1. 古诗词大全
  2. 诗词正文

谢秀才有妾缟练改从于人秀才引留之不得…嘲谢复继四首

 

谢秀才有妾缟练改从于人秀才引留之不得…嘲谢复继四首原文

谁知泥忆云,望断梨花春。
荷丝制机练,竹叶剪花裙。

月明啼阿姊,灯暗会良人。
也识君夫婿,金鱼挂在身。

铜镜立青鸾,燕脂拂紫绵。
腮花弄暗粉,眼尾泪侵寒。

碧玉破不复,瑶琴重拨弦。
今日非昔日,何人敢正看。

洞房思不禁,蜂子作花心。
灰暖残香炷,发冷青虫簪。

夜遥灯焰短,睡熟小屏深。
好作鸳鸯梦,南城罢捣砧。

寻常轻宋玉,今日嫁文鸯。
戟干横龙簴,刀环倚桂窗。

邀人裁半袖,端坐据胡床。
泪湿红轮重,栖乌上井梁。

谢秀才有妾缟练改从于人秀才引留之不得…嘲谢复继四首拼音版

shuí zhī ní yì yún ,wàng duàn lí huā chūn 。hé sī zhì jī liàn ,zhú yè jiǎn huā qún 。
yuè míng tí ā zǐ ,dēng àn huì liáng rén 。yě shí jun1 fū xù ,jīn yú guà zài shēn 。
tóng jìng lì qīng luán ,yàn zhī fú zǐ mián 。sāi huā nòng àn fěn ,yǎn wěi lèi qīn hán 。
bì yù pò bú fù ,yáo qín zhòng bō xián 。jīn rì fēi xī rì ,hé rén gǎn zhèng kàn 。
dòng fáng sī bú jìn ,fēng zǐ zuò huā xīn 。huī nuǎn cán xiāng zhù ,fā lěng qīng chóng zān 。
yè yáo dēng yàn duǎn ,shuì shú xiǎo píng shēn 。hǎo zuò yuān yāng mèng ,nán chéng bà dǎo zhēn 。
xún cháng qīng sòng yù ,jīn rì jià wén yāng 。jǐ gàn héng lóng jù ,dāo huán yǐ guì chuāng 。
yāo rén cái bàn xiù ,duān zuò jù hú chuáng 。lèi shī hóng lún zhòng ,qī wū shàng jǐng liáng 。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

谢秀才有妾缟练改从于人秀才引留之不得…嘲谢复继四首翻译

暂无翻译!

谢秀才有妾缟练改从于人秀才引留之不得…嘲谢复继四首赏析

暂无赏析!

作者介绍

古诗文网收录了先秦到现代的数十万诗词,很多诗词因为作者不明,作者本站统一归为佚名。

版权声明:本问由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。文和语文网免费发布仅供学习参考。

转载请注明:原文链接 | https://www.wenhew.com/gushiwen/25599.html