1. 古诗词大全
 2. 清代诗人

黄景仁的诗词全集

共收录了26首诗词作品

黄景仁简介

黄景仁(1749-1783),字汉镛,一字仲则,号鹿菲子,江苏武进人。家境贫穷,曾奔走各地谋生,所以他的诗,多抒写他的穷愁和凄凉的心情。
展开查看所有  

黄景仁诗集大全

 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【别老母】[1] 搴帏拜母河梁去,[2] 白发愁看泪眼枯。 惨惨柴门风雪夜, 此时有子不如无。[3]

  【bié lǎo mǔ 】[1] qiān wéi bài mǔ hé liáng qù ,[2] bái fā chóu kàn lèi yǎn kū 。 cǎn cǎn chái mén fēng xuě yè , cǐ shí yǒu zǐ bú rú wú 。[3]

  古诗三百首,母亲,
 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【别意】 别无相赠言, 沉吟背灯立。[1] 半晌不抬头,[2] 罗衣泪沾湿。

  【bié yì 】 bié wú xiàng zèng yán , chén yín bèi dēng lì 。[1] bàn shǎng bú tái tóu ,[2] luó yī lèi zhān shī 。

 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【春兴】 夜来风雨梦难成, 是处溪头听卖饧[1]。 怪底桃花半零落, 江村明日是清明。

  【chūn xìng 】 yè lái fēng yǔ mèng nán chéng , shì chù xī tóu tīng mài táng [1]。 guài dǐ táo huā bàn líng luò , jiāng cūn míng rì shì qīng míng 。

 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【都门秋思】[1] 五剧车声隐若雷[2],北邙惟见冢千堆[3]。 夕阳劝客登楼去,山色将秋绕郭来。 寒甚更无修竹倚,愁多思买白杨栽。 全家都在风声里,九月衣裳未剪裁。

  【dōu mén qiū sī 】[1] wǔ jù chē shēng yǐn ruò léi [2],běi máng wéi jiàn zhǒng qiān duī [3]。 xī yáng quàn kè dēng lóu qù ,shān sè jiāng qiū rào guō lái 。 hán shèn gèng wú xiū zhú yǐ ,chóu duō sī mǎi bái yáng zāi 。 quán jiā dōu zài fēng shēng lǐ ,jiǔ yuè yī shang wèi jiǎn cái 。

 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【癸巳除夕偶成】[1] 千家笑语漏迟迟,[2] 忧患潜从物外知。[3] 悄立市桥人不识, 一星如月看多时。[4] 牢年此夕费吟呻[5], 儿女灯前窃笑频。 汝辈何知吾自悔, 在抛心力作诗人。

  【guǐ sì chú xī ǒu chéng 】[1] qiān jiā xiào yǔ lòu chí chí ,[2] yōu huàn qián cóng wù wài zhī 。[3] qiāo lì shì qiáo rén bú shí , yī xīng rú yuè kàn duō shí 。[4] láo nián cǐ xī fèi yín shēn [5], ér nǚ dēng qián qiè xiào pín 。 rǔ bèi hé zhī wú zì huǐ , zài pāo xīn lì zuò shī rén 。

 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【江村】 江水绕孤村,芳菲在何处? 春从啼鸟来,啼是春归去。

  【jiāng cūn 】 jiāng shuǐ rào gū cūn ,fāng fēi zài hé chù ? chūn cóng tí niǎo lái ,tí shì chūn guī qù 。

 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【绮怀】[1] 几回花下坐吹萧,银汉红墙入望遥[2]。 似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵? 缠绵思尽抽残茧,宛转心伤剥后蕉。 三五年时三五月[3],可怜杯酒不曾消[4]。

  【qǐ huái 】[1] jǐ huí huā xià zuò chuī xiāo ,yín hàn hóng qiáng rù wàng yáo [2]。 sì cǐ xīng chén fēi zuó yè ,wéi shuí fēng lù lì zhōng xiāo ? chán mián sī jìn chōu cán jiǎn ,wǎn zhuǎn xīn shāng bāo hòu jiāo 。 sān wǔ nián shí sān wǔ yuè [3],kě lián bēi jiǔ bú céng xiāo [4]。

  写花,思念,爱情,抒情,
 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【新安滩】[1] 一滩复一滩, 一滩高一丈。[2] 三百六十滩, 新安在天上。

  【xīn ān tān 】[1] yī tān fù yī tān , yī tān gāo yī zhàng 。[2] sān bǎi liù shí tān , xīn ān zài tiān shàng 。

