1. 古诗词大全
 2. 唐代诗人

杜牧的诗词全集

共收录了490首诗词作品

杜牧简介

杜牧(803-853)晚唐杰出诗人。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人,宰相杜佑之孙。公元828年(大和二年)进士及第,授宏文馆校书郎。多年在外地任幕僚,后历任监察御史,史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职,最终官至中书舍人。诗以七言绝句著称,晚唐诸家让渠独步。人谓之小杜,和李商隐合称“小李杜”。擅长文赋,其《阿房宫赋》为后世传诵。注重军事,写下了不少军事论文,还曾注释《孙子》。有《樊川文集》二十卷传世,为其外甥裴延翰所编,其中诗四卷。又有宋人补编的《樊川外集》和《樊川别集》各一卷。《全唐诗》收杜牧诗八卷。
展开查看所有  

杜牧诗集大全

 • 作者:杜牧 朝代:南北朝

  清时有味是无能,闲爱孤云静爱僧。
  欲把一麾江海去,乐游原上望昭陵。

  qīng shí yǒu wèi shì wú néng ,xián ài gū yún jìng ài sēng 。
  yù bǎ yī huī jiāng hǎi qù ,lè yóu yuán shàng wàng zhāo líng 。

  唐诗三百首,爱国,
 • 作者:杜牧 朝代:南北朝

  多情却似总无情,唯觉樽前笑不成。
  蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明。

  duō qíng què sì zǒng wú qíng ,wéi jiào zūn qián xiào bú chéng 。
  là zhú yǒu xīn hái xī bié ,tì rén chuí lèi dào tiān míng 。

  唐诗三百首,离别,
 • 作者:杜牧 朝代:南北朝

  长安回望绣成堆,山顶千门次第开。
  一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

  zhǎng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén cì dì kāi 。
  yī qí hóng chén fēi zǐ xiào ,wú rén zhī shì lì zhī lái 。

  咏史怀古,讽刺,组诗,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。
  南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

  qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng ,shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng 。
  nán cháo sì bǎi bā shí sì ,duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng 。

  写景,春天,抒情,寺庙,
 • 作者:杜牧 朝代:南北朝

  自是寻春去校迟,不须惆怅怨芳时。
  狂风落尽深红色,绿叶成阴子满枝。

  zì shì xún chūn qù xiào chí ,bú xū chóu chàng yuàn fāng shí 。
  kuáng fēng luò jìn shēn hóng sè ,lǜ yè chéng yīn zǐ mǎn zhī 。

  春天,写景,抒情,
 • 作者:杜牧 朝代:南北朝

   六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。(不知乎 一作:不知其)

   妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。有不得见者,三十六年。(有不得见者 一作:有不见者)

   燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

   呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

   liù wáng bì ,sì hǎi yī ,shǔ shān wū ,ā fáng chū 。fù yā sān bǎi yú lǐ ,gé lí tiān rì 。lí shān běi gòu ér xī shé ,zhí zǒu xián yáng 。èr chuān róng róng ,liú rù gōng qiáng 。wǔ bù yī lóu ,shí bù yī gé ;láng yāo màn huí ,yán yá gāo zhuó ;gè bào dì shì ,gōu xīn dòu jiǎo 。pán pán yān ,qūn qūn yān ,fēng fáng shuǐ wō ,chù bú zhī hū jǐ qiān wàn luò 。zhǎng qiáo wò bō ,wèi yún hé lóng ?fù dào háng kōng ,bú jì hé hóng ?gāo dī míng mí ,bú zhī xī dōng 。gē tái nuǎn xiǎng ,chūn guāng róng róng ;wǔ diàn lěng xiù ,fēng yǔ qī qī 。yī rì zhī nèi ,yī gōng zhī jiān ,ér qì hòu bú qí 。(bú zhī hū yī zuò :bú zhī qí )

   fēi pín yìng qiáng ,wáng zǐ huáng sūn ,cí lóu xià diàn ,niǎn lái yú qín ,cháo gē yè xián ,wéi qín gōng rén 。míng xīng yíng yíng ,kāi zhuāng jìng yě ;lǜ yún rǎo rǎo ,shū xiǎo huán yě ;wèi liú zhǎng nì ,qì zhī shuǐ yě ;yān xié wù héng ,fén jiāo lán yě 。léi tíng zhà jīng ,gōng chē guò yě ;lù lù yuǎn tīng ,yǎo bú zhī qí suǒ zhī yě 。yī jī yī róng ,jìn tài jí yán ,màn lì yuǎn shì ,ér wàng xìng yān 。yǒu bú dé jiàn zhě ,sān shí liù nián 。(yǒu bú dé jiàn zhě yī zuò :yǒu bú jiàn zhě )

