1. 古诗词大全
 2. 清代诗人

查慎行的诗词全集

共收录了32首诗词作品

查慎行简介

查慎行(1650--1727),名嗣琏,字夏重,浙江海宁人。诗学宋人,多抒发行旅之情,善用白描手法。有《敬业堂集》。
展开查看所有  

查慎行诗集大全

 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【村家四月词】其五 

  野老篱边独一家, 卧闻隔竹响缫车。

  开窗自起看风雨, 日在墙头苦楝花。

  【cūn jiā sì yuè cí 】qí wǔ  

  yě lǎo lí biān dú yī jiā , wò wén gé zhú xiǎng sāo chē 。

  kāi chuāng zì qǐ kàn fēng yǔ , rì zài qiáng tóu kǔ liàn huā 。

  春天,写雨,写花,
 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【官柳】 种柳河干比伐檀,[1] 黄流今已报安澜。[2] 可怜一路青青色, 直到淮南总属官![3]

  【guān liǔ 】 zhǒng liǔ hé gàn bǐ fá tán ,[1] huáng liú jīn yǐ bào ān lán 。[2] kě lián yī lù qīng qīng sè , zhí dào huái nán zǒng shǔ guān ![3]

 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【青溪口号】 

  来船桅竿高,去船橹声好。

   上水厌滩多, 下水惜滩少。

  【qīng xī kǒu hào 】 

  lái chuán wéi gān gāo ,qù chuán lǔ shēng hǎo 。

   shàng shuǐ yàn tān duō , xià shuǐ xī tān shǎo 。

  ,
 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【寒夜次潘岷原韵】 一片西风作楚声,卧闻落叶打窗鸣。 不知十月江寒上,陡觉三更布被轻。 霜压啼鸟惊月上,夜骄饥鼠阚灯明。[1] 还家梦绕江湖阔,薄醉醒来句忽成。

  【hán yè cì pān mín yuán yùn 】 yī piàn xī fēng zuò chǔ shēng ,wò wén luò yè dǎ chuāng míng 。 bú zhī shí yuè jiāng hán shàng ,dǒu jiào sān gèng bù bèi qīng 。 shuāng yā tí niǎo jīng yuè shàng ,yè jiāo jī shǔ kàn dēng míng 。[1] hái jiā mèng rào jiāng hú kuò ,báo zuì xǐng lái jù hū chéng 。

 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【舟夜书所见】 月黑见渔灯,孤光一点萤。 微微风簇浪,散作满河星。

  【zhōu yè shū suǒ jiàn 】 yuè hēi jiàn yú dēng ,gū guāng yī diǎn yíng 。 wēi wēi fēng cù làng ,sàn zuò mǎn hé xīng 。

  古诗三百首,写景,
 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【自湘东驿遵陆至芦溪】 黄花古渡接芦溪,行过萍乡路渐低。 吠犬鸣鸡村渐远,乳鹅新鸭岸东西。 丝缫细雨沾衣润,万剪良苗出水齐。 犹与湖南风土近,春深无处不耕犁。

  【zì xiāng dōng yì zūn lù zhì lú xī 】 huáng huā gǔ dù jiē lú xī ,háng guò píng xiāng lù jiàn dī 。 fèi quǎn míng jī cūn jiàn yuǎn ,rǔ é xīn yā àn dōng xī 。 sī sāo xì yǔ zhān yī rùn ,wàn jiǎn liáng miáo chū shuǐ qí 。 yóu yǔ hú nán fēng tǔ jìn ,chūn shēn wú chù bú gēng lí 。

 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【早过淇县】[1] 高登桥下水汤汤[2], 朝涉河边露气凉[3]。 行过淇园天未晓[4], 一痕残月杏花香。

  【zǎo guò qí xiàn 】[1] gāo dēng qiáo xià shuǐ tāng tāng [2], cháo shè hé biān lù qì liáng [3]。 háng guò qí yuán tiān wèi xiǎo [4], yī hén cán yuè xìng huā xiāng 。