 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  【杂感】 

   仙佛茫茫两未成,只知独夜不平鸣。 

  风蓬飘尽悲歌气,泥絮沾来薄幸名。 

  十有九人堪白眼,百无一用是书生。 

  莫因诗卷愁成谶,春鸟秋虫自作声。

  【zá gǎn 】 

   xiān fó máng máng liǎng wèi chéng ,zhī zhī dú yè bú píng míng 。 

  fēng péng piāo jìn bēi gē qì ,ní xù zhān lái báo xìng míng 。 

  shí yǒu jiǔ rén kān bái yǎn ,bǎi wú yī yòng shì shū shēng 。 

  mò yīn shī juàn chóu chéng chèn ,chūn niǎo qiū chóng zì zuò shēng 。

  读书,感慨,
 • 作者:黄景仁 朝代:先秦

  搴帷拜母河梁去,白发愁看泪眼枯。
  惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无。

  qiān wéi bài mǔ hé liáng qù ,bái fā chóu kàn lèi yǎn kū 。
  cǎn cǎn chái mén fēng xuě yè ,cǐ shí yǒu zǐ bú rú wú 。

  古诗三百首,母亲,
 • 作者:黄景仁 朝代:先秦

  几回花下坐吹箫,银汉红墙入望遥。
  似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。
  缠绵思尽抽残茧,宛转心伤剥后蕉。
  三五年时三五月,可怜杯酒不曾消。

  jǐ huí huā xià zuò chuī xiāo ,yín hàn hóng qiáng rù wàng yáo 。
  sì cǐ xīng chén fēi zuó yè ,wéi shuí fēng lù lì zhōng xiāo 。
  chán mián sī jìn chōu cán jiǎn ,wǎn zhuǎn xīn shāng bāo hòu jiāo 。
  sān wǔ nián shí sān wǔ yuè ,kě lián bēi jiǔ bú céng xiāo 。

  写花,思念,爱情,抒情,
 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  楚楚腰肢掌上轻,得人怜处最分明。
  千围步障难藏艳,百合葳蕤不锁情。
  朱鸟窗前眉欲语,紫姑乩畔目将成。
  玉钩初放钗初堕,第一销魂是此声。

