1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

杜牧的诗词全集

共收录了490首诗词作品

杜牧简介

杜牧(803-853)晚唐杰出诗人。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。公元828年(大和二年)进士及第,授宏文馆校书郎。多年在外地任幕僚,后历任监察御史,史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职,最终官至中书舍人。诗以七言绝句著称,晚唐诸家让渠独步。人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。
展开查看所有  

杜牧诗集大全

 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  故国池塘倚御渠,江城三诏换鱼书。
  贾生辞赋恨流落,只向长沙住岁馀。
  烟深苔巷唱樵儿,花落寒轻倦客归。
  藤岸竹洲相掩映,满池春雨鸊鹈飞。
  乳肥春洞生鹅管,沼避回岩势犬牙。
  自笑卷怀头角缩,归盘烟磴恰如蜗。

  gù guó chí táng yǐ yù qú ,jiāng chéng sān zhào huàn yú shū 。
  jiǎ shēng cí fù hèn liú luò ,zhī xiàng zhǎng shā zhù suì yú 。
  yān shēn tái xiàng chàng qiáo ér ,huā luò hán qīng juàn kè guī 。
  téng àn zhú zhōu xiàng yǎn yìng ,mǎn chí chūn yǔ bì tí fēi 。
  rǔ féi chūn dòng shēng é guǎn ,zhǎo bì huí yán shì quǎn yá 。
  zì xiào juàn huái tóu jiǎo suō ,guī pán yān dèng qià rú wō 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  闲吹玉殿昭华管,醉折梨园缥蒂花。
  十年一梦归人世,绛缕犹封系臂纱。
  平阳拊背穿驰道,铜雀分香下璧门。
  几向缀珠深殿里,妒抛羞态卧黄昏。

  xián chuī yù diàn zhāo huá guǎn, zuì zhé lí yuán piāo dì huā. br br shí nián yī mèng guī rén shì, jiàng lǚ yóu fēng xì bì shā. br br píng yáng fǔ bèi chuān chí dào, tóng què fēn xiāng xià bì mén. br br jǐ xiàng zhuì zhū shēn diàn lǐ, dù pāo xiū tài wò huáng hūn. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  清时有味是无能,闲爱孤云静爱僧。
  欲把一麾江海去,乐游原上望昭陵。

  qīng shí yǒu wèi shì wú néng ,xián ài gū yún jìng ài sēng 。
  yù bǎ yī huī jiāng hǎi qù ,lè yóu yuán shàng wàng zhāo líng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  楼倚霜树外,镜天无一毫。
  南山与秋色,气势两相高。

  lóu yǐ shuāng shù wài ,jìng tiān wú yī háo 。
  nán shān yǔ qiū sè ,qì shì liǎng xiàng gāo 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  故里溪头松柏双,来时尽日倚松窗。
  杜陵隋苑已绝国,秋晚南游更渡江。

  gù lǐ xī tóu sōng bǎi shuāng ,lái shí jìn rì yǐ sōng chuāng 。
  dù líng suí yuàn yǐ jué guó ,qiū wǎn nán yóu gèng dù jiāng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  草色人心相与闲,是非名利有无间。桥横落照虹堪画,
  树锁千门鸟自还。芝盖不来云杳杳,仙舟何处水潺潺。
  君王谦让泥金事,苍翠空高万岁山。
  天汉东穿白玉京,日华浮动翠光生。桥边游女珮环委,
  波底上阳金碧明。月锁名园孤鹤唳,川酣秋梦凿龙声。
  连昌绣岭行宫在,玉辇何时父老迎。

  cǎo sè rén xīn xiāng yǔ xián, shì fēi míng lì yǒu wú jiàn. br qiáo héng luò zhào hóng kān huà, br shù suǒ qiān mén niǎo zì hái. br zhī gài bù lái yún yǎo yǎo, xiān zhōu hé chǔ shuǐ chán chán. br br jūn wáng qiān ràng ní jīn shì, cāng cuì kōng gāo wàn suì shān. br br tiān hàn dōng chuān bái yù jīng, rì huá fú dòng cuì guāng shēng. br qiáo biān yóu nǚ pèi huán wěi, br bō dǐ shàng yáng jīn bì míng. br yuè suǒ míng yuán gū hè lì, chuān hān qiū mèng záo lóng shēng. br br lián chāng xiù lǐng xíng gōng zài, yù niǎn hé shí fù lǎo yíng. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  六朝文物草连空,天淡云闲今古同。
  鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。
  深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。
  惆怅无日见范蠡,参差烟树五湖东。

