1. 古诗词大全
  2. 诗词正文

贺新郎(黄玉林为风月楼作,次韵以谢)

 

贺新郎(黄玉林为风月楼作,次韵以谢)原文

自顾卑栖翼。
似沧洲、白鸟悠悠,静依拳石。
聊寄一梯云木表,俯视霁虹千尺。
乐江上、山间声色。
镜样清流环样绕,笑赐湖、一曲夸唐敕。
尘外趣,有谁识。

飞来妙墨痕犹湿。
走盘珠流出,不火食人胸膈。
三叹阳春知和寡,但觉光生虚室。
何处觅、倚歌箫客。
他日玉林来得否,待平分、风月供吟笔。
添一友,共闲逸。

贺新郎(黄玉林为风月楼作,次韵以谢)拼音版

zì gù bēi qī yì 。sì cāng zhōu 、bái niǎo yōu yōu ,jìng yī quán shí 。liáo jì yī tī yún mù biǎo ,fǔ shì jì hóng qiān chǐ 。lè jiāng shàng 、shān jiān shēng sè 。jìng yàng qīng liú huán yàng rào ,xiào cì hú 、yī qǔ kuā táng chì 。chén wài qù ,yǒu shuí shí 。
fēi lái miào mò hén yóu shī 。zǒu pán zhū liú chū ,bú huǒ shí rén xiōng gé 。sān tàn yáng chūn zhī hé guǎ ,dàn jiào guāng shēng xū shì 。hé chù mì 、yǐ gē xiāo kè 。tā rì yù lín lái dé fǒu ,dài píng fèn 、fēng yuè gòng yín bǐ 。tiān yī yǒu ,gòng xián yì 。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

贺新郎(黄玉林为风月楼作,次韵以谢)翻译

暂无翻译!

贺新郎(黄玉林为风月楼作,次韵以谢)赏析

暂无赏析!

作者介绍

版权声明:本问由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。文和语文网免费发布仅供学习参考。

转载请注明:原文链接 | https://www.wenhew.com/gushiwen/54675.html