  妙谙谐谑擅心灵,不用千呼出画屏。
  敛袖搊成弦杂拉,隔窗掺碎鼓丁宁。
  湔裙斗草春多事,六博弹棋夜未停。
  记得酒阑人散后,共搴珠箔数春星。

  旋旋长廊绣石苔,颤提鱼钥记潜来。
  阑前罽藉乌龙卧,井畔丝牵玉虎回。
  端正容成犹敛照,消沉意可渐凝灰。
  来从花底春寒峭,可借梨云半枕偎。

  中表檀奴识面初,第三桥畔记新居。
  流黄看织回肠锦,飞白教临弱腕书。
  漫托私心缄豆蔻,惯传隐语笑芙蕖。
  锦江直在青天上,盼断流头尺鲤鱼。

  虫娘门户旧相望,生小相怜各自伤。
  书为开频愁脱粉,衣禁多浣更生香。
  绿珠往日酬无价,碧玉于今抱有郎。
  绝忆水晶帘下立,手抛蝉翼助新妆。

  小极居然百媚生,懒抛金叶罢调筝。
  心疑棘刺针穿就,泪似桃花醋酿成。
  会面生疏稀笑靥,别筵珍重赠歌声。
  沈郎莫叹腰围减,忍见青娥绝塞行。

  自送云軿别玉容,泥愁如梦未惺忪。
  仙人北烛空凝盼,太岁东方已绝踪。
  检点相思灰一寸,抛离密约锦千重。
  何须更说蓬山远,一角屏山便不逢。

  轻摇络索撼垂罳,珠阁银栊望不疑。
  栀子帘前轻掷处,丁香盒底暗携时。
  偷移鹦母情先觉,稳睡猧儿事未知。
  赠到中衣双绢后,可能重读定情诗。

  中人兰气似微醺,芗泽还疑枕上闻。
  唾点着衣刚半指,齿痕切颈定三分。
  辛勤青鸟空传语,佻巧鸣鸠浪策勋。
  为问旧时裙衩上,鸳鸯应是未离群。

  容易生儿似阿侯,莫愁真个不知愁。
  夤缘汤饼筵前见,仿佛龙华会里游。
  解意尚呈银约指,含羞频整玉搔头。
  何曾十载湖州别,绿叶成阴万事休。

  慵梳常是发鬅鬙,背立双鬟唤不应。
  习得我拌珠十斛,赚来谁费豆三升。
  怕歌团扇难终曲,但脱青衣便上升。
  曾作容华宫内侍,人间狙狯恐难胜。

  小阁炉烟断水沉,竟床冰簟薄凉侵。
  灵妃唤月将归海,少女吹风半入林。
  灺尽兰釭愁的的,滴残虬水思愔愔。
  文园渴甚兼贫甚,只典征裘不典琴。

  生年虚负骨玲珑,万恨俱归晓镜中。
  君子由来能化鹤,美人何日便成虹。
  王孙香草年年绿,阿母桃花度度红。
  闻道碧城阑十二,夜深清倚有谁同。

  经秋谁念瘦维摩,酒渴风寒不奈何。
  水调曲从邻院度,雷声车是梦中过。
  司勋绮语焚难尽,仆射余情忏较多。
  从此飘蓬十年后,可能重对旧梨涡。

  几回花下坐吹箫,银汉红墙入望遥。
  似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。
  缠绵思尽抽残茧,宛转心伤剥后蕉。
  三五年时三五月,可怜杯酒不曾消。

  露槛星房各悄然,江湖秋枕当游仙。
  有情皓月怜孤影,无赖闲花照独眠。
  结束铅华归少作,屏除丝竹入中年。
  茫茫来日愁如海,寄语羲和快着鞭。

  chǔ chǔ yāo zhī zhǎng shàng qīng ,dé rén lián chù zuì fèn míng 。
  qiān wéi bù zhàng nán cáng yàn ,bǎi hé wēi ruí bú suǒ qíng 。
  zhū niǎo chuāng qián méi yù yǔ ,zǐ gū jī pàn mù jiāng chéng 。
  yù gōu chū fàng chāi chū duò ,dì yī xiāo hún shì cǐ shēng 。

  miào ān xié xuè shàn xīn líng ,bú yòng qiān hū chū huà píng 。
  liǎn xiù zǒu chéng xián zá lā ,gé chuāng chān suì gǔ dīng níng 。
  jiān qún dòu cǎo chūn duō shì ,liù bó dàn qí yè wèi tíng 。
  jì dé jiǔ lán rén sàn hòu ,gòng qiān zhū bó shù chūn xīng 。

  xuán xuán zhǎng láng xiù shí tái ,chàn tí yú yào jì qián lái 。
  lán qián jì jiè wū lóng wò ,jǐng pàn sī qiān yù hǔ huí 。
  duān zhèng róng chéng yóu liǎn zhào ,xiāo chén yì kě jiàn níng huī 。
  lái cóng huā dǐ chūn hán qiào ,kě jiè lí yún bàn zhěn wēi 。

  zhōng biǎo tán nú shí miàn chū ,dì sān qiáo pàn jì xīn jū 。
  liú huáng kàn zhī huí cháng jǐn ,fēi bái jiāo lín ruò wàn shū 。
  màn tuō sī xīn jiān dòu kòu ,guàn chuán yǐn yǔ xiào fú qú 。
  jǐn jiāng zhí zài qīng tiān shàng ,pàn duàn liú tóu chǐ lǐ yú 。

  chóng niáng mén hù jiù xiàng wàng ,shēng xiǎo xiàng lián gè zì shāng 。
  shū wéi kāi pín chóu tuō fěn ,yī jìn duō huàn gèng shēng xiāng 。
  lǜ zhū wǎng rì chóu wú jià ,bì yù yú jīn bào yǒu láng 。
  jué yì shuǐ jīng lián xià lì ,shǒu pāo chán yì zhù xīn zhuāng 。

  xiǎo jí jū rán bǎi mèi shēng ,lǎn pāo jīn yè bà diào zhēng 。
  xīn yí jí cì zhēn chuān jiù ,lèi sì táo huā cù niàng chéng 。
  huì miàn shēng shū xī xiào yè ,bié yàn zhēn zhòng zèng gē shēng 。
  shěn láng mò tàn yāo wéi jiǎn ,rěn jiàn qīng é jué sāi háng 。

