiān 《chūn cí 》】 xīn zhuāng yí miàn xià zhū lóu , shēn suǒ chūn guāng yī yuàn chóu 。 háng dào zhōng tíng shù huā duǒ , qīng tíng fēi shàng yù sāo tóu 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【淮阴行】 何物令侬羡,羡郎船尾燕。 衔泥趁樯竿,宿食长相见。

  【huái yīn háng 】 hé wù lìng nóng xiàn ,xiàn láng chuán wěi yàn 。 xián ní chèn qiáng gān ,xiǔ shí zhǎng xiàng jiàn 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【金陵怀古】 潮满冶城渚,日斜征虏亭。 蔡洲新草绿,幕府旧烟青。 兴废由人事,山川空地形。 后庭花一曲,幽怨不堪听。

  【jīn líng huái gǔ 】 cháo mǎn yě chéng zhǔ ,rì xié zhēng lǔ tíng 。 cài zhōu xīn cǎo lǜ ,mù fǔ jiù yān qīng 。 xìng fèi yóu rén shì ,shān chuān kōng dì xíng 。 hòu tíng huā yī qǔ ,yōu yuàn bú kān tīng 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【浪淘沙】 八月涛声吼地来, 头高数丈触山回。 须臾却入海门去, 卷起沙堆似雪堆。

  【làng táo shā 】 bā yuè tāo shēng hǒu dì lái , tóu gāo shù zhàng chù shān huí 。 xū yú què rù hǎi mén qù , juàn qǐ shā duī sì xuě duī 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【浪淘沙】 汴水东流虎眼纹, 清淮晓色鸭头春。 君看渡口淘沙处, 渡却人间多少人。

  【làng táo shā 】 biàn shuǐ dōng liú hǔ yǎn wén , qīng huái xiǎo sè yā tóu chūn 。 jun1 kàn dù kǒu táo shā chù , dù què rén jiān duō shǎo rén 。

 • 作者:刘禹锡 朝代:唐代

  【浪淘沙】 九曲黄河万里沙, 浪淘风簸自天涯。 如今直上银河去, 同到牵牛织女家。

  【làng táo shā 】 jiǔ qǔ huáng hé wàn lǐ shā , làng táo fēng bò zì tiān yá 。 rú jīn zhí shàng yín hé qù , tóng dào qiān niú zhī nǚ jiā 。