  liù cháo wén wù cǎo lián kōng, tiān dàn yún xián jīn gǔ tóng. br br niǎo qù niǎo lái shān sè lǐ, rén gē rén kū shuǐ shēng zhōng. br br shēn qiū lián mù qiān jiā yǔ, luò rì lóu tái yī dí fēng. br br chóu chàng wú rì jiàn fàn lǐ, cēn cī yān shù wǔ hú dōng. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  秋醪雨中熟,寒斋落叶中。幽人本多睡,更酌一樽空。

  qiū láo yǔ zhōng shú ,hán zhāi luò yè zhōng 。yōu rén běn duō shuì ,gèng zhuó yī zūn kōng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  洛桥风暖细翻衣,春引仙官去玉墀。独鹤初冲太虚日,
  九牛新落一毛时。行开教化期君是,卧病神祇祷我知。
  十载丈夫堪耻处,朱云犹掉直言旗。

  luò qiáo fēng nuǎn xì fān yī ,chūn yǐn xiān guān qù yù chí 。dú hè chū chōng tài xū rì ,
  jiǔ niú xīn luò yī máo shí 。háng kāi jiāo huà qī jun1 shì ,wò bìng shén qí dǎo wǒ zhī 。
  shí zǎi zhàng fū kān chǐ chù ,zhū yún yóu diào zhí yán qí 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  日暖泥融雪半销,行人芳草马声骄。九华山路云遮寺,
  清弋江村柳拂桥。君意如鸿高的的,我心悬旆正摇摇。
  同来不得同归去,故国逢春一寂寥。

  rì nuǎn ní róng xuě bàn xiāo ,háng rén fāng cǎo mǎ shēng jiāo 。jiǔ huá shān lù yún zhē sì ,
  qīng yì jiāng cūn liǔ fú qiáo 。jun1 yì rú hóng gāo de de ,wǒ xīn xuán pèi zhèng yáo yáo 。
  tóng lái bú dé tóng guī qù ,gù guó féng chūn yī jì liáo 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  细算人生事,彭殇共一筹。与愁争底事,要尔作戈矛。

  xì suàn rén shēng shì ,péng shāng gòng yī chóu 。yǔ chóu zhēng dǐ shì ,yào ěr zuò gē máo 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  悠悠渠水清,雨霁洛阳城。槿堕初开艳,蝉闻第一声。
  故人容易去,白发等闲生。此别无多语,期君晦盛名。

  yōu yōu qú shuǐ qīng ,yǔ jì luò yáng chéng 。jǐn duò chū kāi yàn ,chán wén dì yī shēng 。
  gù rén róng yì qù ,bái fā děng xián shēng 。cǐ bié wú duō yǔ ,qī jun1 huì shèng míng 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  野店正纷泊,茧蚕初引丝。行人碧溪渡,系马绿杨枝。
  苒苒迹始去,悠悠心所期。秋山念君别,惆怅桂花时。