   yàn zhào zhī shōu cáng ,hán wèi zhī jīng yíng ,qí chǔ zhī jīng yīng ,jǐ shì jǐ nián ,piāo luě qí rén ,yǐ dié rú shān 。yī dàn bú néng yǒu ,shū lái qí jiān 。dǐng chēng yù shí ,jīn kuài zhū lì ,qì zhì lǐ yǐ ,qín rén shì zhī ,yì bú shèn xī 。jiē hū !yī rén zhī xīn ,qiān wàn rén zhī xīn yě 。qín ài fēn shē ,rén yì niàn qí jiā 。nài hé qǔ zhī jìn zī zhū ,yòng zhī rú ní shā ?shǐ fù dòng zhī zhù ,duō yú nán mǔ zhī nóng fū ;jià liáng zhī chuán ,duō yú jī shàng zhī gōng nǚ ;dìng tóu lín lín ,duō yú zài yǔ zhī sù lì ;wǎ féng cān chà ,duō yú zhōu shēn zhī bó lǚ ;zhí lán héng kǎn ,duō yú jiǔ tǔ zhī chéng guō ;guǎn xián ǒu yǎ ,duō yú shì rén zhī yán yǔ 。shǐ tiān xià zhī rén ,bú gǎn yán ér gǎn nù 。dú fū zhī xīn ,rì yì jiāo gù 。shù zú jiào ,hán gǔ jǔ ,chǔ rén yī jù ,kě lián jiāo tǔ !

   wū hū !miè liù guó zhě liù guó yě ,fēi qín yě ;zú qín zhě qín yě ,fēi tiān xià yě 。jiē hū !shǐ liù guó gè ài qí rén ,zé zú yǐ jù qín ;shǐ qín fù ài liù guó zhī rén ,zé dì sān shì kě zhì wàn shì ér wéi jun1 ,shuí dé ér zú miè yě ?qín rén bú xiá zì āi ,ér hòu rén āi zhī ;hòu rén āi zhī ér bú jiàn zhī ,yì shǐ hòu rén ér fù āi hòu rén yě 。

  辞赋精选,古文观止,高中文言文,咏物,议论,借古讽今,
 • 作者:杜牧 朝代:南北朝

  长安回望绣成堆,山顶千门次第开。
  一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。
  新丰绿树起黄埃,数骑渔阳探使回。
  霓裳一曲千峰上,舞破中原始下来。
  万国笙歌醉太平,倚天楼殿月分明。
  云中乱拍禄山舞,风过重峦下笑声。

  zhǎng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén cì dì kāi 。
  yī qí hóng chén fēi zǐ xiào ,wú rén zhī shì lì zhī lái 。
  xīn fēng lǜ shù qǐ huáng āi ,shù qí yú yáng tàn shǐ huí 。
  ní shang yī qǔ qiān fēng shàng ,wǔ pò zhōng yuán shǐ xià lái 。
  wàn guó shēng gē zuì tài píng ,yǐ tiān lóu diàn yuè fèn míng 。
  yún zhōng luàn pāi lù shān wǔ ,fēng guò zhòng luán xià xiào shēng 。

  咏史怀古,讽刺,组诗,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  贾傅松醪酒,秋来美更香。
  怜君片云思,一棹去潇湘。

  jiǎ fù sōng láo jiǔ ,qiū lái měi gèng xiāng 。
  lián jun1 piàn yún sī ,yī zhào qù xiāo xiāng 。

  送别,同情,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

   六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落。长桥卧波,未云何龙?复道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。一日之内,一宫之间,而气候不齐。(不知乎 一作:不知其)

   妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉。有不得见者,三十六年。(有不得见者 一作:有不见者)

   燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

   呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

   liù wáng bì ,sì hǎi yī ,shǔ shān wū ,ā fáng chū 。fù yā sān bǎi yú lǐ ,gé lí tiān rì 。lí shān běi gòu ér xī shé ,zhí zǒu xián yáng 。èr chuān róng róng ,liú rù gōng qiáng 。wǔ bù yī lóu ,shí bù yī gé ;láng yāo màn huí ,yán yá gāo zhuó ;gè bào dì shì ,gōu xīn dòu jiǎo 。pán pán yān ,qūn qūn yān ,fēng fáng shuǐ wō ,chù bú zhī hū jǐ qiān wàn luò 。zhǎng qiáo wò bō ,wèi yún hé lóng ?fù dào háng kōng ,bú jì hé hóng ?gāo dī míng mí ,bú zhī xī dōng 。gē tái nuǎn xiǎng ,chūn guāng róng róng ;wǔ diàn lěng xiù ,fēng yǔ qī qī 。yī rì zhī nèi ,yī gōng zhī jiān ,ér qì hòu bú qí 。(bú zhī hū yī zuò :bú zhī qí )

   fēi pín yìng qiáng ,wáng zǐ huáng sūn ,cí lóu xià diàn ,niǎn lái yú qín ,cháo gē yè xián ,wéi qín gōng rén 。míng xīng yíng yíng ,kāi zhuāng jìng yě ;lǜ yún rǎo rǎo ,shū xiǎo huán yě ;wèi liú zhǎng nì ,qì zhī shuǐ yě ;yān xié wù héng ,fén jiāo lán yě 。léi tíng zhà jīng ,gōng chē guò yě ;lù lù yuǎn tīng ,yǎo bú zhī qí suǒ zhī yě 。yī jī yī róng ,jìn tài jí yán ,màn lì yuǎn shì ,ér wàng xìng yān 。yǒu bú dé jiàn zhě ,sān shí liù nián 。(yǒu bú dé jiàn zhě yī zuò :yǒu bú jiàn zhě )

