1. 古诗词大全
  2. 诗词正文

昌谷诗(昌谷五月稻)

 

昌谷诗(昌谷五月稻)原文

【昌谷诗】 昌谷五月稻,细青满平水。
[1] 遥峦相压叠,颓绿愁堕地。
光洁无秋思,凉旷吹浮媚。
竹香满凄寂,粉节涂生翠。
草发垂恨鬓,光露泣幽泪。
层围烂洞曲,芳径老红醉。
攒虫锼古柳,蝉子鸣高邃。
大带委黄葛,紫蒲交狭涘。
石钱差复籍,厚叶皆蟠腻。
汰沙好平白,立马印青字。
晚鳞自遨游,瘦鹄暝单峙。
嘹嘹湿蛄声,咽源惊溅起。
纡缓玉真路,神娥蕙花里。
[2] 苔絮萦涧砾,山实垂赪紫。
小柏俨重扇,肥松突丹髓。
鸣流走响韵,垄秋拖光穗。
[3] 莺唱闵女歌,瀑悬楚练帔。
风露满笑眼,骈岩杂舒坠。
[4] 乱筱迸石岭,细颈喧岛瑟。
日脚扫昏翳,新云启华閟。
谧谧厌夏光,商风道清气。
高眠服玉容,烧桂祀天几。
[5] 雾衣夜披拂,眠坛梦真粹。
待驾栖鸾老,故宫椒壁圮。
[6] 鸿珑数铃响,羁臣发凉思。
阴藤束朱键,龙帐着魈魅。
碧锦帖花柽,香衾事残贵。
歌尘蠹木在,舞彩长云似。
珍壤割绣段,里俗祖风义。
邻凶不相杵,疫病无邪祀。
鲐皮识仁惠,总角知腼耻。
县省司刑官,户乏诟租吏。
竹薮添堕简,石矶引钩饵。
溪湾转水带,芭蕉倾蜀纸。
岑光晃糓襟,孤景拂繁事。
泉樽陶宰酒,月眉谢郎妓。
丁丁幽钟远,矫矫单飞至。
霞巘殷嵯峨,危溜声争次。
淡蛾流平碧,薄月眇阴悴。
凉光入涧岸,廓尽山中意。
渔童下宵网,霜禽竦烟翅。
潭镜滑蛟涎,浮珠噞鱼戏。
风桐瑶匣瑟,萤星锦城使。
柳缀长缥带,篁掉短笛吹。
石根缘绿藓,芦笋抽丹渍。
漂旋弄天影,古桧拿云臂。
愁月薇帐红,罥云香蔓刺。
芒麦平百井,闲乘列千肆。
刺促成纪人,好学鸱夷子。