  yě diàn zhèng fēn bó ,jiǎn cán chū yǐn sī 。háng rén bì xī dù ,xì mǎ lǜ yáng zhī 。
  rǎn rǎn jì shǐ qù ,yōu yōu xīn suǒ qī 。qiū shān niàn jun1 bié ,chóu chàng guì huā shí 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  昔事文皇帝,叨官在谏垣。奏章为得地,齰齿负明恩。
  金虎知难动,毛釐亦耻言。掩头虽欲吐,到口却成吞。
  照胆常悬镜,窥天自戴盆。周钟既窕槬,黥阵亦瘢痕。
  凤阙觚棱影,仙盘晓日暾。雨晴文石滑,风暖戟衣翻。
  每虑号无告,长忧骇不存。随行唯跼蹐,出语但寒暄。
  宫省咽喉任,戈矛羽卫屯。光尘皆影附,车马定西奔。
  亿万持衡价,锱铢挟契论。堆时过北斗,积处满西园。
  接棹隋河溢,连蹄蜀栈刓.漉空沧海水,搜尽卓王孙。
  斗巧猴雕刺,夸趫索挂跟。狐威假白额,枭啸得黄昏。
  馥馥芝兰圃,森森枳棘藩。吠声嗾国猘,公议怯膺门。
  窜逐诸丞相,苍茫远帝阍。一名为吉士,谁免吊湘魂。
  间世英明主,中兴道德尊。昆冈怜积火,河汉注清源。
  川口堤防决,阴车鬼怪掀。重云开朗照,九地雪幽冤。
  我实刚肠者,形甘短褐髡。曾经触虿尾,犹得凭熊轩。
  杜若芳洲翠,严光钓濑喧。溪山侵越角,封壤尽吴根。
  客恨萦春细,乡愁压思繁。祝尧千万寿,再拜揖馀樽。

  xī shì wén huáng dì, dāo guān zài jiàn yuán. br zòu zhāng wèi de dì, zé chǐ fù míng ēn. br br jīn hǔ zhī nán dòng, máo lí yì chǐ yán. br yǎn tóu suī yù tǔ, dào kǒu què chéng tūn. br br zhào dǎn cháng xuán jìng, kuī tiān zì dài pén. br zhōu zhōng jì tiǎo huà, qíng zhèn yì bān hén. br br fèng quē gū léng yǐng, xiān pán xiǎo rì tūn. br yǔ qíng wén shí huá, fēng nuǎn jǐ yī fān. br br měi lǜ hào wú gào, zhǎng yōu hài bù cún. br suí háng wéi jú jí, chū yǔ dàn hán xuān. br br gōng shěng yān hóu rèn, gē máo yǔ wèi tún. br guāng chén jiē yǐng fù, chē mǎ dìng xī bēn. br br yì wàn chí héng jià, zī zhū xié qì lùn. br duī shí guò běi dǒu, jī chù mǎn xī yuán. br br jiē zhào suí hé yì, lián tí shǔ zhàn wán. lù kōng cāng hǎi shuǐ, sōu jǐn zhuō wáng sūn. br br dòu qiǎo hóu diāo cì, kuā qiáo suǒ guà gēn. br hú wēi jiǎ bái é, xiāo xiào dé huáng hūn. br br fù fù zhī lán pǔ, sēn sēn zhǐ jí fān. br fèi shēng sǒu guó zhì, gōng yì qiè yīng mén. br br cuàn zhú zhū chéng xiàng, cāng máng yuǎn dì hūn. br yī míng wéi jí shì, shuí miǎn diào xiāng hún. br br jiān shì yīng míng zhǔ, zhōng xīng dào dé zūn. br kūn gāng lián jī huǒ, hé hàn zhù qīng yuán. br br chuān kǒu dī fáng jué, yīn chē guǐ guài xiān. br zhòng yún kāi lǎng zhào, jiǔ dì xuě yōu yuān. br br wǒ shí gāng cháng zhě, xíng gān duǎn hè kūn. br céng jīng chù chài wěi, yóu dé píng xióng xuān. br br dù ruò fāng zhōu cuì, yán guāng diào lài xuān. br xī shān qīn yuè jiǎo, fēng rǎng jǐn wú gēn. br br kè hèn yíng chūn xì, xiāng chóu yā sī fán. br zhù yáo qiān wàn shòu, zài bài yī yú zūn. br

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  一片宫墙当道危,行人为尔去迟迟。筚圭苑里秋风后,
  平乐馆前斜日时。锢党岂能留汉鼎,清谈空解识胡儿。
  千烧万战坤灵死,惨惨终年鸟雀悲。

  yī piàn gōng qiáng dāng dào wēi ,háng rén wéi ěr qù chí chí 。bì guī yuàn lǐ qiū fēng hòu ,
  píng lè guǎn qián xié rì shí 。gù dǎng qǐ néng liú hàn dǐng ,qīng tán kōng jiě shí hú ér 。
  qiān shāo wàn zhàn kūn líng sǐ ,cǎn cǎn zhōng nián niǎo què bēi 。

  辞赋,