   yàn zhào zhī shōu cáng ,hán wèi zhī jīng yíng ,qí chǔ zhī jīng yīng ,jǐ shì jǐ nián ,piāo luě qí rén ,yǐ dié rú shān 。yī dàn bú néng yǒu ,shū lái qí jiān 。dǐng chēng yù shí ,jīn kuài zhū lì ,qì zhì lǐ yǐ ,qín rén shì zhī ,yì bú shèn xī 。jiē hū !yī rén zhī xīn ,qiān wàn rén zhī xīn yě 。qín ài fēn shē ,rén yì niàn qí jiā 。nài hé qǔ zhī jìn zī zhū ,yòng zhī rú ní shā ?shǐ fù dòng zhī zhù ,duō yú nán mǔ zhī nóng fū ;jià liáng zhī chuán ,duō yú jī shàng zhī gōng nǚ ;dìng tóu lín lín ,duō yú zài yǔ zhī sù lì ;wǎ féng cān chà ,duō yú zhōu shēn zhī bó lǚ ;zhí lán héng kǎn ,duō yú jiǔ tǔ zhī chéng guō ;guǎn xián ǒu yǎ ,duō yú shì rén zhī yán yǔ 。shǐ tiān xià zhī rén ,bú gǎn yán ér gǎn nù 。dú fū zhī xīn ,rì yì jiāo gù 。shù zú jiào ,hán gǔ jǔ ,chǔ rén yī jù ,kě lián jiāo tǔ !

   wū hū !miè liù guó zhě liù guó yě ,fēi qín yě ;zú qín zhě qín yě ,fēi tiān xià yě 。jiē hū !shǐ liù guó gè ài qí rén ,zé zú yǐ jù qín ;shǐ qín fù ài liù guó zhī rén ,zé dì sān shì kě zhì wàn shì ér wéi jun1 ,shuí dé ér zú miè yě ?qín rén bú xiá zì āi ,ér hòu rén āi zhī ;hòu rén āi zhī ér bú jiàn zhī ,yì shǐ hòu rén ér fù āi hòu rén yě 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:清代

  清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

  借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。

  qīng míng shí jiē yǔ fēn fēn ,lù shàng háng rén yù duàn hún 。

  jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu ,mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。

  写雨,清明节,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  长安回望绣成堆,山顶千门次第开。
  一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。

  zhǎng ān huí wàng xiù chéng duī ,shān dǐng qiān mén cì dì kāi 。
  yī qí hóng chén fēi zǐ xiào ,wú rén zhī shì lì zhī lái 。

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  日暖泥融雪半消,行人芳草马声骄。
  九华山路云遮寺,清弋江村柳拂桥。
  君意如鸿高的的,我心悬旆正摇摇。
  同来不得同归去,故国逢春一寂寥!

  rì nuǎn ní róng xuě bàn xiāo ,háng rén fāng cǎo mǎ shēng jiāo 。
  jiǔ huá shān lù yún zhē sì ,qīng yì jiāng cūn liǔ fú qiáo 。
  jun1 yì rú hóng gāo de de ,wǒ xīn xuán pèi zhèng yáo yáo 。
  tóng lái bú dé tóng guī qù ,gù guó féng chūn yī jì liáo !

  辞赋,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。
  多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

  liǎng gān luò rì xī qiáo shàng ,bàn lǚ qīng yān liǔ yǐng zhōng 。
  duō shǎo lǜ hé xiàng yǐ hèn ,yī shí huí shǒu bèi xī fēng 。

  ,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  碧溪留我武关东,一笑怀王迹自穷。
  郑袖娇娆酣似醉,屈原憔悴去如蓬。
  山樯谷堑依然在,弱吐强吞尽已空。
  今日圣神家四海,戍旗长卷夕阳中。

  bì xī liú wǒ wǔ guān dōng ,yī xiào huái wáng jì zì qióng 。
  zhèng xiù jiāo ráo hān sì zuì ,qū yuán qiáo cuì qù rú péng 。
  shān qiáng gǔ qiàn yī rán zài ,ruò tǔ qiáng tūn jìn yǐ kōng 。
  jīn rì shèng shén jiā sì hǎi ,shù qí zhǎng juàn xī yáng zhōng 。

  咏史怀古,吊古伤今,
 • 作者:杜牧 朝代:唐代

  日暖泥融雪半消,行人芳草马声骄。
  九华山路云遮寺,清弋江村柳拂桥。
  君意如鸿高的的,我心悬旆正摇摇。
  同来不得同归去,故国逢春一寂寥!

  rì nuǎn ní róng xuě bàn xiāo ,háng rén fāng cǎo mǎ shēng jiāo 。
  jiǔ huá shān lù yún zhē sì ,qīng yì jiāng cūn liǔ fú qiáo 。
  jun1 yì rú hóng gāo de de ,wǒ xīn xuán pèi zhèng yáo yáo 。
  tóng lái bú dé tóng guī qù ,gù guó féng chūn yī jì liáo !

  写景,抒情,送别,