昌谷诗(昌谷五月稻)拼音版

【chāng gǔ shī 】 chāng gǔ wǔ yuè dào ,xì qīng mǎn píng shuǐ 。[1] yáo luán xiàng yā dié ,tuí lǜ chóu duò dì 。 guāng jié wú qiū sī ,liáng kuàng chuī fú mèi 。 zhú xiāng mǎn qī jì ,fěn jiē tú shēng cuì 。 cǎo fā chuí hèn bìn ,guāng lù qì yōu lèi 。 céng wéi làn dòng qǔ ,fāng jìng lǎo hóng zuì 。 zǎn chóng sōu gǔ liǔ ,chán zǐ míng gāo suì 。 dà dài wěi huáng gě ,zǐ pú jiāo xiá sì 。 shí qián chà fù jí ,hòu yè jiē pán nì 。 tài shā hǎo píng bái ,lì mǎ yìn qīng zì 。 wǎn lín zì áo yóu ,shòu hú míng dān zhì 。 liáo liáo shī gū shēng ,yān yuán jīng jiàn qǐ 。 yū huǎn yù zhēn lù ,shén é huì huā lǐ 。[2] tái xù yíng jiàn lì ,shān shí chuí chēng zǐ 。 xiǎo bǎi yǎn zhòng shàn ,féi sōng tū dān suǐ 。 míng liú zǒu xiǎng yùn ,lǒng qiū tuō guāng suì 。[3] yīng chàng mǐn nǚ gē ,bào xuán chǔ liàn pèi 。 fēng lù mǎn xiào yǎn ,pián yán zá shū zhuì 。[4] luàn xiǎo bèng shí lǐng ,xì jǐng xuān dǎo sè 。 rì jiǎo sǎo hūn yì ,xīn yún qǐ huá bì 。 mì mì yàn xià guāng ,shāng fēng dào qīng qì 。 gāo mián fú yù róng ,shāo guì sì tiān jǐ 。[5] wù yī yè pī fú ,mián tán mèng zhēn cuì 。 dài jià qī luán lǎo ,gù gōng jiāo bì pǐ 。[6] hóng lóng shù líng xiǎng ,jī chén fā liáng sī 。 yīn téng shù zhū jiàn ,lóng zhàng zhe xiāo mèi 。 bì jǐn tiē huā chēng ,xiāng qīn shì cán guì 。 gē chén dù mù zài ,wǔ cǎi zhǎng yún sì 。 zhēn rǎng gē xiù duàn ,lǐ sú zǔ fēng yì 。 lín xiōng bú xiàng chǔ ,yì bìng wú xié sì 。 tái pí shí rén huì ,zǒng jiǎo zhī miǎn chǐ 。 xiàn shěng sī xíng guān ,hù fá gòu zū lì 。 zhú sǒu tiān duò jiǎn ,shí jī yǐn gōu ěr 。 xī wān zhuǎn shuǐ dài ,bā jiāo qīng shǔ zhǐ 。 cén guāng huǎng gǔ jīn ,gū jǐng fú fán shì 。 quán zūn táo zǎi jiǔ ,yuè méi xiè láng jì 。 dīng dīng yōu zhōng yuǎn ,jiǎo jiǎo dān fēi zhì 。 xiá yǎn yīn cuó é ,wēi liū shēng zhēng cì 。 dàn é liú píng bì ,báo yuè miǎo yīn cuì 。 liáng guāng rù jiàn àn ,kuò jìn shān zhōng yì 。 yú tóng xià xiāo wǎng ,shuāng qín sǒng yān chì 。 tán jìng huá jiāo xián ,fú zhū yǎn yú xì 。 fēng tóng yáo xiá sè ,yíng xīng jǐn chéng shǐ 。 liǔ zhuì zhǎng piāo dài ,huáng diào duǎn dí chuī 。 shí gēn yuán lǜ xiǎn ,lú sǔn chōu dān zì 。 piāo xuán nòng tiān yǐng ,gǔ guì ná yún bì 。 chóu yuè wēi zhàng hóng ,juàn yún xiāng màn cì 。 máng mài píng bǎi jǐng ,xián chéng liè qiān sì 。 cì cù chéng jì rén ,hǎo xué chī yí zǐ 。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

昌谷诗(昌谷五月稻)翻译

暂无翻译!

昌谷诗(昌谷五月稻)赏析

暂无赏析!

作者介绍

李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的浪漫主义精神,又从汉魏六朝乐府及萧梁艳体诗多所汲取,以丰富的想象力和新颖诡异的语言,表现出幽奇神秘的意境,要凌驾大自然而创造出新奇幽美的艺术境界,形成了自己的独创风格,并对中晚唐某些诗人发生了一些影响。他的诗大都构思奇特,意境怪诞、想象丰富,语言新颖诡异。但由于仕进无路,少年失意,使他生活孤寂,性情冷僻,诗中常带有感伤、消沉的情调。他作诗态度严肃,冥索苦思,命意遣词,都力求深刻、独到。

版权声明:本问由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。古诗词学习网免费发布仅供学习参考。

转载请注明:原文链接 | http://www.wenhew.com/gushiwen/1462.html