1. 古诗词大全
 2. 清代诗人

端木国瑚的诗词全集

共收录了5首诗词作品

端木国瑚简介

端木国瑚,7岁开始学《易经》。清嘉庆元年(1796),浙江学政阮元见国瑚的《画虎赋》,大加赞赏。邀赴杭州,就读于敷文书院。所作《定香亭赋》,清思古藻,似齐梁人手笔,一时艺林相与传诵,阮元赞不绝口,以诗相赠:“谁是齐梁作赋才,定香亭上碧莲开,括苍酒监秦淮海,招得青田白鹤来。”由此,国瑚被誉为“青田一鹤”。
展开查看所有  

端木国瑚诗集大全

 • 作者:端木国瑚 朝代:清代

                【沙湾放船】

   恰好新晴放野航, 轻鸥个个出回塘。 

  一溪绿水皆春雨, 两岸青山半夕阳。 

  时节刚逢挑菜好, 女儿多见采茶忙。 

  沙头剩有桃花片, 流出村来百里香。

                【shā wān fàng chuán 】

   qià hǎo xīn qíng fàng yě háng , qīng ōu gè gè chū huí táng 。 

  yī xī lǜ shuǐ jiē chūn yǔ , liǎng àn qīng shān bàn xī yáng 。 

  shí jiē gāng féng tiāo cài hǎo , nǚ ér duō jiàn cǎi chá máng 。 

  shā tóu shèng yǒu táo huā piàn , liú chū cūn lái bǎi lǐ xiāng 。

  写景,春雨,
 • 作者:端木国瑚 朝代:清代

  小艇子,咿哑响, 夫举网,妇打桨。 
  春来春去碧溪头,女儿如花船底养。 
  前溪风好鲤鱼多,鲤鱼换酒桥头家。 
  同声欢笑同声歌,深深摇入芙蓉花。 
  芙蓉面面不分散,船头船尾日相见。 
  日相见,浪悠悠,夜相思,亦悠悠。 
  东南西北可自由,朝朝不羡采莲舟。 
  采莲郎君采莲女,对面多情不得语。 
  溪头日暮散如烟,依旧纱窗独自眠。 
  何如两个清溪曲,绿水为家云为屋。 
  不夸莲子是同心,自爱鱼儿皆比目。 
  清溪不枯舟不覆,雨雨风风船中宿。 
  船中宿,无别离,长相思,长不知。 

  xiǎo tǐng zǐ ,yī yǎ xiǎng , fū jǔ wǎng ,fù dǎ jiǎng 。 
  chūn lái chūn qù bì xī tóu ,nǚ ér rú huā chuán dǐ yǎng 。 
  qián xī fēng hǎo lǐ yú duō ,lǐ yú huàn jiǔ qiáo tóu jiā 。 
  tóng shēng huān xiào tóng shēng gē ,shēn shēn yáo rù fú róng huā 。 
  fú róng miàn miàn bú fèn sàn ,chuán tóu chuán wěi rì xiàng jiàn 。 
  rì xiàng jiàn ,làng yōu yōu ,yè xiàng sī ,yì yōu yōu 。 
  dōng nán xī běi kě zì yóu ,cháo cháo bú xiàn cǎi lián zhōu 。 
  cǎi lián láng jun1 cǎi lián nǚ ,duì miàn duō qíng bú dé yǔ 。 
  xī tóu rì mù sàn rú yān ,yī jiù shā chuāng dú zì mián 。 
  hé rú liǎng gè qīng xī qǔ ,lǜ shuǐ wéi jiā yún wéi wū 。 
  bú kuā lián zǐ shì tóng xīn ,zì ài yú ér jiē bǐ mù 。 
  qīng xī bú kū zhōu bú fù ,yǔ yǔ fēng fēng chuán zhōng xiǔ 。 
  chuán zhōng xiǔ ,wú bié lí ,zhǎng xiàng sī ,zhǎng bú zhī 。 