 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【三闾祠】[1] 平远江山极目回,古祠漠漠背城开。[2] 莫嫌举世无知己,未有庸人不忌才。[3] 放逐肯消亡国恨?岁时犹动楚人哀![4] 湘兰沅芷年年绿,想见吟魂自往来。[5]

  【sān lǘ cí 】[1] píng yuǎn jiāng shān jí mù huí ,gǔ cí mò mò bèi chéng kāi 。[2] mò xián jǔ shì wú zhī jǐ ,wèi yǒu yōng rén bú jì cái 。[3] fàng zhú kěn xiāo wáng guó hèn ?suì shí yóu dòng chǔ rén āi ![4] xiāng lán yuán zhǐ nián nián lǜ ,xiǎng jiàn yín hún zì wǎng lái 。[5]

 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【青溪口号】 

  渔家小儿女, 见郎娇不避。 

  日暮并舟归, 鸬鹚方晒翅。

  【qīng xī kǒu hào 】 

  yú jiā xiǎo ér nǚ , jiàn láng jiāo bú bì 。 

  rì mù bìng zhōu guī , lú cí fāng shài chì 。

  ,
 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【青溪口号】 

  桥坏笮系绳, 水浅牛可跨。 

  牛背度溪人, 须眉绿如画。

  【qīng xī kǒu hào 】 

  qiáo huài zé xì shéng , shuǐ qiǎn niú kě kuà 。 

  niú bèi dù xī rén , xū méi lǜ rú huà 。

  ,
 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【青溪口号】 

  溪女不画眉, 爱听画眉鸟。 

  夹岸一声啼, 晓山青未了。

  【qīng xī kǒu hào 】 

  xī nǚ bú huà méi , ài tīng huà méi niǎo 。 

  jiá àn yī shēng tí , xiǎo shān qīng wèi le 。

  ,
 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【雨过桐庐】 

  江势西来弯复弯,乍惊风物异乡关。

  百家小聚还成县,三面无城却倚山。
  帆影依依枫叶外,滩声汩汩碓床间。
  雨蓑烟笠严陵近,惭愧清流照客颜。

  【yǔ guò tóng lú 】 

  jiāng shì xī lái wān fù wān ,zhà jīng fēng wù yì xiāng guān 。

  bǎi jiā xiǎo jù hái chéng xiàn ,sān miàn wú chéng què yǐ shān 。
  fān yǐng yī yī fēng yè wài ,tān shēng gǔ gǔ duì chuáng jiān 。
  yǔ suō yān lì yán líng jìn ,cán kuì qīng liú zhào kè yán 。

  写雨,
 • 作者:查慎行 朝代:清代

  【早发嘉兴】[1] 茫茫晓路出杉青[2], 风色初回雾气醒。 夹岸黄云三十里[3], 片帆飞渡菜花径[4]。

  【zǎo fā jiā xìng 】[1] máng máng xiǎo lù chū shān qīng [2], fēng sè chū huí wù qì xǐng 。 jiá àn huáng yún sān shí lǐ [3], piàn fān fēi dù cài huā jìng [4]。

 • 作者:查慎行 朝代:先秦

  月黑见渔灯,孤光一点萤。
  微微风簇浪,散作满河星。

  yuè hēi jiàn yú dēng ,gū guāng yī diǎn yíng 。
  wēi wēi fēng cù làng ,sàn zuò mǎn hé xīng 。

  古诗三百首,写景,
 • 作者:查慎行 朝代:清代

  黄花古渡接芦溪,行过萍乡路渐低。
  吠犬鸣鸡村远近,乳鹅新鸭岸东西。
  丝缫细雨沾衣润,刀剪良苗出水齐。
  犹与湖南风土近,春深无处不耕犁。

  huáng huā gǔ dù jiē lú xī ,háng guò píng xiāng lù jiàn dī 。
  fèi quǎn míng jī cūn yuǎn jìn ,rǔ é xīn yā àn dōng xī 。
  sī sāo xì yǔ zhān yī rùn ,dāo jiǎn liáng miáo chū shuǐ qí 。
  yóu yǔ hú nán fēng tǔ jìn ,chūn shēn wú chù bú gēng lí 。

  古诗三百首,写景,抒情,