  zì sòng yún pēng bié yù róng ,ní chóu rú mèng wèi xīng sōng 。
  xiān rén běi zhú kōng níng pàn ,tài suì dōng fāng yǐ jué zōng 。
  jiǎn diǎn xiàng sī huī yī cùn ,pāo lí mì yuē jǐn qiān zhòng 。
  hé xū gèng shuō péng shān yuǎn ,yī jiǎo píng shān biàn bú féng 。

  qīng yáo luò suǒ hàn chuí sī ,zhū gé yín lóng wàng bú yí 。
  zhī zǐ lián qián qīng zhì chù ,dīng xiāng hé dǐ àn xié shí 。
  tōu yí yīng mǔ qíng xiān jiào ,wěn shuì wō ér shì wèi zhī 。
  zèng dào zhōng yī shuāng juàn hòu ,kě néng zhòng dú dìng qíng shī 。

  zhōng rén lán qì sì wēi xūn ,xiāng zé hái yí zhěn shàng wén 。
  tuò diǎn zhe yī gāng bàn zhǐ ,chǐ hén qiē jǐng dìng sān fèn 。
  xīn qín qīng niǎo kōng chuán yǔ ,tiāo qiǎo míng jiū làng cè xūn 。
  wéi wèn jiù shí qún chǎ shàng ,yuān yāng yīng shì wèi lí qún 。

  róng yì shēng ér sì ā hóu ,mò chóu zhēn gè bú zhī chóu 。
  yín yuán tāng bǐng yàn qián jiàn ,fǎng fó lóng huá huì lǐ yóu 。
  jiě yì shàng chéng yín yuē zhǐ ,hán xiū pín zhěng yù sāo tóu 。
  hé céng shí zǎi hú zhōu bié ,lǜ yè chéng yīn wàn shì xiū 。

  yōng shū cháng shì fā péng sēng ,bèi lì shuāng huán huàn bú yīng 。
  xí dé wǒ bàn zhū shí hú ,zuàn lái shuí fèi dòu sān shēng 。
  pà gē tuán shàn nán zhōng qǔ ,dàn tuō qīng yī biàn shàng shēng 。
  céng zuò róng huá gōng nèi shì ,rén jiān jū kuài kǒng nán shèng 。

  xiǎo gé lú yān duàn shuǐ chén ,jìng chuáng bīng diàn báo liáng qīn 。
  líng fēi huàn yuè jiāng guī hǎi ,shǎo nǚ chuī fēng bàn rù lín 。
  xiè jìn lán gāng chóu de de ,dī cán qiú shuǐ sī yīn yīn 。
  wén yuán kě shèn jiān pín shèn ,zhī diǎn zhēng qiú bú diǎn qín 。

  shēng nián xū fù gǔ líng lóng ,wàn hèn jù guī xiǎo jìng zhōng 。
  jun1 zǐ yóu lái néng huà hè ,měi rén hé rì biàn chéng hóng 。
  wáng sūn xiāng cǎo nián nián lǜ ,ā mǔ táo huā dù dù hóng 。
  wén dào bì chéng lán shí èr ,yè shēn qīng yǐ yǒu shuí tóng 。

  jīng qiū shuí niàn shòu wéi mó ,jiǔ kě fēng hán bú nài hé 。
  shuǐ diào qǔ cóng lín yuàn dù ,léi shēng chē shì mèng zhōng guò 。
  sī xūn qǐ yǔ fén nán jìn ,pú shè yú qíng chàn jiào duō 。
  cóng cǐ piāo péng shí nián hòu ,kě néng zhòng duì jiù lí wō 。

  jǐ huí huā xià zuò chuī xiāo ,yín hàn hóng qiáng rù wàng yáo 。
  sì cǐ xīng chén fēi zuó yè ,wéi shuí fēng lù lì zhōng xiāo 。
  chán mián sī jìn chōu cán jiǎn ,wǎn zhuǎn xīn shāng bāo hòu jiāo 。
  sān wǔ nián shí sān wǔ yuè ,kě lián bēi jiǔ bú céng xiāo 。

  lù kǎn xīng fáng gè qiāo rán ,jiāng hú qiū zhěn dāng yóu xiān 。
  yǒu qíng hào yuè lián gū yǐng ,wú lài xián huā zhào dú mián 。
  jié shù qiān huá guī shǎo zuò ,píng chú sī zhú rù zhōng nián 。
  máng máng lái rì chóu rú hǎi ,jì yǔ xī hé kuài zhe biān 。