  写景,
 • 作者:端木国瑚 朝代:清代

  夜凉读卷,窗月皎然。起行庭下,菊影卧地纵横,而虫声都寂,知夜之凉也。少立,不已於情,为赋菊影。 
  雁声吹过黄昏雨。篱边月圆萋紧。人世愁痕,经年瘦影,都与吟魂相引。西窗最近,卧满地秋星,怎生寒忍。者番阑干,夕阳洗净那金粉。 
  西风恼人又甚,怪搔成短鬓,几分幽愤。世外柴桑,人中杜牧,忧乐从无准。商量且饮,笑蜂蝶生涯,桂兰飘尽。写向屏风,冷清清靠枕。 

  yè liáng dú juàn ,chuāng yuè jiǎo rán 。qǐ háng tíng xià ,jú yǐng wò dì zòng héng ,ér chóng shēng dōu jì ,zhī yè zhī liáng yě 。shǎo lì ,bú yǐ yú qíng ,wéi fù jú yǐng 。 
  yàn shēng chuī guò huáng hūn yǔ 。lí biān yuè yuán qī jǐn 。rén shì chóu hén ,jīng nián shòu yǐng ,dōu yǔ yín hún xiàng yǐn 。xī chuāng zuì jìn ,wò mǎn dì qiū xīng ,zěn shēng hán rěn 。zhě fān lán gàn ,xī yáng xǐ jìng nà jīn fěn 。 
  xī fēng nǎo rén yòu shèn ,guài sāo chéng duǎn bìn ,jǐ fèn yōu fèn 。shì wài chái sāng ,rén zhōng dù mù ,yōu lè cóng wú zhǔn 。shāng liàng qiě yǐn ,xiào fēng dié shēng yá ,guì lán piāo jìn 。xiě xiàng píng fēng ,lěng qīng qīng kào zhěn 。 

  菊花,
 • 作者:端木国瑚 朝代:清代

  晓风坠,怪林花铿一声清厉。青苔石上提壶,到来水边烟际。霜天吹骑。啼鸦早认得江南寺。算登高,一酹重阳,便把千峰红醉。 
  何人伫想金钩。凉波上,相思几个芳字。镜里朱颜,年年换了,那有冷枫能替。凭谁说,丹砂容易。过桥看,和斜阳铺地。付茶炉,拨火烧云。有个诗人无睡。

  xiǎo fēng zhuì ,guài lín huā kēng yī shēng qīng lì 。qīng tái shí shàng tí hú ,dào lái shuǐ biān yān jì 。shuāng tiān chuī qí 。tí yā zǎo rèn dé jiāng nán sì 。suàn dēng gāo ,yī lèi zhòng yáng ,biàn bǎ qiān fēng hóng zuì 。 
  hé rén zhù xiǎng jīn gōu 。liáng bō shàng ,xiàng sī jǐ gè fāng zì 。jìng lǐ zhū yán ,nián nián huàn le ,nà yǒu lěng fēng néng tì 。píng shuí shuō ,dān shā róng yì 。guò qiáo kàn ,hé xié yáng pù dì 。fù chá lú ,bō huǒ shāo yún 。yǒu gè shī rén wú shuì 。

  写景,
 • 作者:端木国瑚 朝代:清代

  莺花昨梦总飘零,一笏姜山似旧青。 

  木石流传余气韵,诗篇寄托有精灵。 

  小塍荒草埋吟屐,隔代苍苔出酒瓶。 

  太息藤州人去后,难将风月问园叮。

  yīng huā zuó mèng zǒng piāo líng ,yī hù jiāng shān sì jiù qīng 。 

  mù shí liú chuán yú qì yùn ,shī piān jì tuō yǒu jīng líng 。 

  xiǎo chéng huāng cǎo mái yín jī ,gé dài cāng tái chū jiǔ píng 。 

  tài xī téng zhōu rén qù hòu ,nán jiāng fēng yuè wèn yuán dīng 。

  写景,喝酒,