(biàn)
(huò)

变惑

 • [  biàn huò  ] 
 • ㄅ一ㄢˋ ㄏㄨㄛˋ
 • YOC AKGN

变惑的意思详解

词语解释

⒈  惑乱。

引证解释

⒈  惑乱。

《孙子·军争》“故夜战多火鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也” 宋 梅尧臣 注:“多者,欲以变惑敌人耳目。”
宋 苏辙 《王者不治夷狄论》:“《公羊》之书好为异説而无统,多作新意以变惑天下之耳目。”

变惑(bian huo)同音词

 • 1、变火[biàn huǒ ]

  1.相传古代钻木取火,一年之中,随着季节的变换,取火的木材也相应变换,称"变火"。语出《周礼.夏官.司爟》:"司爟掌行火之政令,四时变国火以救时疾"。郑玄注:"郑司农说以鄹子曰:'春取榆柳之火,夏取枣杏之火,季夏取桑柘之火,秋取柞楢之火,冬取槐檀之火。'"贾公彦疏:"火虽是一,四时以木为变,所以禳去时气之疾也"。孙诒让正义:"谓五时各以其木为燧,钻以取火。《庄子.外物篇》云'木与木相摩则然'是也。"

 • 2、辩惑[biàn huò ]

  1.辨疑解惑。辩﹐通"辨"。

 • 3、辨惑[biàn huò ]

  1.辨别疑惑﹐解除疑惑。

 • 4、边火[biān huǒ ]

  1.指边境烽火。

 • 5、边祸[biān huò ]

  1.犹边患。

变惑相关词语