  辞赋,
 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  都门岁首陈百技,鱼龙怪兽罕不备;
  何物市上游手儿,役使山君作儿戏。
  初舁虎圈来广场,倾城观者如堵墙;
  四周立栅牵虎出,毛拳耳戢气不扬。
  先撩虎须虎犹帖,以棓卓地虎人立;
  人呼虎吼声如雷,牙爪丛中奋身入。
  虎口呀开大如牛,人转从容探以手;
  更脱头颅抵虎口,以头饲虎虎不受,
  虎舌舐人如舐毂。忽按虎脊叱使行,
  虎便逡巡绕阑走。
  翻身踞地蹴冻尘,挥身抖开花锦茵;
  盘回舞势学胡旋,似张虎威实媚人;
  少焉仰卧若佯死,投之以肉霍然起;
  观者一笑争醵钱,人既得钱虎摇尾。
  仍驱入圈负以趋,此间乐亦忘山居。
  依人虎任人颐使,伴虎人皆虎唾余。
  我观此状气消沮:嗟尔斑奴亦何苦!
  不能决蹯尔不智,不能破槛尔不武。
  此曹一生衣食汝,
  彼岂有力如中黄,复似梁鸯能喜怒。
  汝得残餐究奚补?伥鬼羞颜亦更主;
  旧山同伴倘相逢,笑尔行藏不如鼠。

  dōu mén suì shǒu chén bǎi jì ,yú lóng guài shòu hǎn bú bèi ;
  hé wù shì shàng yóu shǒu ér ,yì shǐ shān jun1 zuò ér xì 。
  chū yú hǔ quān lái guǎng chǎng ,qīng chéng guān zhě rú dǔ qiáng ;
  sì zhōu lì shān qiān hǔ chū ,máo quán ěr jí qì bú yáng 。
  xiān liáo hǔ xū hǔ yóu tiē ,yǐ bàng zhuó dì hǔ rén lì ;
  rén hū hǔ hǒu shēng rú léi ,yá zhǎo cóng zhōng fèn shēn rù 。
  hǔ kǒu ya kāi dà rú niú ,rén zhuǎn cóng róng tàn yǐ shǒu ;
  gèng tuō tóu lú dǐ hǔ kǒu ,yǐ tóu sì hǔ hǔ bú shòu ,
  hǔ shé shì rén rú shì gū 。hū àn hǔ jǐ chì shǐ háng ,
  hǔ biàn qūn xún rào lán zǒu 。
  fān shēn jù dì cù dòng chén ,huī shēn dǒu kāi huā jǐn yīn ;
  pán huí wǔ shì xué hú xuán ,sì zhāng hǔ wēi shí mèi rén ;
  shǎo yān yǎng wò ruò yáng sǐ ,tóu zhī yǐ ròu huò rán qǐ ;
  guān zhě yī xiào zhēng jù qián ,rén jì dé qián hǔ yáo wěi 。
  réng qū rù quān fù yǐ qū ,cǐ jiān lè yì wàng shān jū 。
  yī rén hǔ rèn rén yí shǐ ,bàn hǔ rén jiē hǔ tuò yú 。
  wǒ guān cǐ zhuàng qì xiāo jǔ :jiē ěr bān nú yì hé kǔ !
  bú néng jué fán ěr bú zhì ,bú néng pò kǎn ěr bú wǔ 。
  cǐ cáo yī shēng yī shí rǔ ,
  bǐ qǐ yǒu lì rú zhōng huáng ,fù sì liáng yāng néng xǐ nù 。
  rǔ dé cán cān jiū xī bǔ ?chāng guǐ xiū yán yì gèng zhǔ ;
  jiù shān tóng bàn tǎng xiàng féng ,xiào ěr háng cáng bú rú shǔ 。

  辞赋,
 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  男儿作健向沙场,自爱登台不望乡。
  太白高高天尺五,宝刀明月共辉光。

  nán ér zuò jiàn xiàng shā chǎng ,zì ài dēng tái bú wàng xiāng 。
  tài bái gāo gāo tiān chǐ wǔ ,bǎo dāo míng yuè gòng huī guāng 。

  辞赋,
 • 作者:黄景仁 朝代:清代

  月斜东壁影虚龛,枕簟清秋梦正酣。
  一样梦醒听络纬,今宵江北昨江南。

  yuè xié dōng bì yǐng xū kān ,zhěn diàn qīng qiū mèng zhèng hān 。
  yī yàng mèng xǐng tīng luò wěi ,jīn xiāo jiāng běi zuó jiāng nán 。

  辞赋,